Rút gọn nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chỉ có 5 nội dung

0
38

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có thể được coi như là giấy khai sinh đối với một cá nhân, trên đó sẽ ghi những thông tin pháp lý quan trọng nhất của doanh nghiệp đó.

Rút gọn nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chỉ có 5 nội dung

Luật doanh nghiệp sửa đổi năm 2014 quy định trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm 4 nội dung và được liệt kê trong 4 khoản của điều luật này. Tuy nhiên nếu chúng ta phân tách một cách rõ ràng và chính xác, thì nó sẽ gôm gồm 5 nội dung về doanh nghiệp như sau:

Thứ nhất, tên của doanh nghiệp;

Thứ hai, mã số của doanh nghiệp;

Thứ ba, địa chỉ nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp;

Thứ tư, thông tin của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

Thứ năm, số vốn điều lệ của công ty.

Lưu ý: đối với công ty TNHH thì cần khai báo thêm thông tin của các thành viên công ty.

So với Luật doanh nghiệp năm 2005, Luật doanh nghiệp sửa đổi năm 2014 đã bỏ bớt đi được 3 nội dung chung đối với các doanh nghiệp đó là:

Thứ nhất, tên địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty;

Thứ hai, ngành, nghề kinh đăng ký kinh doanh của công ty;

Thứ ba, vốn phấp định của công ty.

Còn riêng đối với loại hình công ty cổ phần , đã được bỏ bớt 2 nội dung chung nữa là thông tin về các cổ đông sáng lập; số cổ phần và giá trị vốn cổ phần đã góp và số cổ phần được quyền chào bán. Riêng đối với các doanh nghiệp tư nhân đã được bỏ bớt nội dung vốn đầu tư ban đầu.

Như vậy, trong Luật doanh nghiệp 2014 nhiều nội dung bất hợp lý đã được bãi bỏ, ví dụ như trước đây cổ đông sáng lập đã bán hết số cổ phần nhiều năm, nhưng vẫn còn được ghi tên trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với thông tin cổ đông sở hữu 0 cổ phần. Vì vậy, không ít trường hợp cổ đông là cá nhân đã chết hoặc là những công ty, tổ chức góp vốn đã được giải thể, phá sản những vẫn vĩnh viễn được ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty. Trong khi những cổ đông lớn khi mua lại số cổ phần đó là chủ sở hữu thực sự của công ty, thậm chí sở hữu 99% vốn công ty cũng không được ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đối với bản thân của từng doanh nghiệp, việc không ghi nhận ngành, nghề trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi hơn, nhưng đối với các cơ quan quản lý, cấp phép, thanh kiểm tra và cá đối tác thì sẽ gặp khó khăn, phức tạp hơn trong việc tiếp cận và bảo đảm tính pháp lý về thông tin ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Rút gọn nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chỉ có 5 nội dung
Đánh giá bài viết

TƯ VẤN MIỄN PHÍ GỌI NGAY: 0945 292 808 – 0978 635 623

LUẬT VIỆT TÍN CỐ VẤN PHÁP LÝ TỐT NHẤT CỦA BẠN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here