Sẽ triển khai ký chữ ký số email công vụ với 90% đơn vị thuộc Bộ Xây Dựng

0
49

Đó là mục tiêu cụ thể của Kế hoạch triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ Xây Dựng trong năm 2018. Cụ thể, kế hoạch này được ban hành với mục tiêu 90% đơn vị thuộc bộ xây dựng sẽ ứng dụng chữ ký số trong email công vụ, đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử, thay thế các giao dịch truyền thống.

Chữ ký số chuyên dùng mang lại nhiều lợi ích như giảm thiểu thời gian chi phí cho các công việc liên quan tới giấy tờ, tăng năng suất xử lý công việc, nâng cao mức độ an toàn bảo mật các giao dịch điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên mạng máy tính. Kế hoạch này cũng có mục đích nhằm góp phần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, tăng cường trao đổi văn bản điện tử, giảm trao đổi giấy tờ giữa các cơ quan nhà nước với cơ quan nhà nước, giữa cơ quan nhà nước với người dân và doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính.

Sẽ triển khai ký chữ ký số email công vụ với 90% đơn vị thuộc Bộ Xây Dựng

Ngoài mục tiêu triển khai ký chữ ký số email công vụ với 90% đơn vị thuộc Bộ Xây Dựng, Bộ này còn đặt mục tiêu trong năm 2018 có 80% văn bản hành chính luân chuyển giữa các cơ quan nhà nước từ Bộ tới đơn vị thuộc Bộ đều dưới dạng văn bản điện tử có ứng dụng chữ ký số; 80% đơn vị thuộc Bộ có ứng dụng chữ ký số trong hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến; 100% các đơn vị thuộc Bộ ứng dụng chữ ký số vào hệ thống quản lý văn bản, điều hành. Với các mục tiêu trên, Bộ Xây Dựng đã lập Kế hoạch triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động các đơn vị thuộc Bộ năm 2018 nhằm xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp tập trung triển khai trong thời gian tới.

Bên cạnh việc tuyên truyền về sự cấp thiết, tính hiệu quả của ứng dụng chữ ký số chuyên dùng bằng cách lồng ghép nội dung này vào các hội thảo chuyên đề ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, Bộ Xây Dựng cũng sẽ tiến hành xây dựng quy chế sử dụng chữ ký số với các nhóm ứng dụng khác nhau, lồng ghép nội dung đó vào những quy chế vận hành, duy trì hoạt động của các hệ thống thông tin tích hợp ứng dụng chữ ký số. Ngoài ra, Bộ này cũng nâng cao năng lực và nghiệp vụ về quản lý công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức phụ trách mảng công nghệ thông tin.

Kế hoạch nói trên của Bộ Xây Dựng bắt đầu triển khai từ quý 1 năm 2018, kế hoạch này được giao cho Trung tâm thông tin của Bộ chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, theo dõi và đôn đốc thực hiện. Đây cũng là đơn vị tiếp nhận, tổng hợp đề nghị cấp hoặc gia hạn, thu hồi chứng thư số, xét duyệt lập danh sách thuê bao đề nghị cấp hay gia hạn thu hồi chứng thư số sau đó gửi cơ quan cung cấp quản lý chứng thực chữ ký số chuyên dùng đúng quy định.

Theo thông tin từ Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, tính tới cuối năm 2015, Ban Cơ yếu Chính phủ đã cấp phát 39609 chữ ký số, thu hồi 1567 chữ ký số, có 38042 chữ ký số đang sử dụng cho các cá nhân, tổ chức trong cơ quan thuộc hệ thống chính trị trong đó có Bộ Xây Dựng. Có thể thấy đây là động thái cải cách hành chính tiến bộ của các Bộ và cơ quan ban ngành, tiêu biểu là Bộ Xây Dựng, giảm thiểu thủ tục hành chính rườm rà, tiết kiệm thời gian và chi phí.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here