Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

0
40

Dự thảo Nghị định chính sách khuyến khích cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn cần kế thừa quan điểm của Nghị định số 210/2013/NĐ-CP, trong đó ưu tiên tạo thuận lợi về điều kiện tiếp cận các chính sách, tăng nguồn vốn hỗ trợ nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn như: khuyến khích bằng các cơ chế ưu đãi và những chính sách hỗ trợ, hạn chế hỗ trợ trực tiếp bằng nguồn ngân sách nhà nước.

Dự thảo đã vận dụng linh hoạt những quy định của Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng để có thể áp dụng cơ chế chính sách cho nông nghiệp, nông thôn, mặt khác Dự thảo còn tiếp cận Luật Doanh nghiệp vừa và nhỏ (sẽ trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 03) và các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 05 về thể chế kinh tế thị trường.

Đó là những nội dung chính tại Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trong cuộc họp về Dự thảo Nghị định chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Tao-thuan-loi-cho-doanh-nghiep-dau-tu-vao-nong-nghiep
Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

>>> Xem thêm: Thành lập doanh nghiệp giá rẻ

>>> Xem thêm: Tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp miễn phí

Thông báo có nêu rõ, về tên Nghị định, cân nhắc lại các nội dung khuyến khích doanh nghiệp hay phát triển doanh nghiệp trong nông nghiệp, nông thôn; cần phải xem xét, bổ sung các vấn đề khởi nghiệp trong nông nghiệp, để nâng cao giá trị của sản xuất nông nghiệp.

Về nội dung cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu cần tiếp thu ý kiến từ các Bộ, ngành và tập trung những vấn đề về tích tụ, tập trung đất đai, đây là những vấn đề lớn để quyết định quy mô sản xuất doanh nghiệp, khả năng cạnh tranh về quy mô sản xuất trong bối cảnh toàn cầu hóa. Dự thảo cần tập trung vào những vấn đề miễn giảm thuế đất đai, công bố công khai các bản quy hoạch, góp vốn bằng quyền sử dụng đất đai hay chuyển nhượng quyền sử dụng đất đai… Hiện nay, theo Luật đất đai năm 2013 không còn hình thức nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất đai đối với đất đai sử dụng với mục đích sản xuất nông nghiệp, nên sẽ rất khó để có cơ chế ưu đãi về tiền sử dụng đất đai. Vì vậy, Ban soạn thảo cần tiếp tục rà soát và bổ sung thêm, để điều chỉnh cho phù hợp với Luật Đất đai hiện hành.

Về chính sách sẽ khuyến khích, hỗ trợ, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho nông nghiệp, theo tinh thần Nghị quyết số 19/NQ-CP về thương hiệu, thương mại doanh nghiệp, chợ đầu mối nông sản, ưu đãi thuế, hỗ trợ lãi suất ngân hàng…, quy định theo mức, khung tối đa cao nhất.

Còn về vấn đề phát triển và ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào nông nghiệp, đây là nội dung trọng tâm theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 30/NQ-CP. Trong đó, tập trung hỗ trợ trực tiếp để doanh nghiệp nghiên cứu khoa học, mua công nghệ để đưa vào sản xuất; hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt hỗ trợ xây dựng các chợ thương mại điện tử nông sản quốc gia để tập trung sức mạnh thúc đẩy giao dịch hàng nông sản.

Về cơ sở hạ tầng nông thôn, cần chú trọng phát triển nông nghiệp như thủy lợi, chợ đầu mối tiêu thụ sản phẩm, chế biến các sản phẩm chủ lực quốc gia và địa phương (gạo, cao su, cà phê, chăn nuôi…).

Hệ thống chính sách được đồng bộ, nhất quán, hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp đầu tư vào địa phương (tỉnh được qui định tỷ lệ hỗ trợ). Lưu ý các chính sách hỗ trợ cho những doanh nghiệp có năng lực là cơ sở giúp phát triển vùng. Bổ sung các cơ chế hỗ trợ cho doanh nghiệp tham gia xã hội hóa phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn như: cung cấp nguồn nước sạch và xử lý môi trường; hỗ trợ sản phẩm có tiềm năng lợi thế, phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu, nhà ở công nhân.

Về cải cách thủ tục hành chính, cần quán triệt tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 35 về hỗ trợ và phát triển các doanh nghiệp, Nghị quyết số 19 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Dự thảo cần rà soát kỹ các thủ tục giấy phép xây dựng tại khu vực nông thôn để đảm bảo thuận tiện, phù hợp với Luật Xây dựng; những thủ tục nhận hỗ trợ của doanh nghiệp cần đảm bảo tính công khai, minh bạch, kịp thời, giảm chi phí cho các doanh nghiệp; đồng thời giảm thiểu các thủ tục hành chính không cần thiết, đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo hình thức rút gọn, nhằm đưa chính sách sớm đi vào cuộc sống.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here