Tập đoàn kinh tế được phân loại thành hai loại hoàn toàn khác biệt

0
155

Từ tên gọi của công ty là “tổng công ty” hay “tập đoàn kinh tế”, đều là những cụm từ không có trong Luật doanh nghiệp. Từ năm 2005, Luật doanh nghiệp cũng đã đưa ra quy định rõ ràng, tập đoàn kinh tế là: một nhóm các công ty có quy mô lớn, không có tư cách pháp nhân, không phải thực hiện đăng ký kinh doanh. Hoạt động của tổ chức tập đoàn do các công ty thành lập lên tập đoàn tự thỏa thuận và đưa ra quyết định. Cụm từ “tập đoàn” có thể được sử dụng như một thành tố để phụ trợ cấu thành tên riêng cho công ty mẹ, phù hợp với các quy định của luật pháp về đặt tên doanh nghiệp. Như vậy, việc hình thành tập đoàn là do sự tự nguyện và thỏa thuận liên kết, hợp tác giữa các tổ chức pháp nhân độc lập, chứ không phải được thành lập bởi một quyết định hành chính.

Tập đoàn kinh tế được phân loại thành hai loại hoàn toàn khác biệt

Tuy nhiên, trên thực tế thì 2 cụm từ “tập đoàn” và “tổng công ty” vẫn còn được sử dụng phổ biến vừa sai luật, vừa không phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Thậm chí với một số ý kiến cho rằng, “tập đoàn” và “tổng công ty”, không phải là một pháp nhân, một công ty mà lại được quy định trong hẳn một chương của Luật doanh nghiệp 2014 là một điều bất hợp lý.

Bên cạnh những cái tên “tập đoàn” đúng luật thì lạo có vô vàn tên gọi “tập đoàn” gắn với một công ty, gây ra sự nhầm lẫn với “tập đoàn” là một nhóm công ty, làm trái với Luật doanh nghiệp 2005 cũng như Luật doanh nghiệp sửa đổi 2014.

Thủ tướng chính phủ đã ban hành nhiều quyết định thành lập các tập đoàn kinh tế nhà nước với tư cách pháp lý như một công ty, một pháp nhân ben cạnh các tập đoàn là một nhóm công ty, thời điểm nhiều nhất là 13 tập đoàn vào năm 2012, đến năm 2016 vẫn còn 10 tập đoàn. Tức là vẫn còn tình trạng tập đoàn lại nằm trong tập đoàn. Năm 2006, có 10 cặp tập đoàn với hai tên gọi na ná như nhau. Như vậy, nếu chỉ dựa vào cái tên, thì chung ta không thể nào phân biệt được giữa mỗi cặp tập đoàn, đâu là công ty là tập đoàn.

Ví dụ, bên cạnh “Tập đoàn Tài chính Bảo hiểm Bảo Việt”, gồm một nhóm các công ty và không có tư cách pháp nhân, thì lại có “Tập đoàn Bảo Việt” có tư cách pháp nhân,…. Còn có nhiều trương hợp mà cả công ty mẹ và công ty con, đồng thời sử dụng cụm từ “tập đoàn” và “tổng công ty”  như vậy là làm sai với quy định của pháp luật như “Tập đoàn Điện lực Việt Nam – Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội”.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here