Thủ tục thành lập Ban quản lý Dự án

0
2932

Công ty chúng tôi là công ty cổ phần, nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ.

Công ty đang thực hiện 1 Dự án đầu tư và quyết định thành lập một Ban quản lý Dự án trực thuộc Công ty. Dự kiến của công ty về Ban quản lý Dự án sẽ có con dấu riêng, trụ sở riêng, tài khoản riêng để thực có thể hiện một số thủ tục thanh quyết toán, giao khoán với các đơn vị thi công trực thuộc Công ty.

Vậy thủ tục thành lập Ban quản lý Dự án thực hiện như thế nào? Ban quản lý Dự án của Công ty tôi có được cấp giấy đăng ký kinh doanh không và hoạt động dưới hình thức nào: (Chi nhánh hay hình thức Công ty con của Công ty cổ phần)?

Theo quy định của Luật Xây dựng, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Chính Phủ ban hành và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP thì:

Căn cứ điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân, yêu cầu của dự án, người quyết định đầu tư xây dựng công trình quyết định lựa chọn một trong 02 hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sau:

– Thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án khi chủ đầu tư xây dựng công trình không đủ điều kiện năng lực;

– Trực tiếp quản lý dự án khi chủ đầu tư xây dựng công trình có đủ điều kiện năng lực về quản lý dự án.

Thu-tuc-thanh-lap-ban-quan-ly-du-an
Thủ tục thành lập Ban quản lý Dự án

Trong trường hợp chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thì chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án để có thể giúp chủ đầu tư làm đầu mối quản lý dự án. Ban quản lý dự án phải có năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án theo đúng yêu cầu của chủ đầu tư. Ban quản lý dự án có thể thuê tư vấn quản lý, để giám sát một số phần việc mà Ban quản lý dự án chưa có đủ điều kiện, năng lực để thực hiện nhưng phải được sự đồng ý của chủ đầu tư.

Đối với những dự án có quy mô nhỏ, đơn giản với tổng mức đầu tư dưới 1 tỷ đồng thì chủ đầu tư có thể không cần lập Ban quản lý dự án mà có thể sử dụng bộ máy chuyên môn của chính cty mình để quản lý, điều hành dự án hoặc thuê người khác có chuyên môn, kinh nghiệm giúp quản lý thực hiện dự án.

Ban quản lý dự án thực hiện nhiệm vụ do chủ đầu tư giao và quyền hạn do chủ đầu tư uỷ quyền. Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật theo nhiệm vụ được giao và quyền hạn được uỷ quyền.

Như vậy, đối với trường hợp công ty bạn, ban quản lý đầu tư là một đơn vị trực thuộc hoạt động dưới tư cách pháp nhân của công ty để thực hiện các công việc theo sự ủy quyền của công ty bạn. Nếu Cty muốn ban quản lý đầu tư có con dấu, trụ sở riêng và tài khoản riêng thì cty bạn nên thành lập theo hình thức thành lập chi nhánh của công ty. Nhưng nên lưu ý rằng ngành nghề kinh doanh của chi nhánh phải tương ứng với ngành nghề kinh doanh của công ty và và đơn vị hạch toán phụ thuộc.

Nếu bạn còn thắc mắc cần được tư vấn thêm, hãy liên hệ với chúng tôi để được những chuyên gia tư vấn miễn phí.

Phòng 703 tháp B, Tòa nhà Sông Hồng 165 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623
Máy bàn: 1900 565689 / 0973 289 086
Email: luatviettin@gmail.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here