Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ nhà hàng

Song hành với một xã hội hiện đại là sự phát triển của các nhà hàng, quán xá, cửa tiệm. Nhận thức được nhu cầu kinh doanh đó, Luật Việt Tín gửi đến bạn đọc một số thông tin về việc thành lập công ty kinh doanh dịch vụ nhà hàng.

Để kinh doanh loại hình dịch vụ ăn uống, trước hết bạn phải lựa chọn loại hình hoạt động cho cơ sở kinh doanh của mình theo hình thức doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh cá thể. Nếu thành lập doanh nghiệp thì thủ tục tiến hành tại Sở Kế hoạch và đầu tư. Còn lựa chọn hình thức hộ kinh doanh cá thể thì cơ quan cấp phép là UBND cấp huyện.

Kinh doanh nhà hàng là một hình thức kinh doanh tổng hợp nhiều lĩnh vực. Bao gồm kinh doanh đồ ăn và buôn bán các loại nước giải khát như bia, rượu ngoại hay thuốc lá… Đối với mỗi mảng đó sẽ cần có các giấy phép khác nhau. Vì vậy, để có thể đưa nhà hàng vào hoạt động bên cạnh thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp cần tiến hành xin Giấy phép chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm và Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu, thuốc lá theo quy định.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Như đã đề cập ở trên, sau khi lựa chọn loại hình kinh doanh, chủ đầu tư sẽ tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định Luật doanh nghiệp. Các trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng cũng tương tự như đối với các lĩnh vực kinh doanh khác, đều bao gồm 4 bước chính sau:

 • Chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo hình thức nộp trực tiếp hoặc nộp qua mạng
 • Công bố thông tin doanh nghiệp;
 • Thông báo mẫu con dấu doanh nghiệp;
 • Kê khai lệ phí môn bài và thuế giá trị gia tăng

Để có thể biết chi tiết bạn đọc có thể tham khảo bài viết về thủ tục thành lập công ty TNHH/ doanh nghiệp tư nhân… trên website của Luật Việt Tín. Chúng tôi đã cung cấp đầy đủ thông tin về hồ sơ và các trình tự thủ tục, thời hạn được cấp GCN và lệ phí.

THỦ TỤC XIN GCN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Hồ sơ xin cấp GCN vệ sinh an toàn thực phẩm được quy định tại Thông tư 26/2012/TT-BYT, bao gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở);
 • Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm (có xác nhận của cơ sở);
 • Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Đối với doanh nghiệp thì có ít nhất từ 5 người trở lên
 • Giấy xác nhận đủ sức khoẻ chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

Thủ tục cấp:

Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu hồ sơ không hợp lệ. Sau khi có kết quả thẩm xét hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thẩm định cơ sở trong vòng 10 ngày làm việc. Trường hợp uỷ quyền thẩm định cơ sở cho cơ quan có thẩm quyền cấp dưới phải có văn bản ủy quyền.

Sau khi thẩm định và đạt yêu cầu, cơ sở kinh doanh sẽ được cấp GCN đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm.

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU

Để được cấp phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu, chủ cơ sở kinh doanh phải đáp ứng được các yêu cầu sau đây:

 • Thương nhân có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu;
 • Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định;
 • Trực thuộc hệ thống phân phối của thương nhân bán buôn sản phẩm rượu; có hợp đồng và văn bản giới thiệu của thương nhân bán buôn sản phẩm rượu;
 • Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê kho hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian lưu kho;
 • Có bản cam kết của thương nhân về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;
 • Phù hợp với quy hoạch hệ thống kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu do Sở Công Thương tỉnh công bố;

Thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu lập 02 bộ hồ sơ, 01bộ gửi cơ quan có thẩm quyền cấp phép, 01 bộ lưu tại doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy  phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu được quy định cụ thể tại Thông tư 60/2014/TT-BCT cụ thể như sau:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế.
 • Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại các cửa hàng kinh doanh và kho hàng của mình.
 • Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu (trong đó ghi rõ loại sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh).
 • Bản sao Giấy chứng nhận công bố hợp quy hoặc Giấy chứng nhận tiêu chuẩn các loại sản phẩm rượu của thương nhân dự kiến kinh doanh.
 • Bản sao Phiếu thu đã nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

Phòng Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về công thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu cho thương nhân theo hướng dẫn của Bộ Công Thương. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

Chủ cơ sở kinh doanh cũng cần lưu ý giấy phép kinh doanh phân phối, bán buôn và bán lẻ sản phẩm rượu có giá trị tăng thời kỳ 05 năm. Vì vậy, trước thời điểm hết hiệu lực của giấp phép 30 ngày, thương nhân muốn tiếp tục kinh doanh sản phẩm rượu phải có văn bản đề nghị cấp lại giấy phép gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép để xem xét cấp lại theo quy định của Nghị định này.

Lệ phí cấp Giấy phép bán lẻ, đại lý bán lẻ sản phẩm rượu: 200.000 đồng/ điểm kinh doanh/ lần cấp.

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ

Nếu doanh nghiệp có kinh doanh bán lẻ thuốc lá cũng cần tiến hành xin phép Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá theo quy định tại Nghị định 67/2013/NĐ-CP.

Theo đó, doanh nghiệp cần đáp ứng được các điều kiện sau:

 • Thương nhân có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá;
 • Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định;
 • Diện tích điểm kinh doanh dành cho thuốc lá tối thiểu phải có từ 03 m2trở lên;
 • Có văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm thuốc lá;
 • Phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá được quy định cụ thể tại Khoản 3 Điều 27 Nghị định 67/2013/NĐ-CP, bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế;
 • Bản sao các văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm thuốc lá;
 • Hồ sơ về địa điểm kinh doanh.

Thương nhân có nhu cầu bán lẻ sản phẩm thuốc lá gửi 01 bộ hồ sơ đến phòng Công Thương hoặc Phòng Kinh tế (cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh – sau đây gọi chung là Phòng Công Thương) xin cấp Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá. Thương nhân cũng cần lưu lại 01 bộ. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp phép xem xét và cấp giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá. Trường hợp thương nhân không đáp ứng được điều kiện theo quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp phép sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do.

Trên đây là một số thông tin pháp lý bạn cần quan tâm khi thành lập công ty kinh doanh dịch vụ nhà hàng. Nếu cần hỗ trợ thủ tục pháp lý liên quan hãy liên hệ trực tiếp với chuyên viên theo số 0978 635 623 để được giải đáp nhanh chóng!