Thế nào là sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp?

0
45
Thế nào là sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp
Thế nào là sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp

Các đối tượng sở hữu công nghiệp bao gồm: Sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh, tên thương mại. Các đối tượng này đều là những tài sản vô giá, có vai trò rất lớn trong việc tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Thực tế các doanh nghiệp hiện nay đều am hiểu tầm quan trọng của việc đăng ký bảo hộ các tài sản trí tuệ của mình để duy trì và phát triển doanh nghiệp, tạo nền móng vững chắc cho những thách thức trong kinh doanh, cũng như có căn cứ để giải quyết các tranh chấp về vấn đề quyền Sở hữu công nghiệp khi bị xâm phạm.

Thế nào là sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp
Thế nào là sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp

Nhưng bên cạnh việc đăng ký bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp thì việc sử dụng các quyền sở hữu công nghiệp thế nào cho đúng và hiệu quả cũng rất quan trọng.

Để giúp cho người đọc có thêm hiểu biết về vấn đề này, Việt Tín xin được chia sả những thông tin thực tế về việc sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp như sau:

1. Sử dụng sáng chế

Sáng chế là một cấp độ cao của các tài sản trí tuệ của doanh nghiệp, không giống như những loại tài sản trí tuệ khác thì sáng chế không phải công ty nào cũng có để đăng ký bảo hộ. Để sử dụng loại tài sản trí tuệ này đòi hỏi doanh nghiệp sử dụng phải có quy mô vốn lớn, cũng như chuyên gia trong lĩnh vực mà sáng chế được sử dụng.

Doanh nghiệp có thể sử dụng sáng chế như sau:

 • Sản xuất sản phẩm được bảo hộ;
 • Áp dụng giải pháp kỹ thuật đó vào thực tiễn;
 • Khai thác công dụng của sản phẩm được bảo hộ và sản phẩm được sản xuất theo quy trình đã đăng ký bảo hộ;
 • Sản xuất, chào bán trên thị trường;
 • Nhập khẩu sản phẩm.

2. Kiểu dáng công nghiệp

Tiếp theo bài viết này là về vấn đề sử dụng các kiểu dáng công nghiệp như thế nào, doanh nghiệp có kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ sẽ có thể:

 • Sản xuất sản phẩm mang kiểu dáng đã được bảo hộ;
 • Chào bán, quảng cáo, lưu thông sản phẩm trên thị trường;
 • Nhập khẩu sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ.

3. Thiết kế, bố trí mạch tích hợp

Đối với bố trí thiết kế mạch tích hợp đã được bảo hộ thì có thể được sử dụng để:

– Sao chép, sản xuất mạch tích hợp theo cách bố trí đã được bảo hộ.

– Chào hàng, bán hàng, quảng cáo thiết kế, bố trí mạch tích hợp đã được bảo hộ hoặc những sản phẩm có chứa thiết kế, bố trí mạch tích hợp đã được bảo hộ.

– Nhập khẩu các sản phẩm hàng hóa chứa thiết kế, bố trí mạch tích hợp hoặc chính các mạch tích hợp bán dẫn đã được sản xuất.

4. Bí mật kinh doanh

Bí mật kinh doanh được bảo hộ bằng hình thức doanh nghiệp tự giữ gìn, bảo mật bí quyết kinh doanh của mình, không tiết lôn ra bên ngoài. Bí mật kinh doanh được bảo hộ mà không phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền vì nếu đăng ký thì bí mật kinh doanh đó sẽ bị công khai.

Bí mật kinh doanh sẽ được sử dụng để:

 • Áp dụng vào quy trình sản xuất ( các công thức sản xuất riêng), cung ứng dịch vụ, thương mại hàng hóa;
 • Quảng cáo, thương mại các hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, cung ứng từ việc sử dụng các bí mật kinh doanh.

5. Nhãn hiệu

Khi bạn thực hiện đăng ký nhãn hiệu thành công, thì nhãn hiệu sẽ được sử dụng trong những hoạt động dưới đây.:

 • Gắn lên sản phẩm, dịch vụ, các giấy tờ giao dịch nhãn hiệu của mình
 • Bán, quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu đó;
 • Nhập khẩu sản phẩm mang nhãn hiệu được bảo hộ.

6. Tên thương mại

Tên thương mại của doanh nghiệp được sử dụng để xưng danh trong các hoạt động giao dịch, cũng như  gắn tên thương mại đó lên các giấy tờ giao dịch, biển hiệu, hàng hóa và phương tiên cung ứng sản phẩm, dịch vụ.

7. Chỉ dẫn địa lý

Chỉ dẫn địa lý không thuộc riêng của một doanh nghiệp, tổ chức hay cá nhân nào mà đối tượng có thể sử dụng chỉ dẫn địa lý là mọi tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm đó tại địa phương mang chỉ dẫn địa lý đó nhưng với điều kiện là phải đáp ứng các tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm theo quy định.

Chủ thể sử dụng chỉ dẫn địa lý có thể :

 • Gắn chỉ dẫn địa lý đó trực tiếp lên bao bì hàng hóa, phương tiện vận chuyển hàng hóa, các giấy tờ giao dịch trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh;
 • Sản xuất, thương mại các sản phẩm có mang chỉ dẫn địa lý được bảo hộ.
 • Nhập khẩu hàng hoá  mang chỉ dẫn địa lý được bảo hộ.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here