Thí điểm nộp thuế điện tử và thông quan 24/7

0
111

Đó là nội dung trong Quyết định 2082/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan phê duyệt đề án Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7. Nằm trong khuôn khổ cải cách thủ tục hành chính, bắt đầu từ tháng 11 năm 2017 sẽ thực hiện thí điểm trao đổi thông tin, triển khai mở rộng phạm vi toàn quốc chương trình nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7 trên toàn ngành Hải quan.

Thí điểm nộp thuế điện tử và thông quan 24/7

Cụ thể, đề án này chính là nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục Hải quan năm 2017 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong thủ tục hành chính, giúp doanh nghiệp nộp tiền trực tiếp ở cổng thanh toán điện tử hải quan 24/7. Nhằm hạn chế sai sót trong thủ tục chuyển tiền, doanh nghiệp sẽ được cơ quan Hải quan trực tiếp hỗ trợ trong việc lập chứng từ nộp tiền từ dữ liệu gốc.

Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, mục tiêu của đề án Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7 chính là tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người nộp thuế có thể nộp thuế ở mọi lúc, mọi nơi, hạn chế tối đa thanh toán thuế bằng tiền mặt, đảm bảo thông tin nộp tiền được thanh khoản thuế chính xác, kịp thời, rút ngắn thời gian nộp thuế và thông quan hàng hóa ngay sau khi nộp thuế, rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục hải quan với hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp bằng mức trung bình của nhóm nước ASEAN-4 đúng theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đề án này cũng cho phép người nộp thuế lập bảng kê nộp thuế trực tiếp tại Cổng thanh toán điện tử Hải quan vào mọi thời điểm, mọi hoàn cảnh bằng các phương tiện có kết nối internet. Sau đó sẽ được ngân hàng xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế thành công sau khi có yêu cầu chuyển tiền nộp thuế, thực hiện quan hàng hóa ngay lập tức.

Tổng cục Hải quan cho hay việc triển khai nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7 này của cơ quan Hải quan giúp khắc phục những vướng mắc trong thủ tục nộp thuế điện tử trong thời gian qua, tiếp tục giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian chi phí cho cơ quan Hải quan và doanh nghiệp, giảm thời gian thông quan hàng hóa, mang lại thuận lợi cho người nộp thuế, thúc đẩy nhanh hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Việc triển khai đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 còn có hiệu quả tích cực đó là đảm bảo không phát sinh thêm thủ tục hành chính, hỗ trợ người nộp thuế có thêm phương thức nộp thuế tiện lợi, được lựa chọn hình thức, địa điểm, thời gian nộp thuế chủ động hơn. Có thể thấy đây là một bước đột phá mới của Tổng cục Hải quan, góp phần thuận tiện hơn cho hải quan và các doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here