Thông tư 24/2013: Quy định mức tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm

Bộ Y tế ban hành Thông tư số 24/2013/TT-BYT ban hành “Quy định mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm. Dựa trên một số nội dung của Luật an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn của Uỷ ban tiêu chuẩn thực phẩm Codex ban hành ngày 14 tháng 8 năm 2013 và có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2013.

Thông tư này quy định dư lượng tối đa cho phép (MRL) đối với 59 hoạt chất chính của các loại thuốc thú y đối với thịt. Và các sản phẩm động vật đảm an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng.

Xem thêm: Công bố lưu hành thuốc thú y – danh mục sản phẩm phải công bố hợp quy

 

 

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận