Thông tư 24/2013: Quy định mức tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm

0
14

Bộ Y tế ban hành Thông tư số 24/2013/TT-BYT ban hành “Quy định mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm dựa trên một số nội dung của Luật an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn của Uỷ ban tiêu chuẩn thực phẩm Codex ngày 14 tháng 8 năm 2013 và có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2013. Thông tư này quy định dư lượng tối đa cho phép (MRL) đối với 59 hoạt chất chính của các loại thuốc thú y đối với thịt và các sản phẩm động vật đảm an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng.

Thông tư 24/2013: Quy định mức tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận

avatar