Thủ tục cấp lại giấy đăng ký doanh nghiệp

Hiện nay trong nhiều trường hợp vì nhiều lý do mà doanh nghiệp có nhu cầu cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, bạn lại thắc mắc các thủ tục pháp lý để tiến hành hoạt động trên như thế nào thì bài viết dưới đây Luật Việt Tín sẽ giúp bạn hiểu thêm về thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

CÁC TRƯỜNG HỢP CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Đối với trường hợp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác

Trường hợp này doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đối với trường hợp do Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định.

Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo yêu cầu doanh nghiệp hoàn chỉnh và nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo để được xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp.

Trường hợp thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là không trung thực, không chính xác

Trường hợp này, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật. Sau khi có quyết định xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp làm lại hồ sơ để cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp.

Có thể thấy thời gian để hoàn thành thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được rút ngắn rất nhiều so với trước. Điều đó cho thấy được định hướng của nhà nước trong việc rút ngắn các thủ tục và tao điều kiện cho các doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp đỡ mất thời gian và tiền bạc với các thủ tục hành chính vốn được cho là mối lo hàng đầu của doanh nghiệp.

Cách thức thực hiện: Doanh nghiệp gửi Hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp hoặc qua mạng điện tử.

Hồ sơ (01 bộ) bao gồm:

  • Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Mẫu Giấy đề nghị có thể tham khảo tại Phụ lục II-20 – thông tư số 20/2015/TT-BKHDT);
  • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
  • Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
  • Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
Đối với mỗi loại rượu sẽ có những hồ sơ khác nhau
Ảnh minh họa: Hồ sơ đăng ký kinh doanh

Xem thêm: Hồ sơ đăng ký kinh doanh đầy đủ chi tiết cùng Luật Việt Tín

Lưu ý:

  • không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ, không sử dụng kim bấm để bấm hồ sơ (sử dụng ghim kẹp); hồ sơ phải sử dụng khổ giấy a4;
  • doanh nghiệp phải đăng ký số điện thoại liên lạc, sắp xếp ngành nghề kinh doanh theo hệ thông ngành kinh tế Việt Nam trong trường hợp GCN đăng ký doanh nghiệp chưa có những thông tin trên;
  • doanh nghiệp phải cập nhật thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trong trường hợp có sai khác.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh theo luật hiện hành 2020
Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh theo luật hiện hành 2020

Đối với trường hợp doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp có sự thay đổi các thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như tên, địa chỉ, vốn hoặc người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp sẽ phải làm thủ tục đăng ký thay đổi thông tin, sau khi làm thủ tục thay đổi thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho doanh nghiệp.