THỦ TỤC CHO PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC

Tôi tên là Hằng, Dự kiến đầu năm sau tôi mở nhóm lớp học tư tục. Côn ty có thể tư vấn cho tôi quy trình thành lập được không?

  •  Tờ trình đề nghị thành lập của cơ quan chủ quản đối với trường mầm non công lập; của tổ chức hoặc cá nhân đối với trường mầm non, dân lập, tư thục cần nêu rõ sự cần thiết thành lập; tên trường mầm non; địa điểm dự kiến làm trụ sở tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em
  • Đề án thành lập trường mầm non

Trong đề án cần nêu rõ dự kiến tổng số vốn để thực hiện các kế hoạch và bảo đảm hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong 03 năm đầu thành lập và các năm tiếp theo, có thuyết minh rõ về tính khả thi và hợp pháp của các nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển trường mầm non trong từng giai đoạn

Về trình tự thực hiện

  • Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã; nếu đề nghị thành lập trường mầm non công lập); tổ chức, cá nhân (nếu đề nghị thành lập trường mầm non dân lập, tư thục) gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này đến Ủy ban nhân dân cấp huyện
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định các điều kiện thành lập trường mầm non; trong thời hạn 15 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan có ý kiến thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
  •  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan, nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập; nếu không đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản trả lời và nêu rõ lý do

* Lưu ý: Sau thời hạn 02 năm, kể từ ngày quyết định cho phép thành lập có hiệu lực, nếu trường mầm non không được cho phép hoạt động giáo dục thì quyết định cho phép thành lập bị hủy bỏ được quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định này.

Cơ quan nào có thẩm quyền ra quyết định cho phép thành lập trường mầm non tư thục?

  • Theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) quyết định thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục.

Như vậy, Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định cho phép thành lập trường mầm non tư thục.

Quý khách hàng có thắc mắc gì vui lòng liên hệ để được tư vấn cụ thể !

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận