Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

52976
thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Tư vấn thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là một quy trình không thể thiếu khi có sự thay đổi về các tiêu chí của dự án đầu tư có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên nhiều chủ đầu tư đang có sự hiểu nhầm cũng như thiếu kinh nghiệm về vấn đề này. Với kinh nghiệm nhiều năm trong việc tư vấn đầu tư nước ngoài cho các doanh nghiệp, hôm nay Luật Việt Tín sẽ giúp bạn có được cái nhìn toàn diện nhất về thủ tục pháp lý này.

Tiến hành thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Dự án nào phải thực hiện thủ tục này?

Để có thể tiến hành thuận lợi thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, thì buộc chủ đầu tư cần phải đăng ký điều chỉnh loại giấy tờ này trước. Và vấn đề quan trọng ở đây chính là bạn cần biết dự án của mình có thuộc vào diện phải đăng ký điều chỉnh hay không.

Theo quy định hiện hành, những dự án bắt buộc phải tiến hành thủ tục này là: dự án có đầu tư nước ngoài với quy mô dưới 300 tỷ VND sau khi đã thay đổi các tiêu chí, và dự án đó không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. Hoặc các dự án không có vốn đầu tư nước ngoài và sau khi tiến hành thay đổi thì không thuộc vào lĩnh vực đầu tư có điều kiện. Các điều chỉnh hay gặp nhất đối với những trường hợp này thuộc về: chủ đầu tư, quy mô vốn, ngành nghề kinh doanh, địa chỉ…..

Chủ đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ gì?

 • Đơn yêu cầu điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
 • Một bản báo cáo với cơ quan điều chỉnh về tình hình và tiến độ triển khai của dự án đó tính đến ngày mà chủ đầu tư yêu cầu điều chỉnh
 • Quyết đinh của chính chủ đầu tư về điều chỉnh
 • Kèm theo các tài liệu liên quan được nêu rõ trong khoản 1 điều 33 của luật

Thời gian để thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là 10 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký nhận đủ hồ sơ. Nếu có sự từ chối xảy ra, thì cơ quan đăng ký sẽ có một văn bản gửi đến chủ đầu tư với lý do từ chối.

Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Để có thể tiến hành thuận lợi thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, chủ đầu tư cần thực hiện đầy đủ những quy định của Luật đầu tư được 2014 có hiệu lực từ tháng 1/2015.

Đối với dự án không cần cấp quyết định chủ trương đầu tư:

– Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của các dự án này sẽ bao gồm:

 • Văn bản yêu cầu được điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
 • Bản báo cáo tình trạng triển khai dự án tính đến ngày nộp đơn đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
 • Quyết định về điều chỉnh giấy chứng nhận của chủ đầu tư
 • Các giấy tờ tùy thân bản sao (chứng minh thư, thẻ căn cước, hộ chiếu) nếu chủ đầu tư là cá nhân, và là giấy chứng nhận thành lập nếu nhà đầu tư là tổ chức
 • Giấy tờ tùy thân bản sao (hộ chiếu, giấy tạm trú) của người đại diện pháp luật cho doanh nghiệp đó
 • Các thông tin về dự án đầu tư: chủ đầu tư, mục tiêu, quy mô và phương thức đầu tư, địa điểm, thời gian, lao động,….của dự án đó.
 • Bản sao của một trong số giấy tờ: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất, cam kết hỗ trợ tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của chủ đầu tư,…
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng mặt bằng, còn nếu không có đề nghị này thì phải nộp bản sao hợp đồng thuê mặt bằng chứng minh quyền sử dụng mảnh đất đó.
 • Trình bày về sử dụng công nghệ đối với sự án đó (cần trong trường hợp dự án sử dụng công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao)

Thời gian giải quyết hồ sơ đối với dự án thuộc dạng này: tính từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ đó, 10 ngày sau chủ đầu tư sẽ được điều chỉnh giấy đăng ký đầu tư. Còn nếu bị từ chối thì chủ đầu tư sẽ nhận được văn bản giải trình lý do của cơ quan điều chỉnh.

Đối với dự án phải cấp quyết định chủ trương đầu tư:

Đối với những dự án thuộc diện này, khi tiến hành các thay đổi liên quan đến vốn, địa điểm, công nghệ sử dụng, mục tiêu, thời gian thực hiện,….thì trước khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư.

Điều này vẫn đúng trong trường hợp nếu như chủ đầu tư đề xuất những thay đổi, điều chỉnh, mà dự án đó lại thuộc vào diện dự án phải quyết định chủ trương đầu tư.

Hồ sơ điều chỉnh liên quan đến cơ quan cấp quyết định chủ trương đầu tư

Đối với những dự án cần đến quyết định chủ trương đầu tư, sẽ có những cơ quan khác nhau có thẩm quyền cấp được quyết định này, và với mỗi cơ quan sẽ có những bộ hồ sơ riêng biệt để thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư này. Cụ thể:

Cơ quan cấp là UBND cấp tỉnh:

 • Văn bản đề nghị triển khai dự án
 • Các giấy tờ tùy thân bản sao (chứng minh thư, hộ chiếu, thẻ căn cước) nếu chủ đầu tư là cá nhân, và là giấy chứng nhận thành lập nếu nhà đầu tư là tổ chức
 • Các thông tin về dự án đầu tư: chủ đầu tư, mục tiêu, quy mô và phương thức đầu tư, địa điểm, thời gian, lao động,….của dự án đó.
 • Bản sao của một trong số giấy tờ: báo cáo tài chính 2 năm gần nhất, cam kết hỗ trợ tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của chủ đầu tư,…
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất dự án, còn nếu không có đề nghị này thì phải nộp bản sao hợp đồng thuê mặt bằng chứng minh quyền sử dụng mảnh đất đó.
 • Trình bày về sử dụng công nghệ đối với sự án đó (nếu dự án đó thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao)
 • Hợp đồng BCC – hợp đồng hợp tác kinh doanh, nếu dự án đầu tư theo hình thức này.

Cơ quan cấp là Thủ tướng chính phủ:

 • Hồ sơ thực hiện quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh
 • Các giải pháp về giải phóng mặt bằng để xây dựng dự án, tái định cư ( nếu có)
 • Đánh giá khái quát những ảnh hưởng của dự án đó đến môi trường và giải pháp để khắc phục
 • Đánh giá khái quát về hiệu quả kinh tế cũng như tác động của dự án

Cơ quan cấp là Quốc Hội:

 • Hồ sơ thực hiện quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh
 • Các phương án về giải phóng mặt bằng để dự án được triển khai, cùng với phương án tái định cư ( nếu có)
 • Đánh giá sơ bộ về những tác động của dự án đó đến môi trường và giải pháp khắc phục ảnh hưởng.
 • Đánh giá sơ bộ về hiệu quả kinh tế, tác động của dự án đó
 • Đề xuất chính sách và các cơ chế đặc thù liên quan đến dự án (nếu có)

Quy trình thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ và hợp lệ những bộ hồ sơ liên quan đến từng trường hợp cụ thể của dự án, cơ quan điều chỉnh sẽ tiến hành quá trình thẩm định, xem xét và giải quyết điều chỉnh cho dự án đó. Căn cứ vào Nghị định số 118/2015 và Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT của Luật đầu tư, thì quy trình này sẽ được diễn ra như sau:

 • Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư sẽ được thực hiện thông qua việc tách giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, với nội dung đăng ký trên giấy chứng nhận đầu tư cấp cũ. Mã số thuế sẽ đồng thời là số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp đã có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì thực hiện thay đổi ngay trên đó.
 • Dựa theo thủ tục đầu tư, thực hiện thủ tục điều chỉnh và cấp giấy chứng nhận đầu tư
 • Đăng tải thông tin về doanh nghiệp trên cổng thông tin doanh nghiệp của Việt Nam
 • Dựa theo giấy đăng ký doanh nghiệp, cấp lại dấu pháp nhân
 • Đăng tải biểu mâu của doanh nghiệp
 • Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, nếu có sự bổ sung ngành nghề từ doanh nghiệp

Quy trình điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư áp dụng cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Nếu doanh nghiệp đó có sự tham gia góp vốn của chủ đầu tư nước ngoài, muốn thay đổi giấy chứng nhận đầu tư có liên quan đến: góp vốn, mua cổ phần,..thì quy trình thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư sẽ được thực hiện theo trình tự sau:

 • Chủ đầu tư sẽ nộp hồ sơ tại cơ quan cấp phép và cũng là nơi tổ chức kinh tế đó đặt trụ sở để tiến hành làm các thủ tục liên quan đến góp vốn, mua cổ phần,…
 • Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh để tiến hành thủ tục ghi nhận thông tin của mình lên giấy đăng ký kinh doanh
 • Thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư gắn với những tiêu chí cần điều chỉnh
 • Nếu có sự bổ sung ngành nghề kinh doanh, chủ đầu tư phải thực hiện thêm thủ tục thay đổi chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Đăng tải thông tin doanh nghiệp lên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia
 • Cấp lại dấu pháp nhân của doanh nghiệp theo như ghi nhận tại thời điểm hiện tại của doanh nghiệp trong nước
 • Đăng tải mẫu dấu của doanh nghiệp
 • Nếu doanh nghiệp bổ sung thêm ngành nghề, cần xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh

Một số lưu ý cho doanh nghiệp khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Sau khi thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, doanh nghiệp cần thực hiện những thao tác sau, tránh xảy ra những sự cố sau điều chỉnh:

– Nếu sự điều chỉnh đó làm tăng vốn, gây nên sự tăng của thuế môn bài, thì chủ đầu tư cần kê khai và nộp bổ sung thuế môn bài.

– Nếu sự điều chỉnh có thêm nhà đầu tư, thì chính nhà đầu tư đó phải góp vốn vào tài khoản chuyển vốn và tiến hành theo đúng tiền độ

– Doanh nghiệp cần lưu ý đến các thủ tục và mẫu báo cáo được quy định rõ tại Điều 3 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Nếu ngành nghề kinh doanh mới là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp cần tuân thủ những điều kiện đó trong quá trình kinh doanh của mình.

Với những chia sẻ trên đây, hi vọng bạn đã có thêm những kiến thức đầy đủ về thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, để có thể tiến hành nó một cách thuận lợi nhất.

Hãy liên hệ ngay với Luật Việt Tín để được tư vấn miễn phí và được cung cấp các dịch vụ pháp lý tốt nhất theo địa chỉ:

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623

Email: luatviettin@gmail.com

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
4.8 (95.56%) 9 votes

Bạn cần tư vấn?