Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

7
53184
thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Tư vấn thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là một quy trình không thể thiếu khi có sự thay đổi về các tiêu chí của dự án đầu tư có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên nhiều chủ đầu tư đang có sự hiểu nhầm cũng như thiếu kinh nghiệm về vấn đề này. Với kinh nghiệm nhiều năm trong việc tư vấn đầu tư nước ngoài cho các doanh nghiệp, hôm nay Luật Việt Tín sẽ giúp bạn có được cái nhìn toàn diện nhất về thủ tục pháp lý này.

TRƯỜNG HỢP PHẢI THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 1. Trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư, địa điểm thực hiện dự án đầu tư; nhà đầu tư là pháp nhân khi có sự thay đổi về tên, địa chỉ và các thông tin khác trên giấy phép hoạt động tại nước ngoài.
 2. Trường hợp thay đổi về địa điểm thực hiện dự án, diện tích đất sử dụng; Mục tiêu, quy mô của dự án; Vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; Thời hạn hoạt động của dự án; Ưu đã, hỗ trợ (Nếu có); các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (Nếu có).

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

1. Điều chỉnh đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.

1.1. Thay đổi tên, địa chỉ của dự án đầu tư:

a, Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp:

 • Giấy chứng nhận đầu tư (Bản sao có chứng thực).
 • Giấy phép kinh doanh (Bản sao có chứng thực).
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Bản sao có chứng thực).
 • Báo cáo tài chính năm liền trước năm thay đổi của công ty (Báo cáo tài chính có kiểm toán). Nếu công ty hoạt động chưa đủ một năm tài chính sao báo cáo nội bộ những tháng hoạt động trước thời điểm xin thay đổi.
 • Thẻ tạm trú, hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (Đối với người nước ngoài); Chứng minh thư nhân dân (Đối với người Việt Nam) (Bản sao có chứng thực).
 • Hợp đồng thuế địa điểm thực hiện dự án mới (Kèm theo bản phô tô sổ đỏ hoặc các tài liệu chứng minh quyền sở hữu khác của bên cho thuê).

Hồ sơ cần soạn thảo:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Theo mẫu I.7 Áp dụng cho điều chỉnh dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư). Cụ thể:
Chú ý: Kê khai đầy đủ thông tin của nhà đầu tư vào phần tương ứng đối với nhà đầu tư là cá nhân hay nhà đầu tư là pháp nhân; Tên của tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư. Đặc biệt lưu ý phần nội dung điều chỉnh dự án đầu tư nêu rõ nội dung điều chỉnh và lý do điều chỉnh.
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư (Nếu nhà đầu tư là pháp nhân phải gửi về nước sở tại để ký tên, đóng dấu).
 • Biên bản họp của Đại hội đồng thành viên/ Đại hội đồng cổ đông/thành viên hợp danh/ chủ sở hữu của tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư.

Hồ sơ được lập thành 01 bộ gửi Sở kế hoạch và Đầu tư; Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét và ra quyết định điều chỉnh dự án đầu tư cho nhà đầu tư.

1.2. Điều chỉnh về dự án có liên quan đến diện tích đất sử dụng, mục tiêu, quy mô của dự án, vốn đầu tư của dự án, tiến độ thực hiện của dự án.

 a, Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp:

 • Giấy chứng nhận đầu tư (Bản sao có chứng thực).
 • Giấy phép kinh doanh (Bản sao có chứng thực).
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Bản sao có chứng thực).
 • Báo cáo tài chính năm liền trước năm thay đổi của công ty (Báo cáo tài chính có kiểm toán). Nếu công ty hoạt động chưa đủ một năm tài chính sao báo cáo nội bộ những tháng hoạt động trước thời điểm xin thay đổi.
 • Thẻ tạm trú, hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (Đối với người nước ngoài); Chứng minh thư nhân dân (Đối với người Việt Nam) (Bản sao có chứng thực).
 • Quyết định cho thuế đất mới (Điều chỉnh về diện tích sử dụng đất).
 • Biên bản xác nhận số vốn đầu tư (Điều chỉnh về vốn đầu tư).
Chú ý: Đối với trường hợp điều chỉnh về vốn của nhà đầu tư theo chiều hướng tăng vốn đầu tư thì nhà đầu tư cần cung cấp thêm: Báo cáo tài chính của công ty mẹ 2 năm gần nhất năm thay đổi và cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ. Số vốn đầu tư được xác nhận bằng số dư tài khoản đầu tư được lập tại Ngân hàng thương Mại Việt Nam hoặc ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Hồ sơ cần soạn thảo:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Theo mẫu I.7 Áp dụng cho điều chỉnh dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư).
Chú ý: Kê khai đầy đủ thông tin của nhà đầu tư vào phần tương ứng đối với nhà đầu tư là cá nhân hay nhà đầu tư là pháp nhân; Tên của tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư. Đặc biệt lưu ý phần nội dung điều chỉnh dự án đầu tư nêu rõ nội dung điều chỉnh và lý do điều chỉnh.
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh.
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư (Nếu nhà đầu tư là pháp nhân phải gửi về nước sở tại để ký tên, đóng dấu).
 • Biên bản họp của Đại hội đồng thành viên/ Đại hội đồng cổ đông/thành viên hợp danh/ chủ sở hữu của tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư.

2. Điểu chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy Ban nhân dân cấp tỉnh

Áp dụng đối với trường hợp điều chỉnh mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính; tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10 % tổng số vốn đầu tư dẫn đến việc thay đổi mục tiêu, quy mô và công suất của dự án; điều chỉnh thời điểm thực hiện dự án đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư.

2.1. Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp gồm có:

 • Giấy chứng nhận đầu tư (Bản sao có chứng thực).
 • Giấy phép kinh doanh (Bản sao có chứng thực).
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Bản sao có chứng thực).
 • Báo cáo tài chính năm liền trước năm thay đổi của công ty (Báo cáo tài chính có kiểm toán). Nếu công ty hoạt động chưa đủ một năm tài chính sao báo cáo nội bộ những tháng hoạt động trước thời điểm xin thay đổi.
 • Thẻ tạm trú, hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (Đối với người nước ngoài); Chứng minh thư nhân dân (Đối với người Việt Nam) (Bản sao có chứng thực).
 • Quyết định cho thuê đất mới (Điều chỉnh về diện tích sử dụng đất).
 • Biên bản xác nhận số vốn đầu tư (Điều chỉnh về vốn đầu tư).
 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh (Nếu có)

2.2. Hồ sơ cần soạn thảo:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Theo mẫu I.6 của Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT Quy định về biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam).
Chú ý: Kê khai đầy đủ thông tin của nhà đầu tư vào phần tương ứng đối với nhà đầu tư là cá nhân hay nhà đầu tư là pháp nhân; Tên của tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư. Đặc biệt lưu ý phần nội dung điều chỉnh dự án đầu tư nêu rõ nội dung điều chỉnh và lý do điều chỉnh.
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh ( Theo Mẫu I.8 của Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT Quy định về biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Với nội dung:
 • Tiến độ thực hiện dự án: Giải phóng mặt bằng, tái định cư; xây dựn; sử dụng đất; trang bị máy móc, thiết bị, vận hàng, sản xuất, kinh doanh.
 • Tiến độ thực hiện vốn đầu tư: Tổng số vốn đầu tư đã thực hiện (ghi rõ tỷ lệ chiếm bao nhiêu phần trăm so với tổng số vốn đầu tư đã đăng ký). Giải trình cụ thể số vốn góp, vốn đi vay và nguồn vốn khác (nếu có).
 • Báo cáo sơ bộ về tình hình thực hiện dự án đến thời điểm xin điều chỉnh: Doanh thu, Giá trị xuất, nhập khẩu; Lợi nhuận; Ưu đãi đầu tư được hưởng; tổng số lao động sử dụng (lao động Việt Nam + Lao động nước ngoài).
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư (Nếu nhà đầu tư là pháp nhân phải gửi về nước sở tại để ký tên, đóng dấu).
 • Biên bản họp của Đại hội đồng thành viên/ Đại hội đồng cổ đông/thành viên hợp danh/ chủ sở hữu của tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư.
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất của nhà đầu tư đối với các dự án xin giao đất, cho thuê đất.
 • Bản giải trình về việc sử dụng công nghệ kèm theo danh mục máy móc, trang thiết bị và bản kê chi tiết thông số kỹ thuật kèm theo.

Hồ sơ được lập thành 04 bộ nộp tại Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp triển khai thực hiện dự án. Sở kế hoạch và đầu tư gửi công văn xin ý kiến của các cơ quan có liên quan và lập báo cáo thẩm định dự án điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư để xin ý kiến của Ủy Ban nhân dân cấp tỉnh.Căn cứ vào quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cơ quan đăng ký đầu tư sẽ có quyết định cho phép điều chỉnh trên Giấy chứng nhận đầu tư.

3. Điểu chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với những dự án thuộc thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Áp dụng đối với trường hợp điều chỉnh mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính; tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10 % tổng số vốn đầu tư dẫn đến việc thay đổi mục tiêu, quy mô và công suất của dự án; điều chỉnh thời điểm thực hiện dự án đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư.

3.1. Hồ sơ Quý khách hàng cần cung cấp:

 • Chuẩn bị hồ sơ như hướng dẫn tại mục 2.1.

3.2. Hồ sơ cần soạn thảo:

 • Chuẩn bị hồ sơ như hướng dẫn tại mục 2.2.
 • Phương án giải phòng mặt bằng, mức bồi thường và kế hoạch di dân để thực hiện dự án đầu tư.
 • Đánh giá tác động môi trường (Nếu dự án liên quan đến hoạt động sản xuất có sả thải có khả năng gây nguy hại đến môi trường.
 • Báo cáo đánh giá tính khả thi của dự án, tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế – xã hội thuộc địa bàn đầu tư và những đề xuất về việc khắc phục hạn chế của dự án.

Hồ sơ được lập thành 08 bộ tới Sở kế hoạch và đầu tư:

Bước 1: Sở kế hoạch và đầu tư gửi  02 bộ đến Bộ kế hoạch và đầu tư, các cơ quan có liên quan đến việc triển khai dự án.

Bước 2: Sở kế hoạch đầu tư trình Ủy Ban nhân dân cấp tỉnh cho ý kiến để gửi Bộ kế hoạch đầu tư.

Bước 3: Sau khi nhận được ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Bộ kế hoạch đầu tư xem xét lập báo cáo điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư gửi Thủ tướng Chính phủ.

Bước 4: Sau khi nhận được quyết định về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Thủ tướng Chính Phủ và Bộ kế hoạch và Đầu tư; Sở kế hoạch đầu tư ghi nội dung điều chỉnh vào Giấy chứng nhận đầu tư.

DỊCH VỤ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ TẠI LUẬT VIỆT TÍN

 1. Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến từng nội dung điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.
 2. Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo quy định của Luật Đầu tư về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.
 3. Soạn thảo hồ sơ, đại diện theo ủy quyền của khách hàng nộp, theo dõi và nhận kết quả, bàn giao cho Quý khách hàng.
 4. Tư vấn các vấn đề pháp lý sau khi nhận được quyết định điều chỉnh dự án đầu tư.
 5. Hỗ trợ Quý khách hàng thực hiện xin cấp giấy phép con sau thành lập mà việc điều chỉnh dự án bắt buộc thực hiện như: Đánh giá tác động của môi trường, Giấy phép khai khoáng.
 6. Thực hiện việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi Giấy chứng nhận đầu tư thay đổi.
 7. Tư vấn về thuế, nội quy doanh nghiệp; giấy phép lao động, thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp.

LƯU Ý SAU KHI THƯC HIỆN THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 1. Sau khi thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho phù hợp với Giấy chứng nhận đầu tư đã được điều chỉnh.
 2. Việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư liên quan đến việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp cần phải thực hiện thủ tục kê khai và nộp thuế môn bài phù hợp với vốn điều lệ mới.
 3. Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện về Giấy phép con sau thành lập doanh nghiệp cần phải thực hiện thủ tục xin cấp phép hoạt động sau đó mới thực hiện việc kinh doanh.
 4. Đối với các lao động là người nước ngoài vào làm việc tại doanh nghiệp cần phải hoàn tất thủ tục pháp lý về việc cư trú hợp pháp tại Việt Nam như: Xin giấy phép lao động, xin thẻ tạm trú hoặc thực hiện việc bảo lãnh vợ, còn của nhà đầu tư đi kèm theo diện đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

NHỮNG VƯỚNG MẮC NHÀ ĐẦU TƯ CẦN LƯU Ý KHI THƯC HIỆN THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 1. Lựa chon đơn vị tư vấn pháp lý liên quan đến thủ tục xin điều chỉnh dự án đầu có năng lực và kinh nghiệm thực tế. Hiện nay, Có rất nhiều đơn vị tư vấn đầu tư được lập ra chưa có kinh nghiệm thực tế nhận dịch vụ cho khách hàng dẫn đến việc tư vấn thiếu sót gây khó khăn và kéo dài thời hạn xin điều chỉnh dự án đầu dẫn đến nhiều cơ hội kinh doanh của nhà đầu tư bị bỏ lỡ.
 2. Trước khi thực hiện việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư nhà đầu tư cần phải đánh giá về tiến độ góp vốn của doanh nghiệp mình. Trên thực tế nhà đầu tư đã bị phạt do chậm tiến độ góp vốn mà không có văn bản xin gia hạn thời hạn góp vốn. Trường hợp này nhà đầu tư nộp phạt theo quy định, thực hiện thủ tục góp đủ vốn như cam kết ban đầu sau đó mới thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.
 3. Trong hồ sơ thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư nhà đầu tư đặc biệt quan tâm đến báo cáo tài chính và bản giải trình về vốn. Tài liệu này đặc biệt được cơ quan chức năng quan tâm và xem xét kỹ.
 4. Hồ sơ xin cấp phép có Quyết định về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư không có mẫu quy định cụ thể. Do đó, cần phải lưu ý để các nội dung trong quyết định chính xác, rõ ràng tránh trường hợp hồ sơ phải trả lại để sửa đổi bổ sung.
 5. Đối với những trường hợp điểu chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư liên quan đến việc cung cấp tài liệu từ phía nhà đầu tư nước ngoài cần phải hợp thức hóa lãnh sự trước khi gửi về Việt Nam.

Quý khách hàng có thắc mắc gì vui lòng liên hệ lại để được tư vấn cụ thể!

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623

Email: luatviettin@gmail.com

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
4.8 (95.56%) 9 votes

Gửi Bình Luận

avatar
Đức Nguyễn
Đức Nguyễn

công ty mình muốn thay đổi vốn của dự án xây dựng tại Đà Nẵng không biết thủ tục sẽ như nào. Quý công ty có thể tư vấn cho tôi qua số điện thoại 01668485987 được không. Cám ơn

Luật Việt Tín
Luật Việt Tín

Dạ vầng ! Chào A Đức. Việc thay đổi vốn đầu tư hay ngành nghề đều phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư anh nhé. Công ty đã cử chuyển viên để tư vấn cho anh rồi ạ

Trần văn Mão
Trần văn Mão

Việt Tín cho tôi hỏi. Việc them ngành nghề kinh doanh vào giấy chứng nhận đầu tư thì có cần thiết phải làm thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư không.

Luật Việt Tín
Luật Việt Tín

Chào Anh/Chị! Theo như quy định trong luật đầu tư năm 2014, thì việc thêm ngành nghề kinh doanh thì bắt buộc phải làm thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư ạ.

Đỗ Văn Phương
Đỗ Văn Phương

công ty mình muốn thay đổi địa chỉ trụ sở công ty, thì phí dịch vụ để điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là bao nhiêu vậy. Liên lạc với mình qua sđt 0978123666

Luật Việt Tín
Luật Việt Tín

OK bạn.

Luật Việt Tín
Luật Việt Tín

OK bạn. công ty sẽ gọi điện để tư vấn cho bạn được chi tiết hơn bạn nhé.

wpDiscuz