THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA CỦA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Bạn tư vấn giúp mình những thủ tục hành chính nào bên thiết bị y tế được áp dụng cơ chế điện tử.

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Quyết định 5074/QĐ-BYT năm 2019 quy định như sau:

Áp dụng cơ chế một cửa quốc gia đối với 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế

  1. Tên thủ tục hành chính:

– Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A.

– Cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

– Gia hạn số lưu hành trang thiết bị y tế.

– Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với trang thiết bị y tế đã có số lưu hành.

  1. Kết quả thủ tục hành chính:

Số đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do, tiếp nhận công bố là bản điện tử có chữ ký và đóng dấu bằng chữ ký số chuyên dùng trong hệ thống chính trị do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp cho Bộ Y tế, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, các Sở Y tế, có giá trị pháp lý tương đương bản giấy.

Như vậy, theo quy định thì áp dụng cơ chế một cửa quốc gia đối với 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế, bao gồm:

  •  Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A.
  •  Cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.
  •  Gia hạn số lưu hành trang thiết bị y tế.
  •  Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với trang thiết bị y tế đã có số lưu hành.

Bạn cập nhật thông tin để thực hiện cho đúng nhé !

Subscribe
Nhận thông báo
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận