THỦ TỤC QUẢNG CÁO TRONG THÁNG MÁY

Công ty chị chuyên nhập khẩu thực phẩm chức năng dòng chữa xương khớp. Sản phẩm có giấy phép và được lưu hành trên thị trường 2 năm. Nay bên chị muốn chạy quảng cáo trong các biển tại thang máy của các tòa nhà. Bên chị cần phải thực hiện thủ tục gì cho đúng quy định.

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành; Sản phẩm thực phẩm chức năng của đơn vị chị không thuộc diện cấm quảng cáo. Cần thực hiện hai bước:

 1. Xin cấp phép quảng cáo của cục can toàn thực phẩm.
 2. Được sự chấp thuận của chủ sở hữu tòa nhà:

Căn cứ theo Điều 102 Luật Nhà ở 2014 quy định về hội nghị nhà chung cư như sau:

“1. Hội nghị nhà chung cư là hội nghị của các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư nếu chủ sở hữu nhà chung cư không tham dự.

 1. Hội nghị nhà chung cư được tổ chức họp để quyết định các nội dung quy định tại khoản 3 hoặc khoản 4 Điều này khi có đủ điều kiện theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.
 2. Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì Hội nghị nhà chung cư được tổ chức họp để quyết định các vấn đề sau đây:
 3. a) Đề cử, bầu, bãi miễn các thành viên Ban quản trị nhà chung cư; thông qua, bổ sung, sửa đổi Bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư;
 4. b) Thông qua, bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư; quyết định mức phụ cấp trách nhiệm của các thành viên Ban quản trị và các chi phí hợp lý khác phục vụ hoạt động của Ban quản trị;
 5. c) Thông qua mức giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Điều 106 của Luật này và việc sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư;
 6. d) Quyết định lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư trong trường hợp chủ đầu tư không có chức năng, năng lực quản lý vận hành nhà chung cư hoặc có chức năng, năng lực quản lý vận hành nhưng không tham gia quản lý vận hành hoặc tham gia quản lý vận hành nhưng không đáp ứng được các yêu cầu như đã thỏa thuận trong hợp đồng cung cấp dịch vụ ký với Ban quản trị nhà chung cư;

đ) Thông qua báo cáo về hoạt động quản lý vận hành, hoạt động bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư;

 1. e) Quyết định các nội dung khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư.
 2. Đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu thì Hội nghị nhà chung cư được tổ chức họp để quyết định các vấn đề quy định tại các điểm a, b và e khoản 3 Điều này.
 3. Mọi quyết định của Hội nghị nhà chung cư về các vấn đề quy định tại khoản 3 Điều này được thông qua theo nguyên tắc đa số bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu, được lập thành biên bản có chữ ký của các thành viên chủ trì cuộc họp và thư ký cuộc họp Hội nghị nhà chung cư.”

Đáp ứng được hai điều kiện trên thì chị có theo treo biển quảng cáo ở các thang máy của các tòa nhà.

Có thắc mắc gì chị vui lòng liên hệ lại để được tư vấn cụ thể!

Subscribe
Nhận thông báo
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận