Thủ tục xin giấy phép khuyến mại

0
50
giấy phép khuyến mãi đơn giản cùng Luật Việt Tín
giấy phép khuyến mãi đơn giản cùng Luật Việt Tín

Thực hiện chương trình khuyến mại là một trong những nhu cầu của các doanh nghiệp nhằm thu hút khách hàng. Khuyến mại không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến hoạt động kinh doanh hiệu quả mà còn ngăn chặn việc cạnh tranh không lành mạnh và bảo vệ quyền lợi khách hàng. Tuy nhiên quy trình thủ tục để xin giấy phép khuyến mại còn là vấn đề khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn. Luật Việt Tín xin giới thiệu tới quý khách thủ tục Xin giấy phép khuyến mại.

Căn cứ pháp lý

  • Nghị định 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

Quy định về thủ tục xin giấy phép khuyến mại

Trường hợp 1: Các hình thức khuyến mại cần thông báo bằng văn bản đến Sở Thương mại nơi tổ chức khuyến mại bao gồm:

a) Đưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền;

b) Tặng hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho khách hàng không thu tiền kèm theo hoặc không kèm theo việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

c) Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó;

d) Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ;

đ) Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố;

e) Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên;

g) Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.

Thủ tục xin giấy phép khuyến mại
Thủ tục xin giấy phép khuyến mại

Trường hợp 2: Các hình thức khuyến mại phải đăng ký tại Sở Thương mại (nếu thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương), Bộ Thương mại (nếu thực hiện trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên), bao gồm:

a) Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình khuyến mại mang tính may rủi;

b) Các hình thức khuyến mại khác theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP,cụ thể:

– Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền

– Tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền; không kèm theo việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

– Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó

– Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ

– Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố

– Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự chương trình khuyến mại mang tính may rủi

Trình tự thủ tục xin giấy phép khuyến mại

  1. Đối với trường hợp thông báo chương trình khuyến mại bằng văn bản đến Sở Thương mại

Bước 1: Chậm nhất 07 (bảy) ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại, thương nhân thực hiện các hình thức khuyến mại theo quy định phải gửi thông báo bằng văn bản (theo mẫu KM-1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư Thông tư 07/2007/TTLT-BTM-BTC) đến Sở Thương mại nơi tổ chức khuyến mại.

Nội dung thông báo về chương trình khuyến mại bao gồm:

a) Tên chương trình khuyến mại;

b) Địa bàn thực hiện khuyến mại; địa điểm bán hàng thuộc chương trình khuyến mại;

c) Hình thức khuyến mại;

d) Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại;

đ) Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc chương trình khuyến mại;

e) Khách hàng của chương trình khuyến mại;

g) Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại

Bước 2:  Khi tiếp nhận hồ sơ thông báo thực hiện khuyến mại, Sở Thương mại ghi Giấy biên nhận hồ sơ. Giấy biên nhận hồ sơ được lập thành 02 bản (theo mẫu KM-4 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 07/2007/TTLT-BTM-BTC), 01 bản giao cho thương nhân thực hiện khuyến mại và 01 bản lưu tại Sở Thương mại (không áp dụng đối với trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu điện)

  1. Đối với trường hợp phải đăng ký chương trình khuyến mại

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Công Thương đối với trường hợp thực hiện chương trình khuyến mại trong phạm vi một tỉnh thành phố. Trường hợp tổ chức trên phạm vi hai tỉnh thành phố thì tiến hành đăng ký tại Cục xúc tiến thương mại Bộ Công thương.

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại.

– Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại, cơ quan quản lý nhà nước ghi Giấy biên nhận hồ sơ. Giấy biên nhận hồ sơ được lập thành 02 bản (theo mẫu KM-4 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 07/2007/TTLT-BTM-BTC), 01 bản giao cho thương nhân thực hiện khuyến mại và 01 bản lưu tại cơ quan quản lý nhà nước (không áp dụng đối với trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu điện);

– Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, đối với hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước thông báo bằng văn bản (theo mẫu KM-5 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) cho thương nhân để bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ. Thời hạn xử lý hồ sơ được tính từ thời điểm cơ quan quản lý nhà nước nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ;

– Thương nhân đăng ký thực hiện khuyến mại có quyền đề nghị cơ quan quản lý nhà nước giải thích rõ những yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm trả lời đề nghị của thương nhân.

Bước 4. Xác nhận, không xác nhận việc đăng ký thực hiện khuyến mại

a) Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại đầy đủ, hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm xem xét, xác nhận hoặc không xác nhận bằng văn bản (theo mẫu KM-6 hoặc KM-7 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 07/2007/TTLT-BTM-BTC), trường hợp không xác nhận phải nêu rõ lý do;

b) Trường hợp Bộ Thương mại là cơ quan xác nhận việc đăng ký thực hiện khuyến mại, chậm nhất 07 (bảy) ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại thương nhân có trách nhiệm gửi văn bản thông báo cho Sở Thương mại nơi thực hiện khuyến mại kèm theo bản sao văn bản xác nhận của Bộ Thương mại.

Khuyến mại là hình thức kích cầu mua sắm không thể thiếu hiện nay
Khuyến mại là hình thức kích cầu mua sắm không thể thiếu hiện nay

Hồ sơ xin giấy phép khuyến mại

a) Văn bản đăng ký thực hiện khuyến mại (theo mẫu KM -2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này);

b) Thể lệ chương trình khuyến mại (theo mẫu KM-3 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này);

c) Mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình khuyến mại có phát hành vé số dự thưởng;

d) Hình ảnh hàng hóa khuyến mại và hàng hóa dùng để khuyến mại;

đ) Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng (nếu có);

e) Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa, dịch vụ khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Kết quả thực hiện: Văn bản Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại hoặc Văn bản không xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại.

Dịch vụ xin giấy phép khuyến mại của Việt Tín

Việt Tín là đơn vị chuyên xin cấp giấy phép cho các cá nhân, tổ chức. Chúng tôi đã hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực này. Chúng tôi hỗ trợ khách làm làm thủ tục xin các loại giấy phép từ A đến Z, thay mặt khách hàng làm thủ tục với cơ quan chức năng.

giấy phép khuyến mãi đơn giản cùng Luật Việt Tín
giấy phép khuyến mãi đơn giản cùng Luật Việt Tín

Quý khách có nhu cầu xin giấy phép quảng cáo liên hệ ngay với đường dây nóng của Luật Việt Tín theo địa chỉ sau để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ chi tiết theo địa chỉ:

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623

Email: luatviettin@gmail.com

Luật Việt Tín rất hân hạnh được hợp tác với quý khách!

 

LUẬT VIỆT TÍN CỐ VẤN PHÁP LÝ TỐT NHẤT CỦA BẠN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here