Tổng cục thuế tiến hành thanh, kiểm tra 36.600 doanh nghiệp

0
75

Trong 06 tháng đầu năm 2017, Tổng cục thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với hơn 36.600 doanh nghiệp, đạt 36% so với kế hoạch; truy thu, truy hoàn qua kiểm tra là hơn 7.600 tỷ đồng, đã nộp vào ngân sách nhà nước hơn 43.000 tỷ đồng, đạt 44,9% số xử lý phạt.

Trong đó, cơ quan thuế đã thực hiện thanh tra 65 doanh nghiệp có giao dịch liên kết, doanh nghiệp cho dấu hiệu chuyển giá và truy thu, truy hoàn hơn 2.000 tỷ đồng, giảm lỗ hơn 1.200 tỷ đồng.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế đã chuyển cho cơ quan công an xử lý đối với 134 hồ sơ trốn thuế, vi phạm pháp luật về thuế, mua bán hóa đơn bất hợp pháp để xử lý theo đúng với quy định của pháp luật.

Tổng cục thuế tiến hành thanh, kiểm tra 36.600 doanh nghiệp

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng đẩy mạnh và đôn đốc các chi cục thuế thu hồi nợ thuế, tiến hành thực hiện đồng bộ hóa các giải pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2017, Tổng cục Thuế đã giao chỉ tiêu thu hồ nợ thuế đến từng chi cục thuế. Những đơn vị nào còn nợ thuế cao, cục trưởng phải chịu trực tiếp trách nhiệm.

Cùng với đó, trong công tác chống thất thu ngân sách nhà nước, Tổng cục Thuế sẽ tăng cường kiểm soát, giám sát hoàn thuế. Khi các cơ quan thuế phát hiện những vi phạm về hoàn thuế sẽ xử lý nghiêm, chuyển tới cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật.

Còn đối với tình hình thu ngân sách nhà nước trong 06 tháng đầu năm 2017, thu nội địa 06 tháng đầu năm 2017 ước đạt ở mức 464.500 tỷ đồng, bằng 48% so với dự toán được giao, nhưng đã tăng gần 13% so với cùng kỳ năm 2016. Điều này sẽ tạo đà cho công tác thu ngân sách nhà nước những tháng cuối năm.

Hiện nay cơ quan thuế đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng thu ngân sách nhà nước. Trong đó, cơ quan thuế chú trọng vào các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp có thể sản xuất, kinh doanh, phát triển từ đó nuôi dưỡng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here