Trường hợp không có sổ đỏ vẫn nhập được hộ khẩu Hà Nội

0
154

Luật Cư trú năm 2013 có quy định công dân thuộc những trường  được đăng ký hộ khẩu tại thành phố trực So ho khauthuộc trung ương. Như vậy để có thể nhập khẩu Hà Nội cần đáp ứng điều kiện sau:

– Có chỗ ở hợp pháp, trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc Hà Nội có thời gian tạm trú tại hà Nội từ 1 năm trở lên, trường hợp đăng ký thường trú vào Quận thuộc thành phố Hà Nội phải có thời gian tạm trú 2 năm.

– Được người có sổ hộ khẩu cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu: Vợ về ở với chồng, chồng về ở với vợ, con về ở với cha mẹ, cha mẹ về ở với con; Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu nghỉ mất sức, nghỉ mất sức về ở với anh chị em ruột; Người khuyết tật, mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với anh chị em ruột cô dì chú bác cậu ruột người giám hộ; Người chưa thành niên không còn cha mẹ, mẹ hoặc còn cha,mẹ nhưng cha me không có khả năng nuôi dưỡng về ở với ông bà nội ngoại, anh chị em ruột cô dì chú bác cậu ruột người giám hộ…

– Trước đây đã đăng ký thường trú tại thành phố Hà Nội, nay trở về Hà Nôi sinh sống có chỗ ở hợp pháp.

– Trường hợp đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuế, mượn, ở nhờ của cá nhân phải đáp ứng điều kiện quy định tại khonar 1, 3 Điều 4 Luật thường trú.

Như vậy, Công dân sinh sống trên Thành phố Hà Nội thuộc một trong các trường hợp trên được đăng ký hộ khẩu Hà Nôi. Không nhất thiết phải có nhà đất tại Hà Nội mới được đăng ký hộ khẩu Hà Nội.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here