Từ 1 tháng 9, doanh nghiệp sẽ dễ thở hơn với VAT

0
37

Theo quy định tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC thì kể từ ngày 01/9/2014 doanh nghiệp hợp tác xã sẽ được mua và sử dụng hóa đơn VAT mà không bị giới hạn số tiền đầu tư là 1 tỷ đồng.

Về quy định hiện tại tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC

Điều 12. Phương pháp khấu trừ thuế

3. Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao gồm:

c) Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi trên hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị, kể cả hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị trước khi thành lập (không bao gồm ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống của cơ sở kinh doanh không hoạt động vận tải, du lịch, khách sạn); tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ.

Quy định sẽ được sửa đổi từ ngày 01 tháng 9 năm 2014 tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC

Điều 12. Phương pháp khấu trừ thuế

3. Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao gồm:

c) Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.

Do đó sẽ không phải giới hạn dự án đầu tư phải từ 1 tỷ đồng trở lên mới được đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế (Mua và sử dụng hóa đơn VAT).

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here