Từ 1/1/2018 doanh nghiệp nhỏ và vừa có điểm gì mới?

0
89

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chính thức được Quốc hội thông qua vào sáng ngày 12/6/2017 với 83,50% số đại biểu có mặt tán thành. Có thể thấy doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của Chính phủ, bằng chứng là trước đây các quy định về chính sách hỗ trợ nằm rải rác không tập trung ở nhiều văn bản. Tuy nhiên với Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 mới được thông qua cùng các văn bản hướng dẫn thi hành, nhóm doanh nghiệp này sẽ có nhiều lợi thế hơn khi có căn cứ pháp lý cụ thể, gói gọn rành mạch rõ ràng.

Từ 1/1/2018 doanh nghiệp nhỏ và vừa có điểm gì mới?

Luật mới chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2018. Luật được thiết kế và soạn thảo theo hướng hỗ trợ trọng tâm tập trung cho 3 đối tượng doanh nghiệp gồm có doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. Do trong luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 có nhiều điểm khác biệt về cách hiểu cũng như các chính sách hỗ trợ nên từ ngày 1/1/2018 doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng có những điểm mới. Cụ thể như sau:

Khái niệm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm doanh nghiệp siêu sỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người, đáp ứng 1 trong 2 tiêu chí: Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng. Việc xác định các loại doanh nghiệp theo các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp, công nghiệp và xây dựng, thương mại và dịch vụ.

Các yếu tố xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa: Tổng số lao động, tổng nguồn vốn hoặc tổng doanh thu năm trước liền kề, linh vực hoạt động.

Mức trần để xác định DN nhỏ và vừa: Tổng số lao động không quá 200 người, tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng/tổng doanh thu năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng. (tùy lĩnh vực hoạt động)

Chính sách hỗ trợ: – Hỗ trợ tiếp cận tín dụng; hỗ trợ mặt bằng sản xuất; hỗ trợ thuế, kế toán; hỗ trợ công nghệ; hỗ trợ cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; hỗ trợ cơ sở ươm tạo; hỗ trợ thông tin, tư vấn, pháp lý; hỗ trợ mở rộng thị trường; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực.

Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa: Nguồn gốc là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; chức năng là cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quỹ phát triển DN nhỏ và vừa: Nguồn gốc là Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.

Chức năng:

Tiếp nhận, quản lý nguồn vốn vay; viện trợ, tài trợ, đóng góp, ủy thác từ các cá nhân, tổ chức để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cho vay, tài trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Cơ sở pháp lý: Luật hỗ trợ DN nhỏ và vừa 2017

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here