Tư vấn bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đầu tư

0
10

Tư vấn bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đầu tưTheo quy định của pháp luật Việt Nam nhà đầu tư nước ngoài có quyền thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đầu tư phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế. Vì vậy , Bước đầu khi thực hiện đầu tư vào Việt Nam nhà đầu tư nước ngoài chỉ cần thực hiện xin cấp phép những ngành nghề chính dự kiến hoạt động  còn những ngành nằm trong kế hoạch lâu dài có thể thực hiện bổ sung sau. Tránh tình trạng xin cấp phép rất nhiều ngành nghề ngay tại thời điểm thành lập gây khó khăn hoặc kéo dài cho việc cấp phép ở giai đoạn đầu. Mỗi ngành nghề kinh doanh đều có những điều kiện nhất định; đặc biệt những ngành nghề kinh doanh có điều kiện phải xin công văn chấp thuận của các bộ chuyên ngành cũng như xin ý kiến của Ủy Ban nhân dân. Quy trình xin cấp giấy phép đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài có ngắn hơn về mặt thời gian thẩm xét nhưng lại chia nhỏ thành các bước gây khó khăn, lúng túng cho các nhà đầu tư.

Luật Việt tín với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực đầu tư xin chia sẻ với Quý khách hàng một số thông tin liên quan đến việc bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đầu tư như sau:

QUY TRÌNH BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

Bổ sung ngành nghề kinh doanh không thuộc những ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014.

Bước 1: Thực hiện tách Giấy phép đầu tư/ giấy chứng nhận đầu tư.

 • Đối với những trường hợp hoạt động theo Giấy phép đầu tư/ Giấy chứng nhận đầu tư  theo quy định của Luật Đầu tư năm 2005 thì thực hiện việc tách Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy phép đầu tư thành Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định mới.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ  pháp lý về việc bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đầu tư. Hồ sơ gồm có:

 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (02 bản sao).
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (02 bản sao).
 • Báo cáo tài chính có kiểm toán năm gần nhất năm xin cấp phép (Nếu doanh nghiệp hoạt động chưa đủ 1 năm tài chính thì cung cấp báo cáo tài chính nội bộ).
 • Quyết định về việc bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đầu tư từ công ty mẹ nếu nhà đầu tư nước ngoài là pháp nhân hoạt động độc lập tại nước sở tại.

Bước 3: Soạn thảo hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư mới.

 • Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư .
 • Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi ngành nghề trên giấy chứng nhận đầu tư. Nội dung của Quyết định nêu rõ về việc bổ sung ngành nghề tại điều nào, khoản nào của Điều lệ công ty.
 • Bản sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.
 • Bản giải trình lý do thay đổi, điều chỉnh dự án đang thực hiện triển khai.
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh.
 • Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà ngành nghề kinh doanh cần phải đáp ứng.

Bước 4: Nộp hồ sơ.

 • Hồ sơ được nộp tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở chính. Hồ sơ được đóng thành quyền, có bìa cứng, có phụ lục đính kèm ở đầu quyền. Sau 15 ngày làm việc nếu hồ sơ hợp lệ sẽ trả kết cho doanh nghiệp, nếu hồ sơ chưa hợp lệ chuyên viên ra công văn yêu cầu sửa đổi bổ sung.
Chú ý: Đối với những ngành nghề có điều kiện (Không thuộc trường hợp phải xin giấy phép kinh doanh của Bộc công thương) có công văn chấp thuận của Bộ chuyên ngành và công văn của Ủy Ban nhân dân thì Sở kế hoạch đầu tư mới cấp phép cho doanh nghiệp.
 1. Bổ sung ngành nghề thực hiện quyền phân phối, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.

Bước 1: Thực hiện tác giấy phép đầu tư/ Giấy chứng nhận đầu tư.

Bước 2: Thực hiện thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề trên giấy chứng nhận đầu tư tại Sở kế hoạch đầu tư.

2.1. Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư xin thay đổi , bổ sung quyền phân phối, xuất khẩu, nhập khẩu trên giấy chứng nhận đầu tư . Hồ sơ xin điều chỉnh gồm có:

 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (02 bản sao có chứng thực).
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (02 bản sao có chứng thực).
 • Báo cáo tài chính 02 năm liên tiếp liền trước năm cấp phép. Nếu doanh nghiệp hoạt động chưa đủ 2 năm báo cáo tài chính thì sao y báo cáo tài chính nội bộ.
 • Thẻ tạm trú, hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của công ty (02 bản sao có chứng thực).
 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Theo mẫu I.6 của Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT Quy định về biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam).
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh ( Theo Mẫu I.8 của Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT Quy định về biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.
 • Biên bản họp của Đại hội đồng thành viên/ Đại hội đồng cổ đông/thành viên hợp danh/ chủ sở hữu của tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư.
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư. Nếu doanh nghiệp là công ty con có vốn đầu tư từ phía công ty mẹ ở nước ngoài.
 • Bản giải trình về việc doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán háng hóa (MĐ-6 của Thông tư 16/2015/ TT – BKHĐT).
 • Báo cáo tình hình thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu (BC – 1, BC- 2, BC -3 của Thông tư 16/2015/ TT – BKHĐT).

2.2. Trường hợp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư kèm theo việc cấp Giấy phép kinh doanh.

 • Hồ sơ chuẩn bị như mục 2.1 và kèm theo Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh theo Mẫu MĐ-1 của Thông tư 16/2015/ TT – BKHĐT.

Bước 3: Nộp hồ sơ.

Đối với trường hợp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư xin bổ sung ngành nghề phân phối, xuất nhập khẩu hàng hóa . Sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư đã điều chỉnh doanh nghiệp thực hiện tiếp thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh theo mã CPC doanh nghiệp đã lựa chọn.

DỊCH VỤ XIN BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ.

 1. Tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan đến việc bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đầu tư.
 2. Tư vấn các điều kiện hoạt động của từng ngành nghề doanh nghiệp dự kiến thực hiện bổ sung.
 3. Hõ trợ và hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ pháp lý cho việc thay đổi, bổ sung ngành nghề.
 4. Soạn thảo hố sơ theo quy định của pháp luật về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề; xin giấy phép kinh doanh.
 5. Đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp để nộp hồ sơ, theo dõi, nhận kết quả.
 6. Hỗ trợ tư vấn,thực hiện việc xin giấy phép con sau khi bổ sung xong ngành nghề trên giấy chứng nhận đầu tư.

Ví dụ: Ngành nghề bán buôn, bán lẻ thực phẩm. Để có thể hoạt động được ngành nghề này ngoài việc bổ sung mã HS doanh nghiệp còn phải công bố đối với từng sản phẩm doanh nghiệp dự kiến kinh doanh.

KẾT QUẢ SỬ DỤNG DỊCH VỤ BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ TRONG  GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ.

 1. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có ngành nghề thay đổi.
 2. Giấy phép kinh doanh (nếu là ngành nghề thực hiện quyền phân phối, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.

Luật Việt Tín cung cấp dịch vụ tư vấn luật đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác liên quan đến việc đầu tư nước ngoài vào Việt Nam như: bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đầu tư, xin cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài.

Nếu quý khác có thắc mắc gì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE: 0978.635.623 hoặc 0945.292.808 để được tư vấn chi tiết hơn.

Tư vấn bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đầu tư
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận

avatar
wpDiscuz