Tư vấn đăng ký sáng chế

23566
Người nông dân sáng chế ra bếp năng lượng mặt trời
Người nông dân sáng chế ra bếp năng lượng mặt trời được đăng ký tại Việt Tín

Đăng ký sáng chế là một trong các bước quan trọng để bảo vệ tài sản trí tuệ của bạn, nếu bạn đang có sáng chế nhưng chưa được cấp bằng sáng chế ? Hãy liên hệ ngay tới Việt Tín để được tư vấn chi tiết về các thủ tục pháp lý cũng như các vấn đề khác phát sinh trong quá trình đăng ký và nộp hồ sơ …

Luật Việt Tín chuyên tư vấn đăng ký sáng chế – Chúng tôi gồm các chuyên viên có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc nhiều năm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, chắc chắn sẽ giúp bạn hoàn thành việc bảo vệ thành quả trí tuệ của mình một cách nhanh nhất và an toàn nhất, liên hệ ngay tới chúng tôi để được tư vấn trực tiếp hoàn toàn miễn phí …
Đăng ký sáng chế Bao gồm các tài liệu sau:
 1. Tờ khai yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích (Tờ khai) được làm theo Mẫu do Cục SHTT ban hành;
 2. Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích ;
 3. Yêu cầu bảo hộ;
 4. Bản vẽ, sơ đồ,bản tính toán… (nếu cần) để làm rõ thêm bản chất của giải pháp kỹ thuật nêu trong bản mô tả SC/GPHI;
 5. Bản tóm tắt SC/GPHI;
 6. Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác, gồm một (1) bản;
 7. Giấy uỷ quyền (nếu cần),gồm một (1) bản;
 8. Bản sao đơn đầu tiên hoặc tài liệu chứng nhận trưng bày triển lãm,nếu trong đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo Điều ước quốc tế,gồm một (1) bản;
 9. Chứng từ nộp phí nộp đơn và phí công bố,gồm một (1) bản;
 10. Bản tiếng Việt của bản mô tả SC/GPHI, Yêu cầu bảo hộ và bản tóm tắt SC/GPHI, nếu trong đơn đã có bản tiếng Anh/Pháp/Nga;
 11. Bản gốc của Giấy uỷ quyền, nếu trong đơn đã có bản sao;
 12. Bản sao đơn đầu tiên hoặc tài liệu chứng nhận trưng bày triển lãm, kể cả bản dịch ra tiếng Việt.
Bản mô tả SC/GPHI phải bộc lộ hoàn toàn bản chất của giải pháp kỹ thuật cần được bảo hộ. Trong bản mô tả phải có đầy đủ các thông tin đến mức căn cứ vào đó, bất kỳ người nào có trình độ trung bình trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng đều có thể thực hiện được giải pháp đó.
Bản mô tả SC/GPHI phải làm rõ tính mới, trình độ sáng tạo (nếu đối tượng cần được bảo hộ là sáng chế) và khả năng áp dụng của giải pháp kỹ thuật cần được bảo hộ.
Bản mô tả SC/GPHI phải bao gồm các nội dung sau đây:
 1. Chỉ số Phân loại Sáng chế Quốc tế (Chỉ số PSQ);
 2. Tên gọi của giải pháp kỹ thuật;
 3. Lĩnh vực kỹ thuật trong đó giải pháp kỹ thuật được sử dụng hoặc liên quan;
 4. Tình trạng kỹ thuật thuộc lĩnh vực nói trên tại thời điểm nộp đơn (các giải pháp kỹ thuật đã biết);
 5. Bản chất của giải pháp kỹ thuật;
 6. Mô tả vắn tắt các hình vẽ kèm theo (nếu có);
 7. Ví dụ thực hiện giải pháp kỹ thuật;
 8. Những lợi ích có thể đạt được (hiệu quả của giải pháp kỹ thuật).
Yêu cầu bảo hộ nhằm xác định phạm vi (khối lượng) bảo hộ đối với sáng chế/giải pháp hữu ích. Yêu cầu bảo hộ phải được trình bày ngắn gọn,rõ ràng,phù hợp với phần mô tả và hình vẽ, trong đó phải làm rõ những dấu hiệu mới của giải pháp kỹ thuật cần được bảo hộ.
Bản tóm tắt sáng chế/giải pháp hữu ích để công bố một cách vắn tắt bản chất của sáng chế/giải pháp hữu ích. Bản tóm tắt SC/GPHI phải bộc lộ những nội dung chủ yếu về bản chất của giải pháp kỹ thuật nhằm mục đích thông tin.
Nếu bạn có thắc mắc nào xung quanh việc đăng ký sáng chế hãy liên hệ ngay tới đường dây nóng của chúng tôi để được tư vấn trực tiếp hoàn toàn miễn phí !
Tư vấn đăng ký sáng chế
Đánh giá bài viết

Bạn cần tư vấn?