Ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp

Đây là một trong những đề xuất được nêu tại dự thảo Nghị định của Chính phủ đối với chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào phát triển nông nghiệp, nông thôn được Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo, lấy ý kiến góp ý từ nhân dân.

Ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp

Theo dự thảo nếu doanh nghiệp có dự án nông nghiệp đặc biệt sẽ được ưu đãi đầu tư, dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư, dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư được hưởng các ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư theo như quy định của Nghị định này. Ưu tiên hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và các doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu có hợp đồng liên kết với người nông dân.

Về chính sách sẽ được miễn, giảm tiền sử dụng đất, dự thảo đã nêu rõ, doanh nghiệp có dự án nông nghiệp sẽ được đặc biệt ưu đãi đầu tư, ưu đãi đầu tư và khuyến khích đầu tư và được Nhà nước giao đất làm nhà ở cho người lao động (gồm cả đất trồng cây xanh phục vụ lợi ích công cộng) theo như quy định tại Điều số 55 Luật đất đai 2013 thì được miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất đó.

Những doanh nghiệp có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư sẽ được miễn nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất được chuyển sang loại đất thuộc trường hợp Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất.

Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư sẽ được giảm 70% số tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất được chuyển sang những loại đất thuộc trường hợp Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất.

Đối với những doanh nghiệp có dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư được giảm 50% số tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất được chuyển sang loại đất thuộc trường hợp Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất.

Hỗ trợ đặc biệt cho nghiên cứu và áp dụng khoa học – công nghệ – kỹ thuật

Dự thảo đề xuất, doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí mua bản quyền công nghệ, mua công nghệ, kỹ thuật hoặc mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, kỹ thuật hoặc thực hiện đề tài nghiên cứu; nhằm tạo ra những sản phẩm mới, cải tiến công nghệ – kỹ thuật, công nghệ giảm thiểu ô nhiễm môi trường, công nghệ tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu, tiết kiệm năng lượng, thuê chuyên gia; mức hỗ trợ tối đa là 300 triệu đồng/đề tài/bản quyền/thuê chuyên gia.

Điều kiện hỗ trợ là doanh nghiệp có doanh thu năm trước tối thiểu bằng 10 lần mức hỗ trợ; doanh nghiệp phối hợp, đặt hàng với các nhà khoa học đã và đang công tác tại các trường, viện nghiên cứu để thực hiện đề tài.

Doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí đầu tư thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm sản phẩm mới, áp dụng công nghệ mới, mức không quá 5 tỷ đồng/dự án, như sau: 70% kinh phí đối với dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư; 50% kinh phí đối với dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư và dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư.

Doanh nghiệp có dự án nhân giống cây trồng bằng công nghệ nuôi cấy mô được hỗ trợ như sau: Mức hỗ trợ 80% kinh phí đầu tư nhưng không quá 5 tỷ đồng/dự án.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Nghị định này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận