Vẫn được phép nhập khẩu máy móc cũ từ nước ngoài

0
102

 

Máy móc cũ lại được nhập khẩu
Máy móc cũ lại được nhập khẩu

Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng chỉ được phép nhập khẩu nếu đáp ứng điều kiện: có thời gian sử dụng không quá 05 năm và có chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu từ 80% trở lên. Trừ trường hợp sau:

– Các loại máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được phép nhập khẩu nếu có thời gian sử dụng không quá 03 năm và chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu từ 80% trở lên, bao gồm:

  • Máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp
  • Máy móc, thiết bị sử dụng trong ngành bia, rượu, nước giải khát có cồn và không cồn
  • Máy móc, thiết bị ngành bưu chính: thiết bị chia chọn thư, bưu kiện; máy lồng gấp phong bì; máy sản xuất phong bì; thiết bị băng tải.

– Các loại máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được phép nhập khẩu nếu có thời gian sử dụng không quá 07 năm và chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu từ 80% trở lên, bao gồm:

  • Máy móc, thiết bị trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản
  • Máy móc, thiết bị phục vụ đóng tàu, sửa chữa tàu
  • Máy móc, thiết bị phục vụ xây dựng công trình dầu khí biển
  • Máy móc, thiết bị phục vụ xây dựng công trình hạ tầng giao thông
  • Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất trong ngành in: máy ghi phim, máy ghi kẽm, máy tạo khuôn in, máy dao xén (cắt) giấy, máy đóng sách (đóng thép hoặc khâu chỉ), máy gấp sách, máy vào bìa sách.

– Các loại máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được phép nhập khẩu nếu có thời gian sử dụng không quá 10 năm và chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu từ 80% trở lên, bao gồm:

  • Động cơ máy thủy sử dụng cho tàu đánh bắt xa bờ.
  • Máy kỵ mã liên hợp phục vụ hoạt động sản xuất trong ngành in.

– Các loại máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được phép nhập khẩu nếu có thời gian sử dụng không quá 15 năm và chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu từ 80% trở lên, bao gồm: máy in offset, máy in ống đồng, máy in flexo phục vụ hoạt động sản xuất trong ngành in.

Tuy nhiên, ngày 29/8/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2279/QĐ-BKHCN ngưng hiệu lực Thông tư 20.

Như vậy, hiện nay cá nhân, tổ chức vẫn được phép nhập khẩu máy móc cũ đã qua sử dụng mà không bị phụ thuộc vào Thông tư 20.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here