Vốn điều lệ tối thiểu để kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài

Bộ Tài chính vừa thông qua và ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BTC về hướng dẫn một số điều được quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP của Chính phủ áp dụng đối với kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Theo thông tư này, điểm kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho doanh nghiệp nước ngoài phải được bố trí các thiết bị điện tử và hệ thống camera để theo dõi, giám sát thường xuyên toàn bộ mọi hoạt động trong địa điểm kinh doanh (24/24). Hình ảnh phải được lưu trữ tối thiểu ít nhất là 30 ngày kể từ ngày ghi hình.

Các doanh nghiệp phải đáp ứng được đủ các điều kiện tại Nghị định số 83/2013/NĐ-CP và Nghị định số 175/2016/NĐ-CP sẽ được xem xét cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Cụ thể, một trong những điều kiện là doanh nghiệp phải có số vốn điều lệ tối thiểu là 200 tỷ đồng.

Vốn điều lệ tối thiểu để kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài

Thông tư cũng quy định, doanh nghiệp được quyền quyết định số lượng máy trò chơi điện tử có thưởng thực tế kinh doanh nhưng không được phép vượt số lượng máy tối đa được phép kinh doanh trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Căn cứ với số lượng máy trò chơi điện tử có thưởng thực tế, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh được lựa chọn chủng loại máy, loại hình trò chơi điện tử có thưởng và tỷ lệ máy trò chơi điện tử có thưởng.

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có quyền thay đổi số lượng, chủng loại máy, loại hình trò chơi điện tử và tỷ lệ máy trò chơi điện tử phải được tuân thủ theo đúng quy định về số lượng, chủng loại máy, loại hình trò chơi điện tử có thưởng.

Trước đó, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 175 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86) về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài vừa được Chính phủ ban hành đã bổ sung thêm quy định về “Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh”.

Ngoài quy định về số vốn điều lệ của doanh nghiệp, Nghị định mới cũng quy định, trong giai đoạn chuyển tiếp những doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp, trong đó có hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng hoặc có văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trước khi nghị định này sẽ có hiệu lực thi hành từ  (15/2/2017) được tiếp tục kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp đã được cấp hoặc văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép.

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận