Vốn pháp định là gì?

0
150

Vốn pháp định là số vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp. Nhưng đây mới chỉ là cách hiểu dựa theo quy định của Luật doanh nghiệp 2005, Luật doanh nghiệp 1999 và Luật công ty 1990, tức là những Luật này đều đã hết hiệu lực.

Nhưng đáng tiếc rằng trong cả Luật doanh nghiệp sửa đổi 2014 và Luật đầu tư 2014 cũng đều không có giải thích, thậm chí còn không có từ ngữ nào nhắc tới “vốn pháp định”.

Nếu trong văn bản pháp luật không được giải thích một cách chính thức, thì khái niệm vốn pháp định có thể bị hiểu theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ, như trong Luật đầu tư năm 1987 trước đây có giải thích “Vốn phấp định là số vốn ban đầu của các xí nghiệp liên doanh được ghi nhận trong điều lệ của xí nghiệp”, có nghĩa là trong trường hợp này vốn pháp định cũng được hiểu là vốn điều lệ của công ty.

Vốn pháp định

Trong khi đó việc xác định mức vốn pháp định là điều không thể thiếu và đang được đề cập tới trong nhiều bộ Luật như Luật nhà ở năm 2014, Luật kinh doanh bất động sản, Luật quản lý, sử dụng nguồn vốn của nhà nước đầu tư vào sản xuất, doanh tại doanh nghiệp năm 2014,… đối với các hoạt động sau:

  • Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở (100 triệu);
  • Sản xuất phim (1 tỷ);
  • Cho thuê lại lao động (2 tỷ);
  • Dịch vụ kiểm toán (5 tỷ);
  • Kinh doanh bất động sản (20 tỷ),

Một số quy định còn được mở rộng giải thích, mức vốn pháp định bao gồm cả mức vốn bảo đảm duy trì trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, theo Luật các tổ chức tín dụng 2010. Một số các trường hợp không có quy định về mức vốn pháp định nhưng lại có yếu cầy ký quỹ tại ngân hàng trong xuất thời gian quá trình hoạt động của doanh nghiệp, ví dụ, như dịch vụ mua giới việc làm (ký quỹ 300 triệu); kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế (ký quỹ từ 250 – 500 triệu). Quy định này cũng tương đương với quy định về vốn pháo định để bảo đảm duy trì trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Ngoài ra, một số hoạt động như dịch vụ xuất khẩu lao động thì ngoài mức vốn pháp định là 5 tỷ đồng thì doanh nghiệp còn đồng thời phải tiến hành ký quỹ 1 tỷ đồng. Hay doanh nghiệp bán hàng đa cấp ngoài mức vốn pháp định 10 tỷ đồng, còn phải ký quỹ thêm một khoản tiền tương đương với 5% vốn điều lệ nhưng không được thấp hơn 5 tỷ đồng tại ngân hàng.

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ VỐN PHÁP ĐỊNH

Trước đây, tại Điều 4 luật doanh nghiệp 2005 có quy định Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu để thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên luật doanh nghiệp 2014 đã bỏ quy định liên quan đến vấn đề này.

Vì vậy, quy định về vốn pháp định hiện nay chủ yếu được quy định trong các văn bản dưới luật, hướng dẫn về việc áp dụng riêng đối với từng ngành nghề cụ thể. Khi doanh nghiệp thực hiện việc kinh doanh những ngành nghề này, mức vốn điều lệ ban đầu không được thấp hơn mức vốn pháp định mà pháp luật quy định với ngành nghề đấy.

NHỮNG NGÀNH NGHỀ YÊU CẦU VỐN PHÁP ĐỊNH

Hiện nay có 21 ngành nghề yêu cầu vốn pháp định ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Mỗi ngành nghề yêu cầu một mức vôn pháp định khác nhau.

Ví dụ như kinh doanh bất động sản mức vốn pháp định là 20 tỷ đồng, kinh doanh dịch vụ đòi nợ, dịch vụ bảo vệ là 2 tỷ đồng, bán hàng đa cấp là 10 tỷ đồng…

Theo quy định của luật doanh nghiệp 2014 và nghị định 78/2015/NĐ-CP, khi thực hiện việc đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp không cần nộp kèm giấy tờ xác nhận về mức vốn với cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, sẽ có sự thanh kiểm tra, giám sát để xác định doanh nghiệp đáp ứng được điều kiện kinh doanh. Điều này tạo sự thuận lợi cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh.

Khi có sự thanh kiểm tra, doanh nghiệp cần chứng minh được điều kiện về mức vốn pháp định, trường hợp không chứng minh được sẽ xử lý theo hướn thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Trong quá trình thành lập doanh nghiệp hoặc hoạt động kinh doanh trong những ngành nghề có vốn pháp định nêu trên thì nhà đầu tư phải chứng minh năng lực tài chính của mình. Hiện nay có một số phương án để thực hiện việc chứng minh tài chính như:

  • Mở tài khoản tại một tổ chức mà Nhà nước quy định (thường là tại ngân hàng) để lấy giấy xác nhận của của tổ chức này;
  • Kết quả kiểm toán của tổ chức kiểm toán độc lập về hiện trạng tài sản của doanh nghiệp;
  • Chứng thư định giá đối với tài sản bằng hiện vật của tổ chức định giá hoạt động hợp pháp tại Việt Nam…
Vốn pháp định là gì?
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận

avatar