Xin giấy phép bán buôn rượu

0
45
Xin giấy phép bán buôn rượu

Kinh doanh rượu là một ngành nghề có điều kiện cần phải có giấy phép kinh doanh theo quy định của pháp luật. Có ba trường hợp cần phải xin giấy phép kinh doanh rượu đó là kinh doanh phân phối rượu, kinh doanh bán buôn rượu và kinh doanh bán lẻ rượu, bán lẻ tiêu dùng tại chỗ. Trong phạm vi bài viết này, Việt Tín sẽ chia sẻ cho mọi người về thủ tục xin giấy phép bán buôn rượu.

Xin giấy phép bán buôn rượu

Đọc thêm

Cơ sở pháp lý

Để thành lập cơ sở bán buôn rượu thì trước hết các tổ chức, cá nhân sẽ phải tiến hành thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật doanh nghiệp. Trong đó phải đăng ký ngành nghề kinh doanh là bán buôn rượu hoặc bán buôn đồ uống có cồn.

Sau khi đăng ký kinh doanh, sẽ tiến hành thủ tục xin giấy phép đủ điều kiện bán buôn rượu theo quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP và Thông tư số 03/VBHN-BCT.

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bán buôn rượu

 • Mua bán rượu có nguồn gốc hợp pháp.
 • Niêm yết bản sao giấy phép bán buôn rượu đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép và chỉ được mua, bán theo đúng nội dung đã được cấp phép.
 • Thực hiện đầy đủ các báo cáo và nghĩa vụ theo quy định.
 • Mua rượu từ các thương nhân sản xuất trong nước, thương nhân phân phối, thương nhân bán buôn khác.
 • Bán rượu cho các thương nhân bán buôn, bán lẻ rượu, thương nhân bán lẻ tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 • Bán rượu cho thương nhân mua nhằm xuất khẩu.
 • Trực tiếp bán lẻ, bán rượu tiêu dùng tại chỗ ở các địa điểm kinh doanh trên phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã được cấp phép.

Điều kiện để tiến hành kinh doanh bán buôn rượu

Để được cấp giấy phép bán buôn rượu thì doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện như sau:

 • Doanh nghiệp đã đăng ký ngành nghề kinh doanh bán buôn đồ rượu hay bán buôn đồ uống có cồn.
 • Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 50 m2 trở lên.
 • Đảm bảo điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định đối với sản phẩm rượu kinh doanh.
 • Có hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi thương nhân đặt trụ sở chính (ít nhất 03 thương nhân bán lẻ rượu).
 • Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu khác.
 • Tuân thủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường.

Nguyên tắc cấp giấy phép kinh doanh bán buôn rượu

 • Giấy phép bán buôn rượu sẽ được xác định trên địa bàn tỉnh dựa vào nguyên tắc không quá 1 giấy phép / 100.000 dân.
 • Giấy phép bán buôn rượu sẽ được cấp theo nguyên tắc ưu tiên như sau:

» Ưu tiên cho những doanh nghiệp đã được cấp giấy phép bán buôn rượu nhưng hết thời hạn, đảm bảo điều kiện được cấp giấy phép bán buôn rượu, không vi phạm pháp luật.

» Xem xét và cấp phép tiếp cho những thương nhân đăng ký mới nếu đầy đủ các điều kiện được cấp giấy phép bán buôn rượu theo quy định, số lượng giấy phép cấp sẽ không được vượt quá số lượng đã công bố.

 • Mỗi thương nhân sẽ chỉ được cấp duy nhất một loại giấy phép kinh doanh rượu: phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ, bán lẻ tiêu dùng tại chỗ.

Thủ tục xin cấp giấy phép bán buôn rượu

1. Hồ sơ đăng ký cấp phép bán buôn rượu

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu (01 bộ) bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu.

2. Chứng nhận đăng ký kinh doanh/chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương.

3. Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm kho hàng, địa điểm bán lẻ rượu và bán rượu tiêu, dùng tại chỗ (nếu có kinh doanh) theo quy định.

4. Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

5. Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống bán buôn của các thương nhân bán lẻ; bản sao Giấy phép bán lẻ rượu của các thương nhân dự kiến tham gia hệ thống bán buôn của doanh nghiệp xin cấp phép.

6. Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:

 • Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất trong nước, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của thương nhân sản xuất, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác;
 • Bn sao Giy pp sn xuất rượu, Giy phép phâphối hoặc Giấy phép bán buôn rượu ca các nhà cung cấp rượu.

7. Bản cam kết nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường.

2. Nộp hồ sơ đăng ký cấp phép bán buôn rượu

Nộp hồ sơ tại Sở Công thương, nơi doanh nghiệp bán buôn rượu đặt trụ sở kinh doanh.

3. Thẩm định đăng ký cấp phép bán buôn rượu

Trong thời hạn là 15 ngày làm việc từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Sở Công thương sẽ xem xét, thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép bán buôn rượu cho doanh nghiệp đăng ký. Trong trường hợp từ chối cấp sẽ ra thông báo trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Nếu như hồ sơ không hợp lệ sẽ yêu cầu sửa đổi bổ sung hồ sơ trong thời hạn là 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Giấy phép bán buôn rượu được làm thành nhiều bản, 2 bản lưu tại cơ quan cấp phép, 1 bản gửi về doanh nghiệp đăng ký cấp phép, 1 bản gửi bộ Công thương, 1 bản gửi chi cục quản lý thị trường và mỗi một thương nhân sản xuất rượu có tên trên giấy phép sẽ được gửi 1 bản.

Dịch vụ xin giấy phép bán buôn rượu tại Luật Việt Tín

Quý khách có nhu cầu xin giấy phép bán buôn rượu như chưa biết về hồ sơ, trình tự, thủ tục ra sao, hãy liên hệ với Việt Tín để được:

 • Tư vấn về toàn bộ quy trình xin cấp giấy phép bán buôn rượu.
 • Tư vấn, hướng dẫn chuẩn bị các tài liệu cần thiết trong hồ sơ xin cấp phép.
 • Trực tiếp soạn hồ sơ xin cấp phép.
 • Trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Xử lý hồ sơ nếu phát sinh những vướng mắc.
 • Nhận kết quả xử lý thủ tục hành chính và bàn giao kết quả cho quý khách hàng.
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý khác theo yêu cầu của quý khách hàng.

Mọi thắc mắc cần giải đáp xin vui lòng liên hệ tới Việt Tín để được tư vấn, cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Xin giấy phép bán buôn rượu
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận

avatar