Xin giấy phép hoạt động điện lực dễ dàng cùng Luật Việt Tín

Tất cả các cá nhân và tổ chức khi thực hiện sản xuất và cung cấp điện cho một tổ chức hoặc khu dân hoặc hòa vào mạng điện quốc gia cũng đều cần phải xin giấy phép hoạt động điện lực. Đây là một thủ tục xin giấy tờ khá phức tạp và tốn thời gian, cần tìm hiểu kỹ mới hoàn tất được. Sau đây Luật Việt Tín xin cung cấp các thông tin và thủ tục có liên quan giúp quý vị có cái nhìn tổng thể về xin giấy phép này.

Ngành điện lực đóng vai trò lớn đối với sản xuất, sinh hoạt.
Ngành điện lực đóng vai trò lớn đối với sản xuất, sinh hoạt.

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động điện lực

 • Tổ chức, cá nhân đăng ký cấp giấy phép hoạt động điện lực phải đáp ứng các điều kiện chung sau:
  1. Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh (hoặc đăng ký hoạt động tư vấn khoa học công nghệ), được thành lập và hoạt động theo các quy định hiện hành của pháp luật, gồm:
   • Doanh nghiệp nhà nước được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước;
   • Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;
   • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập và hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
   • Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;
   • Hộ kinh doanh cá thế có đăng ký kinh doanh hoạt động điện lực theo Nghị định số 02/2000/NĐ-CP ngày 3/2/2000 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;
   • Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật;
  2. Có cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành của pháp luật;
  3. Có năng lực tài chính đáp ứng yêu cầu đối vớI lĩnh vực hoạt động điện lực đăng ký
  4. Có đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân viên tham gia hoạt động điện lực được đào tạo đảm bảo yêu cầu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp vớI lĩnh vực hoạt động điện lực đăng ký.
 • Tổ chức đăng ký hoạt động tư vấn quy hoạch, ngoài các điều kiện quy định trên đây còn phải đáp ứng các điều kiện sau:
  1. Đối với tư vấn quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia:
   • Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về quy hoạch các dạng năng lượng sơ cấp, quy hoạch nguồn và lưới điện, dự báo nhu cầu, nghiên cứu phân tích thị trường tiêu thụ, tính toán phân tích quy hoạch tối ưu hệ thống điện, phân tích kỹ thuật, kinh tế – tài chính dự án.
   • Có đội ngũ chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm về các loại nhà máy điện, hệ thống điện, kinh tế – tài chính và môi trường. Chuyên gia chủ trì các lĩnh vực chuyên môn chính của tổ chức tư vấn phải có kinh nghiệm công tác ít nhất bảy năm trong lĩnh vực tư vấn và đã tham gia lập ít nhất một quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.
   • Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết đáp ứng yêu cầu của việc lập quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.
  2. Đối với tư vấn quy hoạch phát triển điện lực tỉnh:
   • Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về quy hoạch phát triển nguồn và lưới điện, nghiên cứu và dự báo phụ tải, tính toán phân tích tối ưu lưới điện phân phối, phân tích kinh tế – tài chính.
   • Có đội ngũ chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm về dự báo phụ tải, kết cấu và chế độ vận hành nguồn và lưới điện, phân tích kinh tế – tài chính dự án. Chuyên gia chủ trì các lĩnh vực chuyên môn chính phải có kinh nghiệm  công tác ít nhất năm năm trong lĩnh vực tư vấn và đã tham gia lập ít nhất một quy hoạch điện lực tỉnh.
   • Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho việc lập quy hoạch phát triển điện lực tỉnh.
  3. Đối với tư vấn quy hoạch bậc thang thuỷ điện các dòng sông:
   • Là tổ chức tư vấn chuyên ngành thuỷ điện, có năng lực chuyên môn về thuỷ công, thuỷ văn, thuỷ năng, địa chất công trình, xây dựng thuỷ điện và các lĩnh vực khác có liên quan đến việc lập quy hoạch bậc thang thuỷ điện.
   • Có đội ngũ chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm trong các lĩnh vực thuỷ văn, thuỷ công, thuỷ điện, xây dựng thuỷ điện. Chuyên gia chủ trì các lĩnh vực chuyên môn chính của tổ chức tư vấn phải có kinh nghiệm công tác ít nhất năm năm trong lĩnh vực tư vấn và phải đã tham gia lập ít nhất một quy hoạch bậc thang thuỷ điện.
   • Có các trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho lập  quy hoạch bậc thang thuỷ điện.
 • Tổ chức đăng ký hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng điện, tuỳ theo trình độ năng lực chuyên môn, có thể đăng ký hoạt động trong một hoặc nhiều phạm vi chuyên môn (lập dự án đầu tư, thiết kế, đấu thầu), cho một hoặc nhiều loại công trình điện (nhà máy điện, đường dây và trạm), ngoài các điều kiện chung quy định trên đây còn phải đáp ứng các điều kiện sau:
  1. Đối với công trình nhà máy điện:
   • Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về công nghệ và công trình các nhà máy điện, phân tích kỹ thuật, kinh tế – tài chính dự án, đánh giá tác động môi trường.
   • Có đội ngũ chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm trong các lĩnh vực lò hơi, tua bin, máy phát điện, thiết bị điện, xử lý nước, điều khiển tự động, thuỷ công, thuỷ văn, thuỷ năng, địa chất công trình, xây dựng thuỷ điện và các lĩnh vực có liên quan đến các loại nhà máy điện. Chuyên gia chủ trì các lĩnh vực chuyên môn chính phải có trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm  công tác ít nhất năm năm trong lĩnh vực tư vấn và đã tham gia tư vấn ít nhất một dự án nhà máy điện.
   • Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho việc tư vấn đầu tư xây dựng các công trình nhà máy nhiệt điện, nhà máy thuỷ điện.
  2. Đối với công trình đường dây và trạm biến áp:
   • Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về thiết kế công trình, thiết bị đường dây và trạm, bảo vệ rơ le, điều khiển tự động, đánh giá tác động môi trường, phân tích kinh tế – tài chính dự án cho các công trình đường dây và trạm với cấp điện áp phù hợp.
   • Có đội ngũ chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm trong các lĩnh vực cơ lý đường dây, thiết bị điện, điều khiển tự động, bảo vệ rơ le, kết cấu xây dựng. Chuyên gia chủ trì các lĩnh vực chuyên môn chính phải có trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm  công tác ít nhất năm năm trong lĩnh vực tư vấn và đã tham gia thực hiện ít nhất một dự án đường dây và trạm với cấp điện áp tương đương.
   • Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho việc tư vấn đầu tư xây dựng các công trình đường dây và trạm biến áp.
 • Tổ chức đăng ký hoạt động tư vấn giám sát thi công công trình điện, tuỳ theo trình độ năng lực chuyên môn, có thể đăng ký hoạt động cho một hoặc nhiều loại công trình điện (nhà máy điện, đường dây và trạm với các cấp điện áp khác nhau), ngoài các điều kiện chung quy định trên đây còn phải đáp ứng các điều kiện sau:
  1. Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về công trình nhà máy nhiệt điện, thuỷ điện, công trình thiết bị đường dây và trạm với cấp điện áp phù hợp.
  2. Có đội ngũ chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm trong các lĩnh vực lò hơi, tua bin, máy phát điện, thiết bị điện, xử lý nước, điều khiển tự động, thuỷ công, thuỷ văn, địa chất công trình, xây dựng thuỷ điện, cơ lý đường dây, thiết bị điện, điều khiển tự động, bảo vệ rơ le, kết cấu xây dựng.  Chuyên gia chủ trì các lĩnh vực chuyên môn chính phải có trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác ít nhất năm năm trong lĩnh vực tư vấn và đã tham gia giám sát thi công ít nhất một công trình điện cùng loại.
  3. Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật cần thiết cho việc giám sát thi công các công trình nhà máy điện hoặc đường dây và trạm với cấp điện áp tương ứng.
Xin giấy phép hoạt động điện lực
Xin giấy phép hoạt động điện lực

Trình tự xin giấy phép hoạt động điện lực

* Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép gửi cho cơ quan cấp phép 01 bộ hồ sơ theo quy định trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc thực hiện trực tuyến qua trang thông tin điện tử của cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực (nếu có), và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ.

* Bước 2: Cơ quan cấp giấy phép thẩm định hồ sơ, kiểm tra cơ sở

* Bước 3:  Cơ quan chức năng xem cấp giấy phép

Trong quá trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế nếu thấy tổ chức, cá nhân chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, cơ quan cấp giấy phép có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép bổ sung điều kiện hoặc từ chối cấp giấy phép bằng văn bản trong đó phải nêu rõ lý do.

Đối với hồ sơ thực hiện trực tuyến qua trang thông tin điện tử của Cục Điều tiết điện lực: Thực hiện theo hướng dẫn của Cục Điều tiết điện lực.

Hồ sơ xin giấy phép hoạt động điện lực

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

Giấy phép hoạt động điện lực đối với hoạt động: Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình điện lực có cấp điện áp đến 35kV (lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế thi công, đấu thầu) các công trình điện, hồ sơ bao gồm:

1. Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này).

2. Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc.

3. Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn chính (theo Phụ lục 3 kèm theo Quyết định này), kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức tư vấn.

4. Danh sách các dự án tương tự mà tổ chức tư vấn đã thực hiện hoặc các chuyên gia chính của tổ chức tư vấn đã chủ trì, tham gia thực hiện trong thời gian năm năm gần nhất.

5. Danh mục trang thiết bị, phương tiện, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn do tổ chức đề nghị cấp phép.

6. Báo cáo tài chính ba năm gần nhất (đối với tổ chức đang hoạt động).

b) Số lượng hồ sơ:  03 bộ

Giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho tổ chức, cá nhân để thực hiện một hoặc nhiều lĩnh vực hoạt động điện lực sau: Tư vấn chuyên ngành điện lực, truyền tải điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện và xuất, nhập khẩu điện.

Hồ sơ đối với từng lĩnh vực được quy định cụ thể tại Thông tư 10/2015/TT-BCT. Luật Việt Tín giới thiệu tới quý khách nội dung chi tiết đối với từng hồ sơ. Quý vị có thể tham khảo cụ thể hồ sơ từng lĩnh vực hoạt động trong bài viết: Hồ sơ Xin giấy phép hoạt động điện lực

Nội dung của giấy phép hoạt động điện lực

Tên, địa chỉ trụ sở của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Loại hình hoạt động điện lực.

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Phạm vi hoạt động điện lực.

Kỹ thuật, công nghệ sử dụng trong hoạt động điện lực.

Thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực.

Trường hợp được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực

– Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở phát điện để tự sử dụng, không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác;
– Tổ chức, cá nhân hoạt động phát điện có công suất lắp đặt dưới mức công suất theo quy định của Bộ Công nghiệp;
– Tổ chức, cá nhân kinh doanh điện tại vùng nông thôn, miền núi, hải đảo mua điện với công suất nhỏ hơn 50 kVA từ lưới điện phân phối để bán điện trực tiếp tới khách hàng sử dụng điện tại vùng nông thôn, miền núi, hải đảo;
– Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia và đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện lực.
Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quản lý, kiểm tra tổ chức, cá nhân trên.

Căn cứ pháp lý khi xin giấy phép hoạt động

 • Luật Điện lực ngày 03/12/2004.
 • Nghị định 137/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật điện lực và Luật điện lực sửa đổi.
 • Thông tư 36/2018/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành.
 • Quyết định 63/2014/QĐ-UBND về thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội

Dịch vụ xin giấy phép hoạt động điện lực của Luật Việt Tín

– Luật Việt Tín sẽ cung cấp cho quý khách dịch vụ tư vấn miễn phí về quy trình xin giấy phép hoạt động điện lực.
– Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Luật Việt Tín sẽ thay mặt quý khách chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ cần thiết cũng như trực tiếp làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.(Đại diện khách hàng lên Cục điều tiết điện lực, Sở Công thương)
– Đại diện khách hàng nhận Giấy phép hoạt động điện lực.

Thực hiện giấy phép đối với lĩnh vực điện lực cùng Luật Việt Tín
Thực hiện giấy phép đối với lĩnh vực điện lực cùng Luật Việt Tín

Mọi thông tin chi tiết quý khách có thể liên hệ ngay với đường dây nóng của Luật Việt Tín theo địa chỉ sau để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ chi tiết theo địa chỉ:

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623

Email: luatviettin@gmail.com

Luật Việt Tín rất hân hạn được hợp tác với quý khách!

Liên hệ ngay tới Việt Tín để được tư vấn trực tiếp hoàn toàn miễn phí !

 

 

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận