Xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

0
493

Để nhiều người biết đến sản phẩm mỹ phẩm mà mình sản xuất, kinh doanh các doanh nghiệp thường lựa chọn hình thức quảng cáo mỹ phẩm để giới thiệu đến người tiêu dùng về sản phẩm của mình. Nhưng để có thể quảng cáo được mỹ phẩm, thì cần tiến hành thủ tục xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm theo quy định của pháp luật.

dịch vụ xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm
Luật Việt Tín cung cấp dịch vụ xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

Nhằm giúp người đọc có thể dễ dàng tìm hiểu về quy định của pháp luật về vấn đề này, Luật Việt Tín xin chia sẻ với bạn đọc các thông tin liên quan dưới đây:

Tổ chức cá nhân muốn quảng cáo mỹ phẩm cần:

Quy định chung về quảng cáo mỹ phẩm

Các doanh nghiệp có nhu cầu quảng cáo mỹ phẩm có thể thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng sau đây: truyền hình, truyền thanh, trang điện tử, sách, tạp chí, tờ rơi, pano, áp phích,  và các phương tiện quảng cáo khác do đơn vị kinh doanh mỹ phẩm tự thực hiện hoặc được tài trợ, ủy quyền cho đơn vị khác thực hiện.

Chỉ được tiến hành quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm.

Nội dung mỹ phẩm được quảng cáo phải phù hợp với các tài liệu chứng minh về tính an toàn, hiệu quả của mỹ phẩm theo hướng dẫn công bố tính năng mỹ phẩm của ASEAN.

Nội dung quảng cáo mỹ phẩm cần chứa đầy đủ các thông tin sau đây:

 • Tên sản phẩm mỹ phẩm.
 • Tính năng, công dụng ( nêu các tính năng, công dụng chủ yếu của sản phẩm nếu chưa thể hiện thông tin trên tên sản phẩm).
 • Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.
 • Lưu ý về việc sử dụng mỹ phẩm (nếu có).

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

Để đăng ký quảng cáo mỹ phẩm, thì doanh nghiệp sẽ tiến hành thực hiện theo các bước sau đây:

1.Lập hồ sơ đăng ký, bao gồm

 • Phiếu đăng ký quảng cáo mỹ phẩm.
 • Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp (bản sao có đóng dấu của doanh nghiệp đăng ký quảng cáo).
 • Đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân đăng ký (bản sao có đóng dấu của doanh nghiệp đăng ký quảng cáo).
 • Thư ủy quyền của doanh nghiệp công bố mỹ phẩm cho tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo (trừ trường hợp tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo đã công bố sản phẩm mỹ phẩm).
 • Tài liệu thuyết minh về tính năng, công dụng của mỹ phẩm trong trường hợp các nội dung quảng cáo nêu tính năng, công dụng nằm ngoài nội dung đã nêu trong Phiếu công bố mỹ phẩm.
 • 02 kịch bản quảng cáo (mô tả rõ phần hình ảnh, phần lời, phần nhạc dự định quảng cáo) hoặc 2 mẫu quảng cáo dự định phát hành (áp dụng đối với hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm). Hồ sơ phải có dấu giáp lai của cá nhân, tổ chức đăng ký quảng cáo mỹ phẩm.

Lưu ý: Hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm có thể được lập cho 1 hoặc nhiều sản phẩm được quảng cáo trên một hay nhiều phương tiện thông tin đại chúng khác nhau. Mẫu quảng cáo và kịch bản quảng cáo có thể được lập cho một hoặc nhiều sản phẩm khác nhau.

2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nêu trên, sẽ nộp hồ sơ về cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép quảng cáo cụ thể như sau:

Trước khi tiến hành quảng cáo mỹ phẩm thì tổ chức, cá nhân sẽ gửi 1 bộ hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm về Sở Y tế nơi tổ chức, cá nhân đó đặt trụ sở chính. Phong bì đưng hồ sơ ghi rõ ” Hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm”.

Sở y tế các tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương ( trừ hình thức quảng cáo theo thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD về thực hiện cấp phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông) sẽ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm.

3. Thẩm định hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm

Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở y tế sẽ gửi cho đơn vị nộp hồ sơ một phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm, kèm theo mẫu hoặc kịch bản quảng cáo đạt yêu cầu ( áp dụng với hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm). Ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ là ngày mà sở y tế nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Sau 10 ngày làm việc, từ ngày nhận hồ sơ, nếu sở y tế không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì đơn vị được quyền quảng cáo mỹ phẩm theo đúng nội dung đã đăng ký.

Nếu như trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì Sở Y tế sẽ có văn bản thông báo cho các đơn vị bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Trong văn bản phải nêu cụ thể, đầy đủ những tài liệu và nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Người nộp hồ sơ sẽ phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo nội dung được yêu cầu sửa đổi và gửi về Sở Y tế. Sua khi đơn vị bổ sung hồ sơ thì Sở Y tế sẽ gửi lại cho người nộp hồ sơ phiếu tiếp nhận hồ sơ và ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ là ngày Sở y tế nhận hồ sơ bổ sung hợp lệtheo yêu cầu. Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung, nếu như Sở Y tế không có văn bản têu cầu sửa đổi bổ sung thì  đơn vị đăng ký quảng cáo mỹ phẩm sẽ được quảng cáo mỹ phẩm theo như nội dung đã sửa đổi.

Trường hợp sửa đổi, bổ sung hồ sơ không đáp ứng yêu cầu theo nội dung đã nêu trong yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì Sở Y tế sẽ thông báo cho đơn vị không được quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm theo nội dung đã đăng ký. Nếu đơn vị vẫn muốn tiếp tục quảng cáo mỹ phẩm sẽ phải nộp hồ sơ, trình tự đăng ký quảng cáo mỹ phẩm được thực hiện lại như lần đầu tiên.

Trong thời hạn là 2 tháng kể từ ngày nhận được văn bản thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu như tổ chức, cá nhân đăng ký xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm không tiến hành sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo quy định thì hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm sẽ không còn giá trị.

Dịch vụ xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm tại Luật Việt Tín

Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm là một hồ sơ khó, không phải ai cũng có thể tự chuẩn bị được. Chính vì vậy, Việt Tín cung cấp dịch vụ xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm để nhằm hỗ trợ quý khách hàng có thể tiến hành thủ tục này một cách đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng. Cụ thể như sau:

 • Tư vấn đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan đến quảng cáo mỹ phẩm.
 • Tư vấn về trình tự, thủ tục đăng ký quảng cáo mỹ phẩm.
 • Tư vấn về chuẩn bị hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm.
 • Tư vấn, đánh giá về thông tinh, nội dung khách hàng muốn quảng cáo cho sản phẩm mỹ phẩm.
 • Trực tiếp soạn thảo hồ sơ xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm cho quý khách hàng.
 • Trực tiếp nộp và giải quyết các vướng mắc liên quan tới hồ sơ quảng cáo mỹ phẩm tại cơ quan có thẩm quyền.
 • Tư vấn, hỗ trợ các vấn đề pháp lý liên quan khác theo nhu cầu của quý khách hàng.
 • Ngoài ra Luật Việt Tín còn cung cấp dịch vụ công bố mỹ phẩm cho các doanh nghiệp có nhu cầu.

Mọi thắc mắc cần hỗ trợ xin vui lòng liên hệ với Luật Việt Tín để được giải đáp kịp thời. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi cũng cấp nêu trên sẽ hữu ích cho quý khách.

Xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm
1.3 (25%) 4 votes

Gửi Bình Luận

avatar