Xin giấy phép tổ chức hội thảo về thực phẩm chức năng

0
780
Xin giấy phép tổ chức hội thảo thực phẩm chức năng dễ dàng cùng Luật Việt Tín
Hội thảo như một hình thức quảng cáo cho các sản phẩm, dịch vụ đến với người tiêu dùng

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng triển khai tổ chức hội thảo để giới thiệu, quảng bá sản phẩm của mình. Tuy nhiên muốn tổ chức hội thảo cần phải có giấy phép. Vậy xin giấy phép tổ chức hội thảo về thực phẩm chức năng dễ hay khó? Hồ sơ, trình tự thủ tục như thế nào? Sau đây Việt Tín sẽ cùng quý vị tìm hiểu!

Căn cứ pháp lý

 • Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010
 • Thông tư 08/2013/TT-BYT hướng dẫn về quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 • Thông tư 43/2014/TT-BYT về quản lý thực phẩm chức năng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 • NGHỊ ĐỊNH Số: 15/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thị hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm
 • Luật Thương mại;
 • Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

jatxy8fif4-6270e76007fff329de273cd14f5fb660-img-7180_640x0

Điều kiện được tổ chức hội thảo về thực phẩm chức năng

 • Thực phẩm đã có giấy phép lưu hành trong nước hoặc chưa có giấy phép lưu hành trong nước nhưng đã có giấy phép lưu hành ở nước sản xuất được phép tổ chức hội thảo giới thiệu tại Việt Nam.
 • Tổ chức, cá nhân trong nước có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp được tổ chức hội thảo giới thiệu thực phẩm.
 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài muốn tổ chức hội thảo cho sản phẩm thực phẩm chưa được phép lưu hành ở Việt Nam nhưng đã được phép lưu hành ở nước sản xuất thì phải phối hợp với một tổ chức, cá nhân trong nước có giấy chứng nhận kinh doanh phù hợp để tổ chức hội thảo.
 • Báo cáo viên trong hội thảo phải là ngư­ời có trình độ chuyên môn về y, dược, dinh d­ưỡng hoặc bằng cấp chuyên môn về lĩnh vực có liên quan từ đại học trở lên và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của báo cáo tại hội thảo, hội nghị.
 • Nội dung tài liệu giới thiệu thực phẩm tại hội thảo, hội nghị phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quảng cáo và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
 • Trước khi tổ chức hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm, tổ chức, cá nhân phải gửi hồ sơ xin xác nhận nội dung hội thảo, hội nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi tổ chức hội thảo, hội nghị và chỉ được tổ chức hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm khi đã có giấy xác nhận hồ sơ đăng ký hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Hoạt động giới thiệu sản phẩm, quảng cáo sản phẩm của nhà tài trợ tại hội thảo, hội nghị phải tuân theo các quy định về quảng cáo của Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải gửi hồ sơ đăng ký đến Chi cục ATVSTP trên địa bàn nơi dự kiến tổ chức hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm.
 • Doanh nghiệp cần xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng
Hội thảo là cơ hội để các đơn vị dễ dàng quảng bá được thương hiệu của mình với người tiêu dùng
Hội thảo là cơ hội để các đơn vị dễ dàng quảng bá được thương hiệu của mình với người tiêu dùng

Quy trình xin giấy phép tổ chức hội thảo về thực phẩm chức năng

a. Trình tự thực hiện:
– Thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại gửi hồ sơ đăng ký tổ chức Hội chợ/ Triển lãm thương mại.
– Sở Công Thương xem xét xác nhận cho phép Thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại. Trường hợp không xác nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
b. Cách thức thực hiện:
– Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính Sở Công Thương.
– Nộp thông qua hệ thống bưu chính, chuyển phát.
– Nộp trực tuyến.

Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải cấp giấy xác nhận hồ sơ đăng ký hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm theo quy định. Trường hợp không cấp giấy xác nhận hồ sơ đăng ký hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản lý do không cấp.

Thành phần hồ sơ

Thành phần hồ sơ xin giấy phép tổ chức hội thảo về thực phẩm chức năng gồm có các giấy tờ, tài liệu sau:

a) Giấy đăng ký nội dung hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm (theo Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư này);

b) Bản sao giấy đăng chứng nhận ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập văn phòng đại điện (Bản sao có dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm);

c) Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm hoặc giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố hợp quy đã được cơ quan y tế xác nhận. Đối với thực phẩm chưa được phép lưu hành ở Việt Nam thì phải cung cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do ở nước sản xuất (Bản sao có dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm);

d) Bản sao Bản thông tin chi tiết về sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (Bản sao có dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm);

đ) Mẫu nhãn sản phẩm (Bản sao có dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm);

e) 02 bản ma-ket hoặc kịch bản hoặc bộ tài liệu có xác nhận và đóng dấu giáp lai của tổ chức, cá nhân đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị (kèm theo 01 đĩa hình, đĩa tiếng, file mềm) dự kiến giới thiệu tại hội thảo, hội nghị;

g) Danh sách của báo cáo viên (thông tin đầy đủ về bằng cấp chuyên môn hoặc chức danh khoa học của báo cáo viên).

h) Tài liệu tham khảo, tài liệu khoa học chứng minh cho thông tin quảng cáo trong trường hợp nội dung quảng cáo không có trong Bản thông tin chi tiết về sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Trong trường hợp tài liệu chứng minh được viết bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt. Toàn bộ tài liệu phải đóng dấu giáp lai của tổ chức, cá nhân đăng ký ký tổ chức hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm.

Xin giấy phép tổ chức hội thảo thực phẩm chức năng dễ dàng cùng Luật Việt Tín
Xin giấy phép tổ chức hội thảo về thực phẩm chức năng

Dịch vụ xin giấy phép của Việt Tín

Việt Tín là đơn vị chuyên thực hiện thủ tục xin giấy phép. Hiện nay chúng tôi có nhận xin giấy phép tổ chức hội thảo về thực phẩm chức năng cho các cá nhân, đơn vị doanh nghiệp.

Với đội ngũ chuyên viên am hiểu pháp lý, giàu kinh nghiệm, Việt Tín sẽ thay khách hàng thực hiện thủ tục nhanh chóng. Cụ thể, khi quý khách hàng sử dụng dịch vụ xin giấy phép tổ chức hội thảo về thực phẩm chức năng của Việt Tín, chuyên viên của chúng tôi sẽ:

 • Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng. Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
 • Đại diện nộp hồ sơ lên Sở Công thương để xin cấp phép  để nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép tổ chức hội thảo về thực phẩm chức năng cho khách hàng;
  Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của cơ quan chúc năng, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
  Nhận kết quả và thông báo, bàn giao cho khách hàng.

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623

Email: luatviettin@gmail.com

Luật Việt Tín rất hân hạnh được hợp tác với quý khách!

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here