Xin giấy phép tổ chức sự kiện

0
847
Xin giấy phép tổ chức sự kiện

Trong rất nhiều hoạt động, sự kiện được tổ chức như các cuộc biểu diễn nghệ thuật, sự kiện giải trí,  họp báo, hội nghị khách hàng, trình diễn thời trang, lễ hội,… để có thể được thực hiện sẽ phải xin giấy phép tổ chức sự kiện theo quy định của pháp luật. Việc đăng ký để được cấp phép tổ chức nhằm giúp các cơ quan quản lý nhà nước có thể kiểm soát được hoạt động của các tổ chức, cá nhân đăng ký, cũng như nội dung sự kiện được tổ chức.

Căn cứ pháp lý

 • Nghị định số 103/2009/NĐ-CP  về ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.
 • Quyết định số 76/2010/QĐ- TTg về việc tổ chức quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

Theo đó thì có rất nhiều các loại hình sự kiện khi tiến hành tổ chức sẽ phải xin giấy phép tổ chức. Bài viết này, Việt Tín xin cung cấp thông tin về các trường hợp tiêu biểu như sau:

1. Giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Cơ quan có thẩm quyền cấp phép

Đối với sự kiện biểu diễn nghệ thuật và trình diễn thời trang trước công chúng cần phải tiến hành xin giấy phép tại:

 • Bộ Văn hóa thể thao và du lịch đối với đoàn biểu nghệ thuật trung ương, đoàn biểu diễn nghệ thuật nước ngoài theo chương trình hợp tác giữa nước ngoài và cơ quan trung ương; người Việt Nam định cư tại nước ngoài về biểu diễn ở Việt Nam.
 • Sở Văn hóa thể thao và du lịch đối với đoàn nghệ thuật địa phương, đoàn nghệ thuật, cá nhân nghệ sĩ nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài biểu diễn ở địa phương, trình diễn thời trang ở địa phương không thuộc trường hợp do Bộ Văn hóa thể thao và du lịch cấp phép nêu trên.

Thủ tục đăng ký giấy phép công diễn

Hồ sơ gồm có:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép công diễn (ghi đầy đủ nội dung về tên chương trình, tiết mục, tác giả, người biểu diễn, đạo diễn)
 • Bản cam kết tổ chức, biểu diễn không vi phạm quy định cấm tại Điều 3 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng theo Nghị định 103/2009/NĐ-CP
 • Bản nhạc, kịch bản đối với tác phẩm công diễn lần đầu, ảnh hoặc mẫu thiết kế trang phục biểu diễn thời trang.

Nộp hồ sơ

Sau khi nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo hướng dẫn nêu trên, trong thời hạn là 7 ngày làm việc tính từ ngày nhận hồ sơ cơ quan nhà nước sẽ cấp phép công diễn. Nếu như hồ sơ không được cấp phép sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đối với  trường hợp cần duyệt chương trình trước biểu diễn thì tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép phải tạo điều kiện để cơ quan nhà nước thẩm duyệt.

2. Cấp phép cho triển lãm văn hóa, nghệ thuật

Triển lãm thuộc trường hợp phải cấp phép bao gồm: triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh và triển lãm văn hóa, nghệ thuật khác.

Thầm quyền cấp phép

Theo quy định của pháp luật, thì thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức triển lãm văn hóa, nghệ thuật là:

 • Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với giấy phép triển lãm mỹ thuật, ảnh có quy mô toàn ngành của cơ quan trung ương; triển lãm mỹ thuật, ảnh, văn hóa nghệ thuật khác của nước ngoài có danh nghĩa đại diện cho một quốc gia hoặc có sự phối hợp của nhiều nước, triển lãm của tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
 • Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với giấy phép triển lãm mỹ thuật, ảnh của tổ chức, cá nhân địa phương; triển lãm mỹ thuật, ảnh của cơ quan trung ương; triển lãm mỹ thuật, ảnh, văn hóa nghệ thuật khác của tổ chức, cá nhân nước ngoài trưng bày tại địa phương mà không thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu trên.

Thủ tục đăng ký giấy phép cho triển lãm văn hóa, nghệ thuật

Hồ sơ gồm có:

 • Đơn đề nghị cấp phép triển lãm có ghi thời gian, địa điểm dự định tổ chức triển lãm
 • Danh mục các tác phẩm, tác giả đối với triển lãm về ảnh cần ghi rõ kích thước tác phẩm, đối với triển lãm tác phẩm mỹ thuật phải ghi rõ chất liệu, kích thước, ảnh tác phẩm (từ 9x12cm trở lên)
 • Mẫu giấy mời, cataloge giới thiệu triển lãm
 • Bản cam kết tổ chức triển lãm không vi phạm quy định cấm tại Điều 3 quy chế ban hành theo Nghị định 103/2009/NĐ-CP
 • Các văn bản có liên quan khác bằng tiếng nước ngoài pahỉ dịch bằng tiếng Việt.

Nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nêu trên sẽ nộp tại cơ quan có thẩm quyền theo hướng dẫn nêu trên. Trong thời hạn 10 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp giấy phép tổ chức sự kiện, nếu trường hợp hồ sơ không được cấp phép sẽ thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Cấp phép cho tổ chức lễ hội

Đối với hoạt động tổ chức chương trình lễ hội phải xin phép bao gồm: lễ hội lịch sử,  cách mạng; lễ hội dân gian, lễ hội văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội có nguồn gốc nước ngoài tổ chức tại Việt Nam.

Những lễ hội sau đây khi tổ chức sẽ không phải xin cấp phép

 • Lễ hội dân gian được tổ chức thường xuyên, liên tục, định kỳ, lễ hội văn hóa du lịch.
 • Lễ hội (tổ chức lần đầu, được khôi phục sau nhiều năm gián đoạn, được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi về thời gian, địa điểm so với truyền thống) được tổ chức từ lần thứ hai trở đi.

Lưu ý: Dù không phải xin giấy phép nhưng trước khi tổ chức phải báo cáo tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thủ tục xin cấp giấy phép tổ chức lễ hội

Hồ sơ gồm có:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức lễ hội ( ghi rõ nội dung hoặc nội dung thay đổi so với truyền thống về thời gian, địa điểm, dự định thành lập ban tổ chức lễ hội và các điều kiện cần thiết khác để đảm bảo an ninh, trật tự tại lễ hội).
 • Bản cam kết tổ chức lễ hội không vi phạm quy định cấm tại Điều 3 quy chế ban hành theo Nghị định 103/2009/NĐ-CP.

Nộp hồ sơ

Trong thời hạn là 20 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Sở văn hóa, Thể thao, Du lịch sẽ trình UBND cấp tỉnh. UBND cấp tỉnh, trong thời hạn 10 ngày làm việc từ ngày nhận được đề nghi của Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch sẽ cấp phép tổ chức lễ hội.

Trường hợp UBND cấp tỉnh phân cấp cho Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch cấp phép, thì Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch sẽ có trách nhiệm cấp phép trong thời gian là 10 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu không sẽ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Xin cấp giấy phép tổ chức họp báo

Để xin cấp phép tổ chức họp báo thì các tổ chức, cá nhân đăng ký sẽ phải làm đơn đề nghị cấp phép tổ chức theo trình tự, thủ tục hướng dẫn dưới đây:

Hồ sơ gồm có:

Nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nêu trên thì người đăng ký sẽ nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Thông tin và truyền thông.

 • Đối với cá nhân, cơ quan đại diện, cơ quan nước ngoài sau 24 giờ từ khi nhận được văn bản xin phép thì Sở Thông tin và Truyền thông sẽ trả lời bằng văn bản, nếu không có ý kiến về việc tổ chức họp báo thì  coi như chấp thuận việc tổ chức họp báo.
 • Đối với cá nhân, tổ chức trong nước: chậm nhất là sau 6 tiếng đồng hồ trước khi họp báo.

Dịch vụ xin giấy phép tổ chức sự kiện tại Luật Việt Tín

Có rất nhiều các chương trình, sự kiện muốn được tổ chức cần phải xin giấy phép theo quy định của pháp luật. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi không cung cấp được tới quý khách hàng tất cả các trường hợp phải tiến hành xin cấp phép. Tuy nhiên, quý khách có bất kỳ thắc mắc nào về việc xin giấy phép tổ chức sự kiện trong phạm vi hoặc ngoài phạm vi bài viết này đều có thể liên hệ với Việt Tín để được:

 • Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến xin giấy phép tổ chức sự kiện.
 • Tư vấn, hướng dẫn về trình tự, thủ tục đăng ký xin phép tổ chức sự kiện.
 • Tư vấn về hồ sơ đăng ký xin cấp phép tổ chức sự kiện.
 • Trực tiếp thực hiện thủ tục đăng ký cấp phép tổ chức sự kiện.

Mọi thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ Việt Tín để được tư vấn thêm chi tiết. Trân trọng được hợp tác cùng quý khách hàng.

Xin giấy phép tổ chức sự kiện
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận

avatar