Thông tư 18/2011: Quy chuẩn đối với thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng - Luật Việt Tín
tư vấn pháp luật miễn phí

Thông tư 18/2011: Quy chuẩn đối với thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng

Chia sẻ:

Ngày 30 tháng 05 năm 2011 Bộ Trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 18/2011/TT-BYT. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2011. Thông tư đã quy định rõ về các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, đảm bảo tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm nhằm cải thiện sức khỏe nhưng vẫn trong giới hạn đúng quy định.  Việc tăng cường vi chất dinh dưỡng là một can thiệp hiệu quả về mặt kinh tế vì ngăn chặn các vấn đề về sức khỏe có liên quan đến việc thiếu hụt chất dinh dưỡng sẽ tiết kiệm được hơn rất nhiều so với việc điều trị các bệnh có liên quan.

Đánh giá bài viết

Cảm nhận của bạn?

Thông tin liên quan:

Quyết định 3742/2001: các chất phụ gia thực phẩm được ph... Ngày 31 tháng 8 năm 2001 Bộ Y tế ban hành Quyết định số 3742/2001/QĐ-BYT về việc ban hành quy định danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm trên lãnh thổ Việt Nam bao gồm cả thực phẩm nhập khẩu và phụ gia nhập khẩu bắt buộc áp dụng đối ...
Quyết định 38/2008: mức tối đa của Melamine nhiễm chéo t... Ngày 11 tháng 12 năm 2008  Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 38/2008/QĐ-BYT về việc ban hành quy định mức giới hạn tối đa của melamine nhiễm chéo trong thực phẩm và không áp dụng với bất kỳ trường hợp nào cố ý cho melamine vào thực phẩm.  Bộ Y khẳn...
Nghị định 38/2012 chi tiết một số điều của Luật an toàn ... Ngày 25 tháng 04 năm 2012 Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2012/NĐ-CP định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam tham gia sản xuất, kinh doan...
Thông tư 28/2012 về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy... Ngày 12 tháng 12 năm 2012 Bộ Y tế ban hành Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với tổ chức, cá nhân và cơ quan quản lý có liên quan đến hoạt đ...
Thông tư 27/2012 hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩ... Ngày 30 tháng 11 năm 2012 Bộ Y tế ban hành Thông tư số 27/2012/TT-BYT hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm. Theo đó thông tư quy định về danh mục phụ gia được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm và giới hạn tối đa đối với các...

TƯ VẤN PHÁP LUẬT