Thủ tục đầu tư - Luật Việt Tín - Tư vấn miễn phí
tư vấn pháp luật miễn phí

Thủ tục đầu tư

Chia sẻ:

Vào ngày 26/11/2014 tại kỳ họp thứ 7, Luật đầu tư 2014 đã được chính thức thông qua; luật mới quy định về hoạt động đầu tư được tiến hành tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài; luật mới thay thế cho Luật đầu tư 2005. Luật này được áp dụng đối với các nhà đầu tư cũng như các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh.

Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 2014 áp dụng đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài về điều kiện và thủ tục đầu tư trong trường hợp thành lập doanh nghiệp, góp vốn, mua cổ phần hoặc thực hiện dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp sau:

– Trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trên 51% vốn điều lệ hoặc công ty hợp danh có phần lớn thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài tham gia .

– Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại trường hợp một nắm giữ trên 51% vốn điều lệ.

Thủ tục đầu tư

Trường hợp khác áp dụng như nhà đầu tư trong nước thành lập doanh nghiệp, góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp thực hiện dự án đầu tư.

Căn cứ theo Luật đầu tư mới, tất cả các dự án đầu tư có vốn nước ngoài mặc dù chỉ có 1% vốn điều lệ cũng yêu cầu phải xin giấy chứng nhận đầu tư. Nhằm khuyến khích đầu tư nước ngoài luật đầu tư mới chỉ yêu cầu nhà đầu tư xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án của nhà đầu tư nước ngoài và dự án mà trong đó nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% trở lên hoặc trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ.

Các dự án có vốn FDI còn lại thì sẽ như dự án đầu tư trong nước sẽ không cần phải xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trong Luật đầu tư năm 2014 quy định cụ thể về ngành, nghề cấm không được phép đầu tư kinh doanh và ngành, nghề đầu tư kinh doanh được phép thực hiện nhưng có điều kiện, theo đó:

– Luật mới quy định ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện bao gồm 6 ngành, nghề cấm đầu tư; 267 ngành, nghề đầu tư kinh doanh yêu cầu đáp ứng đầy đủ điều kiện; 386 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

– Tại Điều 6 Luật đầu tư mới đã vạch rõ giới hạn của các ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh bao gồm: kinh doanh ma túy; hóa chất, khoáng vật cấm; kinh doanh động, thực vật hoang dã, quý hiếm có nguồn gốc từ tự nhiên đang gặp nguy hiểm; kinh doanh mại dâm; kinh doanh mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan đến sinh sản vô tính trên người.

Luật đầu tư mới đã mở rộng phạm vi ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cụ thể các ngành nghề liệt kê 267 ngành nghề đầu tư kinh doanh yêu cầu phải đáp ứng đủ điều kiện được quy định tại Phụ lục số 04.

Quý khách có nhu cầu đầu tư tại Việt Nam mà có vướng mắc về thủ tục đầu tư, vui lòng liên hệ ngay với đường dây nóng của Luật Việt Tín

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623

Email: luatviettin@gmail.com

Đánh giá bài viết

Thông tin liên quan:

Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng thực phẩm... Luật an toàn thực phẩm 2010 ghi nhận người tiêu dùng thực phẩm có những quyền và nghĩa vụ nhất định sau đây: Quyền người tiêu dùng thực phẩm: a) Được cung cấp thông tin trung thực về an toàn thực phẩm, hướng dẫn sử dụng, vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, l...
Cách phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về thực ph... Luật an toàn thực phẩm 2010 quy định về việc phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục khi có sự cố về an toàn thực phẩm. 1. Tổ chức, cá nhân phát hiện dấu hiệu liên quan đến sự cố về an toàn thực phẩm có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ sở khám bệnh, chữa bện...
Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt... Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 quy định những hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế đối với thuế tiêu thụ đặc biệt. Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt: 1. Hàng hóa: a) Thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm khác từ cây thuốc lá dùng để hút,...
Bãi bỏ một số giấy tờ trong thủ tục BHXH, BHYT... Ngày 16 tháng 08 năm 2015, cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Quyết định số 9191/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số quyết định trước đó về hồ sơ bảo hiểm xã hội (BHXH) và Bảo hiểm y tế. Theo đó, một số thủ tục hành chính liên quan đến BHXH đã được ...
Quy định về Giấy ủy quyền trong hồ sơ công bố mỹ phẩm... Hồ sơ công bố mỹ phẩm nếu do người không phải là đại diện theo pháp luật nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải có sự ủy quyền hợp pháp từ người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Hình thức ủy quyền phải được lập thành văn bản, gọi là Giấy...