Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài

0
2577

Hiện nay, theo Luât Đầu tư nước ngoài 2014, không còn phân biệt giữa đầu tư trực tiếp và gián tiếp nữa. Luật Đầu tư 2014 sử dụng chung một khái niệm “Đầu tư kinh doanh” thay thế cho hai khái niệm là “Đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp” trước đây theo Luật đầu tư cũ năm 2005.

Tuy nhiên hiện nay khái niệm về các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài vẫn còn thường xuyên được sử dụng. Đầu tư trực tiếp nước ngoài có thể được hiểu là hình thức đầu tư được thực hiện bởi một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp góp vốn bằng tiền, công nghệ kỹ thuật, đất đai hoặc các loại tài sản khác có giá trị khác để tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam mới nhất.

Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài

 

Đặc điểm cơ bản của hoạt động đầu tư trực tiếp :

Thứ nhất, hoạt đông đầu trực tiếp gắn liền với việc di chuyển vốn đầu tư, tức là việc di chuyển tiền, công nghệ và các tài sản khác giữa các quốc gia, hệ quả là việc làm tăng lượng tài sản của nền kinh tế nước tiếp nhận đồng thời làm giảm lượng tài sản của nước đi đầu tư.

Thứ hai, hoạt động đầu tư trực tiếp được thực hiện thông qua việc góp vốn thành lập các doanh nghiệp liên doanh hoặc doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh BBC, hợp đồng PPP; góp vốn mua cổ phần, phần vốn góp của các doanh nghiệp trong nước.

Thứ ba, nhà đầu tư nước ngoài là chủ sở hữu nguồn vốn đầu tư với một tỷ lệ nhất định trong trường hợp góp 1 phần vốn hoặc toàn quyền sở hữu khi góp toàn bộ vốn.

Thứ tư, đầu tư trực tiếp nước ngoài là hoạt động đầu tư của tư nhân hoặc tổ chức và chịu sự ảnh hưởng của các nền kinh tế trên quy mô toàn cầu, ít bị chịu ảnh hưởng của mối quan hệ chính trị giữa các nước

Thứ năm, mục tiêu cơ bản của hoạt động đầu tư luôn là vì mục đích lợi nhuận, hoạt động kinh doanh đạt được lợi nhuận cao nhất có thể.

Thứ sáu, nhà đầu tư trực tiếp điều hành và kiểm soát dòng vốn đầu tư kinh doanh.

Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài

Thứ nhất, đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn từ nhà đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài được phép thành lập công ty theo quy định của pháp luật doanh nghiệp tại Việt nam. Trước khi thành lập doanh nghiệp, nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện về vốn được quy định tại Khoản q Điều 22 Luật Đầu tư 2014; có dự án đầu tư và phải xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 Luật Đầu tư 2014.

Thứ hai,đầu tư trực tiếp theo hình thức thành lập doanh nghiệp liên doanh giữa các nhà đầu tư trong nước hoặc Chính phủ trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

Thức đầu tư này rất phổ biến ở Việt Nam. Doanh nghiệp liên doanh được thành lập tại nước sở tại theo quy định của pháp luật Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh được ký kết giữa một bên là nhà đầu tư nước ngoài với một bên là nhà đầu tư trong nước hoặc cơ quan chính phủ nước sở tại.

Thứ ba, đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP

Đây là hình thức hợp đồng mà theo đó nhà đầu tư ký kết hợp đồng PPP với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm mục đích thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp, mở rộng, quản lý và vận hành công trình kết cấu hạ tầng hoặc cung cấp dịch vụ công.

Liên hệ ngay với đường dây nóng của chúng tôi để được tư vấn miễn phí:

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623

Email: luatviettin@gmail.com

Luật Việt Tín luôn đồng hành trên bước đường kinh doanh của bạn!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here