Cách tính thuế môn bài mới nhất năm 2017

0
141

Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Thuế môn bài được thu hàng năm. Mức thu được phân theo bậc, dựa vào số vốn đăng ký hoặc doanh thu của năm kinh doanh kế trước hoặc giá trị gia tăng của năm kinh doanh kế trước. Các bậc thuế môn bài mới nhất năm 2017 theo thông tư 302/2016/TT-BTC của Bộ tài chính quy định như sau:

I. Thuế môn bài được áp dụng cho năm 2017 trở đi:

Tính từ ngày 01/01/2017 trở đi mức thuế môn bài sẽ được thay đổi theo Thông tư 302/2016/TT-BTC cụ thể như sau:

1. Mức thuế môn bài đối với tổ chức, doanh nghiệp:

Muc-thue-mon-bai-doi-voi-to-chuc-doanh-nghiep

– Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức được hướng dẫn trên căn cứ vào vốn điều lệ ghi trên giấy đăng ký kinh doanh hoặc ghi trong giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc được ghi trong điều lệ của hợp tác xã. Trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cư theo vốn đầu tư được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

– Tổ chức ghi trên bậc 1 và 2 có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

– Trường hợp vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bằng ngoại tệ thì phải được quy đổi ra tiền Việt Nam đồng để làm căn cứ xác định mức lệ phí môn bài theo tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng nơi người nộp lệ phí môn bài mở tài khoản tại thời điểm người nộp lệ phí môn bài nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

2. Mức thuế môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình:

Muc-thue-mon-bai-doi-voi-ca-nhan-ho-gia-dinh

– Doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình tại khoản này là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật và thuế thua nhập cá nhân.

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nêu tại khoản này có thay đổi doanh thu thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của năm trước liền kề với năm tính lệ phí môn bài.

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra kinh doanh trong năm tì mức doanh thu làm cơ sở xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của năm tính thuế theo quy định của pháp luật về thu thuế cá nhân.

II. Một số chú ý khi tính thuế môn bài

– Nếu người nộp thuế thành lập trong thời gian 06 tháng đầu năm: Mức thuế môn bài phải nộp là cả năm.

– Nếu người nộp thuế thành lập trong thời gian 06 tháng cuối năm (từ ngày 01/07 đến cuối năm): Mức thuế môn bài phải nộp 50% mức của cả năm (1/2 năm).

– Nếu người nộp thuế sản xuất, kinh doanh nhưng không kê khai phí môn bài thì phải nộp mức thuế môn bài cả năm, không phân biệt thời gian phát hiện là của 06 tháng đầu năm hay 06 tháng cuối năm.

– Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình đang sản xuất, kinh doanh và có thông báo gửi cơ quan thuế về việc tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch thì không phải nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh mà không trọn năm dương lịch thì vẫn phải nộp mức lệ phí môn bài của cả năm.

Sau khi đã xác định được mức thuế môn bài mà mình phải nộp các bạn tiến hành kê khai thuế môn bài với cơ quan thuế.

III. Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài

1. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt đọng sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống. Mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình được miễn lệ phí môn bài là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

2. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ tài chính, cụ thể như sau:

– Kinh doanh không thường xuyên, không có địa điểm kinh doanh cố định thực hiện theo hướng dẫn tại điểm a Khoản 01 Điều 03 Thông tu số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ tài chính hưỡng dẫn, thực hiện thuế GTGT và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại luật sửa đổi, bổ sung một số điều  của các luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình không có địa điểm kinh doanh cố định được hướng dẫn tại khoản này bao gồm cả trường hợp cá nhân là xã viên hợp tác xã đã nộp lệ phí môn bài theo quy định đối với hợp tác xã; cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán đúng giá thực hiện khấu trừ thuế tại nguồn; cá nhân hợp tác kinh doanh với tổ chức theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

3. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.

4. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

5. Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).

6. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.

7. Quỹ tín dụng nhân dân xã; hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ sản xuất nông nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

IV. Các đối tượng phải nộp thuế môn bài

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.

3. Đơn vị sử nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

5. Tổ chức khác hoạt động sản xuất kinh doanh.

6. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức được quy định tại khoản: 01, 02, 03, 04, và 05 nêu trên (nếu có).

7. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

 

 

 

5/5 - (1 bình chọn)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here