Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài không nằm trong diện quyết định chủ trương đầu tư

0
65

Tên của thủ tục hành chính là: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài không nằm trong diện quyết định chủ trương đầu tư (Trường hợp không cần lấy ý kiến).

Quy trình thực hiện xin cấp giấy chứng nhận đầu tư:

Bước 1: Tiến hành soạn hồ sơ và nộp hồ sơ:

+ Cá nhân, tổ chức:

Trước khi tiến hành thực hiện làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thì các nhà đầu tư nước ngoài cần tiến hành việc kê khai thông tin trực tuyến về dự án đầu tư tại Hệ thống cổng thông tin quốc gia về lĩnh vực đầu tư nước ngoài theo địa chỉ website: fdi.gov.vn hoặc  dautunuocngoai.gov.vn.

Nhà đầu tư tiến hành nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) trong thời hạn là 15 ngày làm việc kể từ ngày bộ phận tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, không có sai sót, kê khai hồ sơ trực tuyến, bộ phận tiếp nhạn sẽ gửi lại cho nhà đầu tư Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn lịch trả kết quả.

+ Sở KH&ĐT: Là nơi tiếp nhận hồ sơ của nhà đầu tư, nếu hồ sơ hợp lệ sẽ tiến hành trả Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn lịch trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

dự án đầu tư nước ngoài không nằm trong diện quyết định

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

Phòng chuyên môn tiếp quản và thụ lý hồ sơ, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và các điều kiện để có thể cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nếu hợp lệ và không có sai sót sẽ tiến hành trình Lãnh đạo Sở để phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ (Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Thông báo về việc bổ sung hồ sơ nếu thiếu/Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện thực hiện giải quyết).

Bước 3: Trả kết quả:

Cá nhân, tổ chức được nhận lại kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Cách thức thực hiện:

 • Nhà đầu tư tiến hành việc kê khai trực tuyến và lấy mã khai trực tuyến.
 • Trong thời hạn là 15 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện việc kê khai hồ sơ trực tuyến, Nhà đầu tư tiến hành nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở KH & ĐT.

Thành phần, số lượng hồ sơ bao gồm:

* Thành phần hồ sơ:

 • 01 bản văn bản đề nghị xin phép thực hiện dự án đầu tư;
 • Bản sao thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu đối với các nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc các tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp nhân đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Đề xuất lập dự án đầu tư;

Bao gồm những nội dung sau: Nhà đầu tư thực hiện lập dự dự án, mục tiêu của việc đầu tư, quy mô dự án đầu tư, nguồn vốn đầu tư và phương án thực hiện huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thi công dự án, nhu cầu về sử dụng lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án đầu tư;

 • Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính của nhà đầu tư trong 02 năm gần nhất; cam kết hỗ trợ tài chính từ công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính từ các tổ chức tài chính, bảo lãnh năng lực tài chính của nhà đầu tư thực hiện dự án; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính đối với nhà đầu tư thực hiện dự án;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trong trường hợp nếu nhà đầu tư dự án không đề nghị thì Nhà nước sẽ tiến hành giao đất, cho thuê đất, cho phép thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất thì phải nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu có liên quan khác xác nhận việc nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm đó để thực hiệnthi công  dự án đầu tư.
 • Giải trình về việc sử dụng công nghệ đối với các dự án có sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao theo đúng với các quy định của pháp luật đã đề ra về chuyển giao công nghệ, bao gồm những nội dung sau: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật của công nghệ, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính.
 • Hợp đồng BCC đối với các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày Sở KH & ĐT nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ (rút ngắn còn 05 ngày so với quy định của pháp luật).

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức /cá nhân thực hiện đầu tư.

 1. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 2. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 3. Lệ phí: Không.
 4. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 5. Văn bản đề nghị xin phép được thực hiện dự án đầu tư (có đính kèm- Mẫu I.1 ban hành kèm theo tại Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT)
 6. Đề xuất dự án đầu tư (có đính kèm- Mẫu I.3 ban hành kèm theo tại Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT)
 7. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Khi thực hiện việc nộp hồ sơ và nhận kết quả, người làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư phải mang theo các giấy tờ sau:

– Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn lịch trả kết quả.

– Thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ có thể chứng thực cá nhân hợp pháp khác. Trường hợp nếu là nhà đầu tư, doanh nghiệp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả, thì người làm thực hiện thủ tục phải xuất trình được thẻ căn cước công dân hoặc hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và một trong những loại giấy tờ sau: (i) Hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; (ii) Văn bản ủy quyền cho cá nhân này có quyền thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.