Đăng ký giống cây trồng

1

Việt Tín là đại diện đăng ký sở hữu trí tuệ lớn nhất cả nước, chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ bảo hộ sản phẩm cho các công ty sản xuất và phân phối, chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ đăng ký giống cây trồng.

Điều kiện được bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

1. Tổ chức, cá nhân được bảo hộ quyền đối với giống cây trồng là tổ chức, cá nhân chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng hoặc đầu tư cho công tác chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng hoặc được chuyển giao quyền đối với giống cây trồng.
Đăng ký giống cây trồng
Một giống lúa được đăng ký bảo hộ tại Việt Tín
2. Tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc nước có ký kết với Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thoả thuận về bảo hộ giống cây trồng; tổ chức, cá nhân nước ngoài có địa chỉ thường trú tại Việt Nam hoặc có cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng tại Việt Nam.
3. Điều kiện đối với giống cây trồng được bảo hộ: Giống cây trồng được bảo hộ là giống cây trồng được chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển, thuộc Danh mục loài cây trồng được Nhà nước bảo hộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, có tính mới, tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định và có tên phù hợp.

Quy trình xem xét đơn đăng ký

  • Việt Tín tiếp nhận Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới;
  • Thẩm định hình thức đơn để xác định tính hợp lệ;
  • Công bố đơn hợp lệ trên tạp chí chuyên ngành về giống cây trồng;
  • Thẩm định nội dung đơn đăng ký bảo hộ (gồm thẩm định tính mới và tên gọi phù hợp của giống cây trồng; thẩm định kết quả khảo nghiệm kỹ thuật đối với giống cây trồng);
  • Cấp bằng bảo hộ giống cây trồng và ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về giống cây trồng được bảo hộ.

Yêu cầu hồ sơ

Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng gồm:

a) Tờ khai đăng ký (theo mẫu);

b) Ảnh chụp, tờ khai kỹ thuật (theo mẫu);

c) Giấy uỷ quyền nếu đơn được nộp thông qua đại diện;

d) Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người đăng ký là người được chuyển giao quyền đăng ký;

đ) Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;

e) Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Thời gian giải quyết

  • Thời gian thẩm định hình thức đơn: 15 ngày kể từ ngày nhận đơn;
  • Công bố đơn hợp lệ trên tạp chí chuyên ngành về giống cây trồng: 90 ngày kể từ ngày đơn được chấp nhận;
  • Thẩm định kết quả khảo nghiệm kỹ thuật: 90 ngày kể từ ngày nhận được kết quả khảo nghiệm kỹ thuật.
Liên hệ ngay tới Việt Tín để được tư vấn trực tiếp hoàn toàn miễn phí về những vấn đề liên quan đến đăng ký giống cây trồng !
Đăng ký giống cây trồng
Đánh giá bài viết

Bạn cần tư vấn?