Đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Nghị định thư hoặc Thỏa ước Madrid

0
8
Đăng ký nhãn hiệu quốc tế bằng thỏa ước Madrid
Đăng ký nhãn hiệu quốc tế bằng thỏa ước Madrid

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Nghị định thư Madrid hoặc Thỏa ước Madrid sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và thủ tục cũng đơn giản hơn vì chỉ cần đăng ký tại nước thành viên.

1. Quyền đăng ký nhãn hiệu quốc tế dựa trên đăng ký nhãn hiệu cơ sở tại Việt Nam

  • Chủ thể đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam sẽ được phép đăng ký nhãn hiệu quốc tế tương ứng theo Thỏa ước Madrid
  • Chủ thể đã nộp đơn  đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam và được cấp Giấy chứng nhận ĐKNH tại Việt Nam sẽ được phép đăng ký nhãn hiệu quốc tế tương ứng theo Nghị định thư Madrid.

>> Thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế
>> Thủ tục nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế có nguồn gốc Việt Nam

2. Yêu cầu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế có nguồn gốc Việt Nam

  • Đơn chỉ định nước muốn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là nước thành viên tham gia Thỏa ước Madrid và không chỉ định chỉ định nước nào là thành viên Nghị định thư Madrid phải làm bằng tiếng Pháp
  • Đơn chỉ định ít nhất một nước thành viên tham gia Nghị định thư Madrid và thậm chí chỉ định cả nước là thành viên Thỏa ước Madrid phải làm bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.
  • Người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế phải nộp tờ khai yêu cầu đăng ký theo mẫu 06-ĐKQT tại Phụ lục C của Thông tư 01 và đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo mẫu do Cục SHTT cung cấp. Tờ khai phải chỉ rõ các nước là thành viên Thỏa ước Madrid hoặc đồng thời là thành viên Nghị định thư Madrid và nước chỉ là thành viên Nghị định Madrid. Đơn phải được điền đầy đủ thông tin và chính xác vào các mục dành cho người nộp đơn và kèm theo mẫu nhãn hiệu đúng chính xác mẫu đã đăng ký tại Việt Nam.
  • Người nộp đơn phải tính lệ phí theo biểu in trên mẫu đơn hoặc yêu cầu Cục SHTT thông báo lệ phí chính xác. Sau đó phải thanh toán trực tiếp cho Văn phòng quốc tế cùng các lệ phí liên quan theo quy định cho Cục SHTT.
  • Người nộp đơn phải đảm bảo mọi thông tin kê khai trong đơn đăng ký nhãn hiệu phải chính xác và thống nhất với các thông tin trong Giấy chứng nhận ĐKNH cơ sở hoặc đơn ĐKNH cơ sở tương ứng. Các lệ phí phát sinh trong quá trình sửa đồi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế do khai báo thông tin không chính xác người nộp đơn phải có tránh nhiệm đóng nộp đầy đủ.
  • Mọi giao dịch, thư từ liên quan đến đăng ký nhãn hiệu quốc tế đều thông qua Cục SHTT, Cục sẽ thông báo các yêu cầu của người nộp đơn tới Văn phòng quốc tế và ngược lại

3. Cơ quan tiếp nhận đơn Đăng ký nhãn hiệu quốc tế có nguồn gốc Việt Nam

Cơ quan tiếp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế có nguồn gốc Việt Nam là Cục SHTT. Cục sẽ chuyển đơn tới Văn phòng quốc tế trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày nhận được đủ tài liệu theo quy định.

Ngày Cục SHTT tiếp nhận đơn sẽ được coi là ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế nếu như Văn phòng quốc tế nhận được đơn đó trong thời hạn 2 tháng tính từ ngày ghi trên dấu nhận đơn của Cục SHTT. Nếu đơn không được hoàn thiện trong thời hạn trên thì ngày Văn phòng quốc tế nhận đơn sẽ được coi là ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế.

Mọi thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ với Luật Việt Tín để được tư vấn miễn phí!

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Nghị định thư hoặc Thỏa ước Madrid
Đánh giá bài viết