Điểm khác nhau giữa văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh

0
404
Điểm khác nhau giữa địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện
Điểm khác nhau giữa địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh khác nhau như thế nào?

Mở rộng quy mô để phát triển là một bài toán mà doanh nghiệp nào cũng phải trải qua trong quá trình cạnh tranh vị thế trên thị trường. Việc cân nhắc, lựa chọn phương án dù không phải là tốt nhất thì ít nhất cũng phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp là vấn đề doanh nghiệp cần lưu tâm. Theo đó, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh rõ ràng cũng sẽ được quan tâm khi doanh nghiệp muốn có thêm các cơ sở khác ngoài trụ sở chính.

Bài viết này sẽ làm rõ một số đặc điểm pháp lý cơ bản giữa hai loại hình này và so sánh điểm khác nhau nổi bật để các doanh nghiệp có thể dễ dàng lựa chọn loại hình phù hợp cho mình tùy vào từng thời điểm.

Thứ nhất, về việc thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành một hoặc một số hoạt động kinh doanh cụ thể (quy định tại khoản 3 Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2014). Do đó, về mặt thực tế, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp được tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh theo nhóm các mặt hàng, ngành nghề cụ thể và hoạt động này là hoạt động chính của địa điểm kinh doanh.

Ngược lại, văn phòng đại diện mặc dù được thực hiện các hoạt động ủy quyền đại diện cho doanh nghiệp tuy nhiên lại không thể trực tiếp kinh doanh và tạo doanh thu cho doanh nghiệp mà chỉ dừng lại ở các hoạt động trưng bày sản phẩm, xúc tiến thương mại, hỗ trợ, tìm kiếm khách hàng,… Điều này xuất phát từ bản chất của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện nay, tuy nhiên tại Nghị định 139/2016/NĐ_CP vẫn xem xét văn phòng đại diện là tổ chức có hoạt động sản xuất kinh doanh phải chịu thuế môn bài do đó khi đưa ra khía cạnh này để so sánh chúng tôi nhận thấy vẫn còn nhiều vấn đề bất cập, gây tranh cãi.

Điểm khác nhau giữa địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện
Điểm khác nhau giữa địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện

Thứ hai, điểm khác nhau về mặt thủ tục

Nếu như khi doanh nghiệp thành lập địa điểm kinh doanh chỉ cần thực hiện nghĩa vụ thông báo gửi đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh thì khi thực hiện thủ tục đăng ký thành lập văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải tiến hành việc họp, ra quyết định thành lập, quyết định bổ nhiệm người đứng đầu.

Về cơ bản, thủ tục khi đăng ký văn phòng đại diện luôn phức tạp hơn và mã số văn phòng đại diện được cấp là mã 13 số (đồng thời là mã số thuế, khi đăng ký thành lập đã kèm theo việc đăng ký thuế) còn mã số của địa điểm kinh doanh là mã 05 số (không đồng thời là mã số thuế). Mặc dù thủ tục đơn giản hơn tuy nhiên điểm hạn chế khi thành lập địa điểm kinh doanh là việc địa điểm kinh doanh chỉ được thuộc phạm vi cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với trụ sở chính doanh nghiệp còn văn phòng đại diện không bị hạn chế về vấn đề này. Mặt khác, đối với thương nhân nước ngoài muốn hiện diện thương mại tại Việt Nam thì văn phòng đại diện là một hình thức mang lại hiệu quả cao.

Thứ ba, điểm khác nhau về con dấu riêng

Hiện nay, địa điểm kinh doanh mặc dù trực tiếp thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng không được phép sử dụng con dấu mà phụ thuộc mật thiết vào các đơn hàng từ phía trụ sở chính hoặc chi nhánh doanh nghiệp đã lập địa điểm kinh doanh.

Đối với văn phòng đại diện, vì thực hiện hoạt động đại diện theo ủy quyền do đó sẽ được sử dụng con dấu tuy nhiên xét về mặt thực tế thì con dấu này cũng không được sử dụng để ký kết các loại hợp đồng vì văn phòng đại diện không có chức năng kinh doanh.

Dựa vào những phân tích nêu trên về địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện thì rút ra một số vấn đề như sau:

– Nếu doanh nghiệp muốn tìm kiếm khách hàng, xúc tiến thương mại, bảo vệ thương hiệu… tại một địa phương khác, xa nơi đã có trụ sở chính hoặc chi nhánh thì nên sử dụng mô hình văn phòng đại diện.

– Nếu doanh nghiệp muốn mở rộng sản xuất, phân bổ ngành nghề kinh doanh trong phạm vi cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì nên lựa chọn địa điểm kinh doanh.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng hoàn toàn có thể kết hợp cả hai yêu cầu trên thông qua việc thành lập chi nhánh: vừa trực tiếp sản xuất, kinh doanh; vừa có thể đại diện theo ủy quyền cho doanh nghiệp tiến hành một phần hoặc toàn bộ chức năng của doanh nghiệp.

Trên đây là một số điểm khác nhau giữa địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện. Để nhận tư vấn pháp lý các vấn đề liên quan đến thành lập, chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện vui lòng liên hệ với chuyên viên của Việt Tín theo số: 0978 635 623.