Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

0
3752

Luật Doanh nghiệp 2005 đã thực hiện được 9 năm, tạo nên hành lang pháp lý cơ bản cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn không tránh khỏi những bất cập. Trong số đó phải nói đến khái niệm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Một câu hỏi được đặt ra là “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là gì ? “ Sự không rõ ràng này đang làm khó cho các bên trong thực hiện thủ tục đầu tư. Chính vì vậy năm 2014 Quốc hộ đã ra lệnh công bố Luật đầu tư 2014, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/07/2015. Trong đó, luật đầu tư 2014 đã quy định cụ thể thế nào là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:

>> Tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

>> Luật đầu tư nước ngoài

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Theo quy định mới, tổ chức kinh tế phải đáp ứng đầy đủ điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi tiến hành đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Trường hợp thứ nhất, nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh thì sẽ có đa số thành viên là cá nhân;

Trường hợp hai, có tổ chức kinh tế theo quy định tại trường hợp 1 nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;

Trường hợp ba, có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại trường hợp 1 nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên.

Nếu với quy định cũ Khoản 6 Điều 3 của Luật Đầu tư 2005 quy định doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được xác định là doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện đầu tư tại Việt Nam hoặc trường hợp là doanh nghiệp Việt Nam do nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại.Theo quy định này, doanh nghiệp Việt chỉ cần có một cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài sẽ được coi như là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Điều này dẫn tới việc các doanh nghiệp này sẽ phải gánh chịu những điều kiện đầu tư dành cho khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhất là đối với các điều kiện hạn chế gia nhập thị trường theo cam kết của Việt Nam với WTO.

Căn cứ theo Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp quy định trường hợp doanh nghiệp mà có nhà đầu tư nước ngoài chiếm hữu dưới 49% cổ phần được áp dụng các điều kiện đầu tư, kinh doanh như đối với các nhà đầu tư trong nước. Hệ lụy của tình trạng này là có thể cùng một vấn đề nhưng sẽ có cách ứng xử ở các địa phương khác nhau trong thực hiện thủ tục đầu tư.

Tuy nhiên với Luật đầu tư 2014, vấn đề vướng mắc này đã được sửa đổi. Doanh nghiệp có thể thực hiện các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư mà không còn bị vướng mắc thủ tục.

Trên đây là những thông tin cơ bản về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, để hiểu rõ hơn quý khách hãy liên hệ với Luật Việt Tín để có thêm thông tin chi tiết.

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623

Email: luatviettin@gmail.com

Luật Việt Tín luôn đồng hành trên bước đường kinh doanh của bạn!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here