Đổi và cấp mới sổ hộ khẩu

15
24723

Việt Tín law là một trong những thương hiệu luật được nhiều người biết đến từ lâu bằng chất lượng và uy tín, chúng tôi cung cấp dịch vụ cấp đổi và cấp mới sổ hộ khẩu.

Thủ tục cấp mới sổ hộ khẩu

1. Trường hợp hộ gia đình, hoặc nhân ngoài địa bàn xã/thị trấn thuộc huyện đến đăng ký nhân khẩu đến đăng ký thường trú trên địa bản sau khi giải quyết đăng ký nhân khẩu thường trú thì được cấp sổ hộ khẩu, hồ sơ bao gồm:

 • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu: 02 bản theo mẫu
 • Bản khai nhân khẩu: 01 bản theo mẫu.
 • Giấy chuyển hộ khẩu (đối với các trường hợp phải cấp giấy chuyển hộ khẩu quy định ): 01 bản có xác nhận của công an nơi chuyển đi.
 • Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp theo quy định: bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu (trừ trường hợp người đã có sổ hộ khẩu cho nhập khẩu vào hộ).

2. Trường hợp sau khi tách hộ khẩu có chỗ ở hợp pháp trong cùng địa xã, thị trấn thuộc huyện, đồng thời công dân có nhu cầu cấp sổ hộ khẩu, hồ sơ bao gồm:

 • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu : 01 bản chính theo mẫu.
 • Sổ hộ khẩu gia đình: bản gốc (sau khi giải quyết xong trả lại)
 • Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp theo quy định: Sau khi giải quyết xong trả lại.

 

3. Trường hợp tách sổ hộ khẩu có cùng chỗ ở hợp pháp, đồng thời với việc tách sổ hộ khẩu công dân có nhu cầu thì được cấp sổ hộ khẩu, hồ sơ bao gồm:

 1. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu : 01 bản chính theo mẫu.
 2. Sổ hộ khẩu gia đình: bản gốc (sau khi giải quyết xong trả lại)
 3. Ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ: 01 bản chính.

Thủ tục Xin Đổi và cấp lại sổ hộ khẩu

– Chuẩn bị Hồ sơ đổi, cấp lại sổ hộ khẩu bao gồm:
a) Điền thông tin vào Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (mẫu HK02).

Lưu ý: Trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu phải có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi đăng ký thường trú vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (mẫu HK02).
b) Nộp lại Sổ hộ khẩu (đối với trường hợp đổi sổ hộ khẩu do bị hư hỏng) hoặc sổ hộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể (đối với trường hợp đổi từ mẫu sổ cũ đổi sang mẫu sổ mới).

c) Nộp các thủ tục trên tại bộ phận làm Hộ khẩu (của Đội CS Quản lý hành chính về TTXH) Công an huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thời gian từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần.
d) Cán bộ tại bộ phận đó tiếp nhận hồ sơ kiểm tra. Nếu đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hoặc làm lại.

 

Thủ tục làm lại sổ hộ khẩu đã mất

Theo khoản 2 điều 24 Luật cư trú quy định: Sổ hộ khẩu bị hư hỏng thì được đổi, bị mất thì được cấp lại.

Ngoài ra, mục 5 Phần II của Thông tư số 06/2007/TT-BCA-C11 ngày 1-7-2007 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 107/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú cũng quy định như sau:

* Sổ hộ khẩu được cấp cho cá nhân hoặc hộ gia đình đã đăng ký thường trú theo quy định của Luật Cư trú. Sổ hộ khẩu có giá trị xác định nơi thường trú của công dân.

Công dân thay đổi nơi thường trú ngoài phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh, ngoài phạm vi huyện, quân, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương, ngoài phạm vi thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì được cấp sổ hộ khẩu mới; các trường hợp đã cấp sổ hộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể theo quy định trước đây vẫn tiếp tục có giá trị sử dụng, từ ngày 1 tháng 7 năm 2007 nếu có nhu cầu đổi sang sổ hộ khẩu theo mẫu mới thì được đổi lại.

* Trường hợp sổ hộ khẩu bị hư hỏng thì được đổi, bị mất thì được cấp lại. Sổ hộ khẩu được đổi, cấp lại có số, nội dung như sổ hộ khẩu đã cấp.

Thủ tục làm lại bao gồm:

– Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

– Sổ hộ khẩu (đối với trường hợp đổi sổ hộ khẩu do bị hư hỏng) hoặc sổ hộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể (đối với trường hợp đổi từ mẫu sổ cũ đổi sang mẫu sổ mới).

* Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền đăng ký thường trú phải đổi, cấp lại sổ hộ khẩu.

* Trong quá trình đăng ký thường trú, nếu có sai sót trong sổ hộ khẩu do lỗi của cơ quan đăng ký thì trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của công dân, cơ quan đăng ký thường trú phải có trách nhiệm điều chỉnh sổ hộ khẩu cho phù hợp với hồ sơ gốc.

* Người có nhu cầu tách sổ hộ khẩu quy định tại điểm b khoản 1 Điều 27 của Luật Cư trú thì chủ hộ phải ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu đồng ý cho tách sổ hộ khẩu, ký, ghi rõ họ tên và ngày, tháng, năm. Khi tách sổ hộ khẩu không cần xuất trình giấy tờ về chỗ ở hợp pháp.

* Trưởng Công an huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Trưởng công an xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh là người có thẩm quyền ký sổ hộ khẩu.

* Người trong hộ gia đình có trách nhiệm bảo quản, sử dụng sổ hộ khẩu theo đúng quy định. Phải xuất trình sổ hộ khẩu khi cán bộ Công an có thẩm quyền kiểm tra. Nghiêm cấm sửa chữa, tẩy xoá, thế chấp, cho mượn, cho thuê hoặc sử dụng sổ hộ khẩu trái pháp luật.

Lưu ý: Trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu phải có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi đăng ký thường trú vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (mẫu HK02).

 • Nộp lại Sổ hộ khẩu (đối với trường hợp đổi sổ hộ khẩu do bị hư hỏng) hoặc sổ hộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể (đối với trường hợp đổi từ mẫu sổ cũ đổi sang mẫu sổ mới).
 • Nộp các thủ tục trên tại bộ phận làm Hộ khẩu (của Đội CS Quản lý hành chính về TTXH) Công an huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thời gian từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần.
 • Cán bộ tại bộ phận đó tiếp nhận hồ sơ kiểm tra. Nếu đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hoặc làm lại.
Thời gian giải quyết:
 • Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Nhận Sổ hộ khẩu tại trụ sở Công an cấp xã, phường.
 • Người nhận đưa giấy biên nhận, nộp lệ phí làm hộ khẩu (trừ trường hợp được miễn) và lấy hộ khẩu.
Lệ phí cấp, đổi Sổ hộ khẩu:
– Không quá 15.000đ/lần cấp đối với các quận của thành phố trực thuộc trung ương hoặc phường nội thành của thành phố thuộc tỉnh.
– Đối với các khu vực khác, mức thu tối đa bằng 50% mức thu trên. Mức thu cụ thể do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định.

– Không thu lệ phí đối với các trường hợp: bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; Bà mẹ VN anh hùng; hộ gia đình thuộc diện xoá đói, giảm nghèo; công dân thuộc xã, thị trấn vùng cao theo qui định của Uỷ ban Dân tộc.

Văn bản quy định:
 • Nghị định 107/2007/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật cư trú
 • Thông tư 52/2010/TT-BCA hướng dẫn Luật Cư trú, các Nghị định về cư trú
 • Quyết định 698/2007/QĐ-BCA(C11) về Biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú
 • Thông tư 07/2008/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí đăng ký cư trú

 

Liên hệ ngay với đường dây nóng của Việt Tín law để được tư vấn trực tiếp và hoàn toàn miễn phí !

Tham khảo thêm các dịch vụ công bố tại Việt Tín:

4.5/5 - (4 bình chọn)

15 BÌNH LUẬN

 1. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho Chúng tôi. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:
  Theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 10 Thông tư 35/2014/TT-BCA thì bạn nộp Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (có xác nhận của Công an phường) đến Công an cấp quận (nếu bạn ở thành phố) hoặc Công an cấp xã (nếu bạn ở tỉnh). Đồng thời, bạn nộp lệ phí 20.000 VNĐ và đợi 03 ngày để có kết quả
  Thân trọng!

 2. Cho tôi xin hỏi. Em tôi thay đổi tên chủ hộ trong hộ khẩu ở công an xã với mức phí là 100.000 đồng ( Một trăm ngàn đồng). Như vậy có đúng không?

 3. Cảm ơn câu hỏi trên của bạn
  Công ty Luật Việt Tín xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau
  Theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 250/2016/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì
  Tùy thuộc vào điều kiện thực tế của địa phương mà quy định mức thu Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu cho phù hợp, nhưng phải đảm bảo nguyên tắc sau: Mức thu đối với việc đăng ký cư trú tại các quận của thành phố trực thuộc Trung ương, hoặc phường nội thành của thành phố cao hơn mức thu đối với các khu vực khác.
  Vì vậy, mức thu khi em bạn thay đổi tên chủ hộ trong hộ khẩu ở công an là do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi em bạn cư trú quyết định, nhưng phải đảm bảo quy định pháp luật
  Thân trọng

 4. Cho mình hỏi Sổ HK của mình là mẫu cũ (Sổ HK gia đình) và trong gia đình có 5 người cắt khẩu. Vậy thủ tục xin đổi sổ HK như thế nào? Cách ghi thông tin vào phiếu HK02 như thê nào? Sổ HK do Ba mình đứng tên là chủ hộ. Vậy Phần I. Thông tin về người viết phiếu báo là điền tên của ai? Của mình hay chủ hộ? Phần II. Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu là điền tên của ai? Mục 15 .Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu điền gì? Mục 16. Những người cùng thay đổi viết thế nào? Mình không hiểu, xin nhờ tư vấn dùm. Cám ơn!

 5. Em muon hoi so hộ khẩu nhà e. Phần mục những thay đổi khác bị hết ma nhà e ba me của e cần bổ sung ngày tháng sinh trong hộ khẩu de đổi chứng minh nhan dân vay thi cho e hoi la truong hop của e thì co phải làm lại sổ hộ khẩu hay sao ?

 6. Cho em hỏi . chồng e đứng tên chủ hộ hiện giờ vợ chồng em ly hôn chồng em chuyển khẩu đến nơi ở mới , e muốn làm lại hộ khẩu đứng tên em làm chủ hộ ( hai con em một cháu trên 18 tuổi )
  Vậy em phải chuẩn bị những giấy tờ gì , xin luật sư tư vấn giúp . Em cảm ơn

 7. Em xin hỏi tý ak.em muốn đổi hộ khẩu mới ak , co nghĩa là hộ khẩu ấy tên bố em nhưng bố Mất đi rồi nên em muốn đổi làm mới sang tên em ak. Cho e xin cái đơn ak

 8. Xin cấp lại sổ hộ khẩu thì những người chuyển khẩu đi có cần ghi chép vào sổ mới không ạ?

 9. tại sao tôi có sổ hộ khẩu rồi nhưng khi tôi đi tách khẩu thì công an xã lại bảo sổ hộ khẩu tôi sai là sao ạ tôi không hiểu xị ac giải thích hộ tôi ạ

 10. em cấp sổ mới do thay đổi chỗ ở mới tren cùng phường C.a quận hẹn tận 28 ngày mới trả LS cho em hỏi thời gian trả như vậy có đúng ko ạ .

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here