Hội bảo vệ người tiêu dùng – cơ quan ngôn luận của người tiêu dùng

Về thực chất phản biện xã hội là sự phản biện của các tầng lớp nhân dân bằng những lập luân, chứng cứ dựa trên cơ sở khoa học về thực tiễn để làm sáng tỏ đúng-sai của các vấn đề có tính chất xã hội liên quan đến lợi ích toàn xã hội, đến lợi ích cua của đông đảo nhân dân, giúp nhà nước điều chỉnh chủ trương, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của người tiêu dùng, các hội bảo vệ người tiêu dùng sẽ là chủ thể đảm bảo trọng trách này.

Việc thực hiện công tác phản biện xã hội của Hội bảo vệ người tiêu dùng chính là đểthực hiện quyền được đại diện, quyền được lắng nghe và là một trong những quyền quan trọng của người tiêu dùng. Bởi, thông qua Hội bảo vệ người tiêu dùng – tổ chức đại diện cho tiếng nói của người tiêu dùng thì ý kiến, phản biện của người tiêu dùng sẽ có hiệu quả hơn so với từng người tiêu dùng có ý kiến. Phản biện xã hội của các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng bao gồm hai lĩnh vực cơ bản:

Thứ nhất, phản biện về các chính sách của Nhà nước, các quy định pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến quyền và lợi ích của người tiêu dùng nhằm tạ một hành lang pháp lý thuận lợi để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Thứ hai, phản biện xã hội về các hoạt động thương mại nhằm phát triển và đấu tranh chống các thủ đoạn, hành vi phi đạo đức trong thương mại, hoặc những thủ đoạn gian lận nhằm kiếm lời dựa trên sự thiệt thòi của người tiêu dùng.

Trong thời gian qua, vai trò của Hội bảo vệ người tiêu dùng ở Việt Nam trong công tác phản biện xã hội được thể hiện chủ yếu thông qua hoạt động của Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VINASTAS).

VINASTAS thường xuyên có sự phản ánh, kiến nghị với cơ quan nhà nước về một số vụ việc ảnh hưởng tới quyền lợi người tiêu dùng để có cách giải quyết thỏa đáng, phù hợp. VINASTAS luôn cử đại diện tới các cuộc họp, phát biểu thẳng thắn về những vấn đề phương hại đến quyền lợi người tiêu dùng.

Hội bảo vệ người tiêu dùng có vai trò rất lớn trong việc đảm bảo quyề lợi người tiêu dùng. Việt Tín nghĩ rằng các khách hàng đang quan tâm đến dịch vụ khắc dấu cần biết đến Hội này để biết cách bảo vệ bản thân mình trong các hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ khắc dấu sau này.

guest
1 Bình luận
cũ nhất
mới nhất
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận