Hỏi: Tại sao công ty TNHH một thành viên không được thay đổi vốn điều lệ?

Câu hỏi: Xin hỏi các luật sư trong các loại hình công ty ở Việt Nam, tại sao công ty TNHH Một thành viên lại không được thay đổi vốn điều lệ?
Cảm ơn anh chị!

Tại sao công ty tnhh 1 thành viên không được thay đổi vốn điều lệ
Tại sao công ty tnhh 1 thành viên không được giảm vốn điều lệ?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 76 Luật Doanh nghiệp 2005, thì Công ty THHH Một thành viên được tăng nhưng không được giảm vốn điều lệ. (Luật mới đã thay đổi điều này)

Pháp luật quy định Công ty TNHH Một thành viên không được giảm vốn điều lệ, bởi vì đây là loại hình doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu, chủ sở hữu của công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đều lệ của công ty.

Chính vì vậy, nếu pháp luật cho phép Công ty TNHH Một thành viên được giảm vốn điều lệ, chủ sở hữu có thể lợi dụng quy định này để giảm vốn điều lệ một cách dễ dàng nhằm trốn tránh các nghĩa vụ về tài sản, dẫn tới quyền lợi của các chủ nợ không được bảo đảm.

Tuy nhiên quy định không được giảm vốn điều lệ của công ty TNHH 1TV đã được bãi bỏ khi Luật doanh nghiệp 2014 ban hành thay thế Luật doanh nghiệp 2005. Cụ thể Điều 87 quy định về thay đổi vốn điều lệ nêu:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

a) Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu;

b) Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 74 của Luật này.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.

3. Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải tổ chức quản lý theo một trong hai loại hình sau đây:

a) Công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên và công ty phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ;

b) Công ty cổ phần theo quy định tại Điều 196 của Luật này.

Trên đây là câu trả lời của Việt Tín về thắc mắc: Tại sao công ty TNHH một thành viên không được thay đổi vốn điều lệ?

Chúc bạn thành công !

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận