Hỏi: chuyển trực tiếp DNTN thành công ty cổ phần

0
64

Tại sao không thể chuyển trực tiếp doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần trong khi vẫn có thể chuyển được nếu tiến hành qua hai giai đoạn: Giai đoạn một là chuyển doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH. Giai đoạn hai là chuyển công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần?

Luật Doanh nghiệp 2005 và Nghị định 139/2007/NĐ-CP chỉ quy định các trường hợp chuyển đổi sau:

Điều 154 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định về các trường hợp chuyển đổi Công ty TNHH thành công ty cổ phần và ngược lại. Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định về trường hợp chuyển công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Điều 19 Nghị định 139/2007/NĐ-CP quy định về chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Điều 20 Nghị định 139/2007/NĐ-CP chuyển đổi công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Điều 21 Nghị định 139/2007/NĐ-CP chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần. Điều 24 Nghị định 139/2007/NĐ-CP chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn.

Trong các trường hợp trên rõ ràng không có trườg hợp nào chuyển trực tiếp doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần. Tuy nhiên vẫn có thể tiến hành chuyển doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần qua hai giai đoạn. Giai đoạn một: chuyển doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo Điều 24 Nghị định 139/2007/NĐ-CP. Giai đoạn hai: chuyển công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần theo Điều 154 Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều 21 Nghị định 139/2007/NĐ-CP.

Lẽ ra, Luật Doanh nghiệp 2005 và các nghị định hướng dẫn thi hành phải có quy định chuyển đổi trực tiếp từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần vì bằng con đường vòng cũng vẫn chuyển được. Việc không quy định chuyển đổi trực tiếp làm cho doanh nghiệp tốn nhiều thời gian và gặp nhiều thủ tục hành chính rườm rà.

Chúc bạn thành công !

Hỏi: chuyển trực tiếp DNTN thành công ty cổ phần
Đánh giá bài viết

TƯ VẤN MIỄN PHÍ GỌI NGAY: 0945 292 808 – 0978 635 623

LUẬT VIỆT TÍN CỐ VẤN PHÁP LÝ TỐT NHẤT CỦA BẠN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here