Thành lập công ty TNHH

1
59803
Hồ sơ thành lập công ty TNHH
Hồ sơ thành lập công ty TNHH

Thành lập công ty TNHH là việc làm không hẳn dễ với các cá nhân hay tổ chức, đặc biệt là khâu soạn hồ sơ thành lập. Hãy để công việc ấy cho Việt Tín và bạn chỉ cần ngồi vào bàn làm việc. Chúng tôi với nhiều chuyên viên có kinh nghiệm trong việc hoàn thành hồ sơ đăng ký kinh doanh, chắc chắn sẽ làm hài lòng khách hàng.

Bạn có thể tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty trọn gói của chúng tôi. Hoặc xem video tư vấn tại trang video trực tuyến để biết thêm về các thông tin khác liên quan đến luật doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, với các thông tin dưới đây chúng tôi hy vọng các chủ doanh nghiệp tương lai sẽ có cái nhìn tổng quát về loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn mà mình đang chuẩn bị điều hành. Mọi vướng mắc liên quan quý khách hãy liên hệ với Luật Việt Tín để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Công ty TNHH là gì?

Công ty TNHH là loại hình doanh nghiệp mà thành viên công ty có thể là tổ chức, cá nhân với số lượng không vượt quá năm mươi. Công ty TNHH có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nên các thành viên trong công ty TNHH phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp.

Loại hình công ty này chỉ được phép phát hành trái phiếu mà không được quyền phát hành cổ phần. Phần vốn góp của các thành viên chỉ được chuyển nhượng theo các quy định chặt chẽ quy định tại Luật Doanh nghiệp. Theo đó khi có nhu cầu chuyển nhượng phần vốn góp của mình trong công ty, bạn phải chào bán cho các thành viên còn lại trong công ty theo tỷ lệ sở hữu vốn góp của họ. Nếu trong vòng 30 ngày mà các thành viên không mua hết hoặc không muốn mua thì mới được tự do chuyển nhượng phần vốn cho người bên ngoài công ty.

Ưu điểm

 1. Do có tư cách pháp nhân nên các thành viên công ty TNHH chỉ trách nhiệm về các hoạt động của công ty TNHH trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho người góp vốn.
 2. Số lượng thành viên công ty TNHH không nhiều và các thành viên thường là người quen biết, tin cậy nhau, nên việc quản lý, điều hành công ty TNHH không quá phức tạp.
 3. Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên, hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công ty TNHH.

Nhược điểm

 1. Do chế độ trách nhiệm hữu hạn nên uy tín của công ty TNHH trước đối tác, bạn hàng cũng phần nào bị ảnh hưởng bởi tâm lý rủi ro khi hợp tác so với các loại hình công ty khác.
 2. Công ty TNHH chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn là doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh.
 3. Việc huy động vốn của công ty TNHH bị hạn chế do không có quyền phát hành cổ phiếu.

Cơ cấu tổ chức

Công ty TNHH có hai loại hình:

 • Công ty TNHH hai thành viên trở lên: Là loại hình công ty TNHH mà thành viên công ty có từ 2 người trở lên, số lượng thành viên không quá năm mươi người.
 • Công ty TNHH một thành viên: Là loại hình công ty TNHH chỉ do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu.

Sự khác biệt của 2 loại hình này như sau:

Công ty TNHH 1 thành viên

Nếu chủ sở hữu là cá nhân thì người đó có thể đồng thời là giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc có thể thuê người khác.

Nếu chủ sở hữu là là tổ chức thì có thể tổ chức công ty theo một trong hai mô hình sau:

 • Mô hình 1 bao gồm: Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và kiểm soát viên;
 • Mô hình 2 bao gồm: Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên. Hội đồng thành viên có khoảng từ 3 đến 7 thành viên. Chủ tịch công ty hoặc chủ tịch Hội đồng thành viên được xác định là người đại diện theo pháp luật của công ty, nếu điều lệ công ty không có quy định khác.

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Mô hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên bao gồm: Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc tổng giám đốc, Ban kiểm soát.

Hội đồng thành viên là cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong công ty, bao gồm tất cả các thành viên góp vốn của công ty. Hội đồng thành viên phải tiến hành họp định kỳ mỗi năm một lần hoặc có thể họp bất thường theo yêu cầu của Ban kiểm soát hoặc thành viên sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên.

Các thành viên của Hội đồng sẽ bỏ phiếu biểu quyết bổ nhiệm một trong số họ là Chủ tịch hội đồng thành viên, có thể đồng thời là người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty.

Đối với các công ty TNHH có từ 11 thành viên trở lên thì phải thành lập ban kiểm soát bao gồm từ 3 đến 5 người với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Điều kiện thành lập

Theo quy định tại Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014, các cá nhân muốn thành lập công ty TNHH phải đáp ứng được các điều kiện sau đây:

1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền thành lập và quản lý công ty TNHH tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Tổ chức, cá nhân sau đây không được quyền thành lập và quản lý công ty TNHH tại Việt Nam:

 • Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
 • Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trongcác cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;
 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
 • Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

Thủ tục thành lập công ty TNHH

Bước 1. Xác định đặc điểm pháp lý của công ty TNHH dự định thành lập

1. Tên công ty

Tên công ty bao gồm 2 thành tố, một là loại hình công ty “Công ty TNHH”, hai là tên riêng của doanh nghiệp. Tên công ty phải đảm bảo không trùng hoặc tương tự với tên của doanh nghiệp đã được đăng ký rồi. Việc này được kiểm tra trên trang thông tin điện tử về đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Trong đó phải đảm bảo cả tên tiếng Anh và tên viết tắt của doanh nghiệp cũng không được trùng với tên của doanh nghiệp khác.

2. Địa điểm kinh doanh

Các thành viên góp vốn phải thỏa thuận chọn một địa điểm cố định để làm địa điểm kinh doanh. Địa điểm kinh doanh không được đặt ở tòa nhà chung cư chỉ có chức năng để ở. Đối với những tòa nhà vừa có chức năng cho thuê văn phòng, vừa có chức năng là nhà ở thì phải xuất trình được giấy tờ chứng minh địa điểm dự định thành lập là khu cho thuê văn phòng.

Tất cả những địa điểm đi thuê đều phải được ký hợp đồng thuê đầy đủ. Theo quy định của Luật nhà ở hiện nay thì hợp đồng thuê nhà chỉ cần có chữ ký của hai bên không bắt buộc phải công chứng như trước nữa.

Địa điểm kinh doanh phải được xác định cụ thể bao gồm: Số nhà, đường, thôn, xóm, thị trấn, huyện/phường; quận; tỉnh/thành phố.

3. Ngành nghề kinh doanh

Trước hết phải tìm hiểu xem ngành nghề kinh doanh dự định thực hiện có phải là ngành nghề có điều kiện. Nếu có thì điều kiện đó là gì, mình có khả năng đáp ứng được không? Để tránh trường hợp sau khi thành lập doanh nghiệp không đi được vào hoạt động vì không đáp ứng được đầy đủ điều kiện.

Sau đó phải tiến hành mã hóa ngành nghề đăng ký kinh doanh theo mã ngành nghề cấp 4 trong hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam.

4. Vốn điều lệ

Đối với những ngành nghề kinh doanh không có điều kiện về vốn tối thiểu thì các thành viên góp vốn có quyền tự quyết định về mức vốn góp của mình.

Trường hợp có quy định về vốn tối thiểu thì phải đáp ứng được mức vốn đó ngay từ thởi điểm thành lập.

Các bạn lưu ý giữa quy định về vốn điều lệ tối thiểu và ký quỹ. Ký quỹ là thủ tục được thực hiện sau khi thành lập doanh nghiệp xong. Hiện nay có một số ngành nghề quy định cả về mức vốn tối thiểu và ký quỹ thì các bạn phải đáp ứng được cả hai điều kiện này.

5. Xác định người đại diện theo pháp luật của công ty

Công ty TNHH có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật, nhưng phải đảm bảo có tối thiểu một người đại diện thường trú tại Việt Nam.

6. Soạn thảo điều lệ của công ty

Soạn thảo điều lệ công ty là việc làm không thể thiếu trong quá trình thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp. Liên hệ Luật Việt Tín để được tư vấn soạn thảo điều lệ chặt chẽ nhất.

Bước 2. Chuẩn bị hồ sơ thành lập doanh nghiệp

Hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên bao gồm các giấy tờ như sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên;
 • Điều lệ công ty;
 • Bản sao chứng minh thư nhân dân đối với thành viên là cá nhân;
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với thành viên là tổ chức;
 • Bản sao giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp thành viên là người nước ngoài;
 • Danh sách người đại diện phần vốn góp đối với trường hợp thành viên là tổ chức;
 • Giấy ủy quyền nếu người đi nộp không phải chủ sở hữu;

Hồ sơ thành lập công ty TNHH hai thành viên bao gồm các giấy tờ như sau:

 • Giấy đề nghị thành lập công ty TNHH 2 thành viên;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên;
 • Bản sao CMTND đối với thành viên là cá nhân;
 • Bản sao GCNĐKKD đối với thành viên là tổ chức;
 • Bản sao GCNĐKĐT đối với trường hợp thành viên là người nước ngoài;
 • Giấy ủy quyền cho người đi nộp nếu người đại diện theo pháp luật không trực tiếp thực hiện.

Bước 3. Nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp

Hiện nay có hai hình thức nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp: một là nộp trực tiếp bằng hồ sơ giấy, hai là nôp bằng hình thức điện tử. Tuy nhiên riêng đối với Thành Phố Hà Nội bắt buộc phải nộp bằng hình thức online.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử sẽ được giải quyết trong vòng 3 ngày làm việc. Mọi thông tin về hồ sơ sẽ được phản hồi qua mail. Sau khi nhận được thông báo hồ sơ hợp lệ, các bạn chuẩn bị một bộ hồ sơ giấy khớp với các thông tin điện tử đã đăng ký nộp tới phòng đăng ký kinh doanh và chờ lấy kết quả luôn trong vòng 4h.

Các bạn xem hướng dẫn ở đây: https://viettinlaw.com/thu-tuc-thanh-lap-cong-ty.html

Bước 4. Các thủ tục sau thành lập công ty TNHH

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty tnhh phải thực hiện các thủ tục như sau:

 • Khắc dấu tròn công ty và Gửi thông báo sử dụng mẫu dấu tới phòng đăng ký kinh doanh;
 • Treo biển hiệu công ty;
 • Kê khai lệ phí môn bài và nộp lệ phí vào ngân sách nhà nước;
 • Mở tài khoản ngân hàng và gửi thông báo bổ sung thông tin đăng ký thuế tới cơ quan đăng ký kinh doanh;

Dịch vụ thành lập công ty TNHH tại Việt Tín

Luật Việt Tín hiện tại đang cung câp gói dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói bao gồm các công việc cụ thể như sau:

 • Xin giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp;
 • Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp;
 • Khắc dấu tròn công ty và thông báo sử dụng mẫu dấu;
 • Hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng và gửi thông báo về tài khoản ngân hàng tới cơ quan đăng ký kinh doanh;
 • Kê khai thuế;
 • Hướng dẫn khách hàng nộp lệ phí môn bài;
 • Xin công văn chấp thuận in hóa đơn và thông báo phát hành hóa đơn;
 • Mua chữ ký số.

Sử dung dịch vụ thành lập doanh nghiệp của Luật Việt Tín, bạn sẽ được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các điều kiện và thủ tục để thành lập. Hỗ trợ khách hàng lựa chọn tên doan nghiệp, soạn các văn bản giấy tờ thỏa thuận liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp hoàn toàn miễn phí. Tư vấn cho khách về cách thức tổ chức công ty, vấn đề sử dụng người lao động và tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động.

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty TNHH của Việt Tín sẽ đại diện khách hàng soạn hồ sơ và nộp hồ sơ cho cơ quan Nhà nước vì thế khách hàng sẽ không phải mất thời gian làm thủ tục hành chính. Việt Tín luôn mang lại lợi ích kinh tế cao nhất cho khách hàng.

Liên hệ ngay tới Việt Tín và các chi nhánh để được tư vấn trực tiếp hoàn toàn miễn phí !

Thành lập công ty TNHH
4.6 (92.61%) 46 votes

Gửi Bình Luận

Nguyễn kim thanh

Chào quý công ty.tôi muốn hỏi .cô g ty tnhh cần phải có những thành viên nào và có bắt bưôc không .hiên vơ chồng tôi muốn mở doanh nghiệp mà vấn đề tôi lo ngại là thuê kế toán tôi muốn tự mình kế toán được không ạ .tôi xin cảm ơn quý công ty