Hỏi: công ty mẹ, công ty con và nhóm công ty có phải là một pháp nhân không?

Công ty mẹ, công ty con và nhóm công ty có phải là một pháp nhân không? Vì sao Luật Doanh nghiệp 2005 lại quy định về nội dung này tại Chương VII trong khi Luật Doanh nghiệp 1999 không có quy định này?
Cảm ơn sự quan tâm của anh chị !

Công ty mẹ và công ty con là những pháp nhân độc lập với nhau về mặt pháp lý. Nhóm công ty không phải là một pháp nhân.

Luật Doanh nghiệp 2005 đã bổ sung một chương mới – Chương VII “công ty mẹ, công ty con và nhóm công ty”. Bổ sung này nhằm góp phần tạo khung khổ pháp lý để phát huy những ưu thế, đồng thời hạn chế những bất lợi của “nhóm công ty”.

Sự bất lợi của nhóm công ty rất đa dạng và được điều chỉnh hạn chế ở nhiều luật khác nhau, bao gồm pháp luật về cạnh tranh, thuế, thống kê, kế toán, kiểm toán, lao động, phá sản, v.v.. Nhưng xét về mục tiêu và phạm vi điều chỉnh thì Luật Doanh nghiệp 2005 vẫn cần có quy định để bảo vệ hợp lý quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên, cổ đông thiểu số và chủ nợ của các công ty con trong mối liên hệ với công ty mẹ.

Cũng có ý kiến khác cho rằng không nên quy định công ty mẹ, công ty con, nhóm công ty trong Luật Doanh nghiệp 2005; bởi vì, Luật Doanh nghiệp 2005 chỉ quy định về bốn loại hình doanh nghiệp; công ty mẹ, công ty con hay nhóm công ty đều đã thuộc một trong bốn loại hình doanh nghiệp đã quy định.

Chào bạn và chúc bạn thành công !

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận