Hỏi: tạm ngưng hoạt động cty cần thủ tục gì? Cty vẫn còn nợ tiền thuế có được tam ngưng ko?

0
221

Công ty muốn tạm ngưng hoạt động cần những thủ tục và giấy tờ gì? Công ty còn nợ tiền thuế có được tạm ngưng hay ko? Và nếu nộp thông báo tạm ngưng, mà cơ quan thuế ko có văn bản trả lời, như vậy đã được xem là chấp nhận chưa?

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh gồm:

1- Thông báo tạm ngừng kinh doanh do đại diện pháp luật doanh nghiệp ký (theo mẫu quy định);

2- Quyết định về việc tạm ngừng kinh doanh của:

  • Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký) (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên);
  • Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị  ký) (đối với công ty cổ phần);
  • Chủ sở hữu (do Chủ sở hữu ký) (đối với công ty TNHH 1 thành viên).

3- Biên bản họp về việc tạm ngừng kinh doanh của:

  • Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký) (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên);
  • Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị  ký) (đối với công ty cổ phần);
  • Chủ sở hữu (do chủ sở hữu ký) (đối với công ty TNHH 1 thành viên).

4- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);

5- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

Ghi chú: Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp  đã đăng ký và cơ quan thuế ít nhất 15 (mười lăm ngày) trước khi tạm ngừng kinh doanh. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngưng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

Trường hợp nợ thuế bạn vẫn được làm các thủ tục tạm ngừng kinh doanh, trường hợp bạn nộp hồ sơ mà không có văn bản thông báo trả lời của cơ quan nhà nước thì có thể hồ sơ của bạn đang chìm trong đống giấy hồ sơ của các cơ quan, bạn cần làm giấy đề nghị trả kết quả hoặc tác động tới chuyên viên thụ lý hồ sơ xem sao !

Chúc bạn thành công !

Hỏi: tạm ngưng hoạt động cty cần thủ tục gì? Cty vẫn còn nợ tiền thuế có được tam ngưng ko?
Đánh giá bài viết

TƯ VẤN MIỄN PHÍ GỌI NGAY: 0945 292 808 – 0978 635 623

LUẬT VIỆT TÍN CỐ VẤN PHÁP LÝ TỐT NHẤT CỦA BẠN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here