Hỏi: Trường hợp tranh chấp nội bộ công ty TNHH

Câu hỏi: Chào luật sư, mong luật sư tư vấn về trường hợp tranh chấp nội bộ công ty TNHH như sau:

3 người A,B,C cùng góp vốn thành lập công ty TNHH. A góp 500 triệu, B góp 300 triệu, C góp 200 triệu. Khi hoàn tất đăng ký kinh doanh thì A là chủ tịch HĐTV và là đại diện pháp luật, B là Giám đốc.

Nhưng sau một thời gian thấy B làm việc không hiệu quả, không theo ý mình nên với tư cách là chủ tịch HĐTV A ra quyết định cách chức B và bổ nhiệm C làm giám đốc. B không đồng ý cho rằng quyết định này là sai pháp luật. Ngay sau đó A đã ra quyết định sa thải B ra khỏi công ty với tư các là chủ tịch HĐTV. B khởi kiện ra tòa yêu cầu hủy 02 quyết định và khôi phục lại vị trí của mình. Xin hỏi vần đề này phải xử lý ra sao?

Trường hợp tranh chấp nội bộ công ty TNHH
Trường hợp tranh chấp nội bộ công ty TNHH

Trả lời: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 thì A có quyền sa thải B vì B làm việc trên cơ sở thỏa thuận lao động với A. Sau khi bị sa thải B vẫn là cổ đông của công ty. Trường hợp B muốn rút vốn thì làm như sau:

Điều 52. Mua lại phần vốn góp

1. Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;
b) Tổ chức lại công ty;
c) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết quy định tại khoản này.

2. Khi có yêu cầu của thành viên quy định tại khoản 1 Điều này, nếu không thỏa thuận được về giá thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

3. Trường hợp công ty không mua lại phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thành viên đó có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên.

Chúc bạn thành công !

Subscribe
Nhận thông báo
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận