Vấn đề doanh nghiệp khi cổ đông không góp đủ vốn?

 Theo đúng quy định pháp luật doanh nghiệp 2014. Các cổ đông công ty cổ phần phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày. Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên trong thời gian đó việc cổ đông không phải làm gì khi cổ đông không góp đủ vốn?

Chuyển nhượng vốn góp công ty tnhh 2 tv
Chuyển nhượng vốn góp công ty tnhh 2 tv

Làm gì khi cổ đông không góp đủ vốn?

Theo quy định tại Điều 112 Luật Doanh nghiệp 2014 thì các cổ đông công ty phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày. kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn.

Hội đồng quản trị của công ty theo đó trách nhiệm giám sát, đôn đốc các cổ đông thanh toán đủ và đúng hạn các cổ phần các cổ đông đã đăng ký mua.

Trong trường hợp có cổ đông không góp đủ vốn điều lệ như đã cam kết trong thời hạn quy định. Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ và tiến hành thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập. (nếu có cổ đông không góp vốn) trong thời hạn 30 ngày. Kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua.

Như vậy, nếu cổ đông không góp đủ vốn thì công ty xử lý theo hướng như sau:

– Nếu các cổ đông không góp đủ vốn đã đăng ký mua theo thời hạn quy định và không còn nhu cầu góp đủ vốn thì công ty cần phải thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ;

– Nếu các cổ đông muốn tiếp tục góp vốn điều lệ thì công ty phải thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ theo quy định.

Trong trường hợp này, tư cách cũng như quyền lợi, nghĩa vụ của các cổ đông được quy định như sau:

– Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông của công ty và không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác. Đồng thời, công ty phải thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập;

– Cổ đông chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua sẽ có quyền biểu quyết, nhận lợi tức và các quyền khác tương ứng với số cổ phần đã thanh toán; không được chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán cho người khác.

góp thêm vốn có làm thay đổi tỉ lệ vốn giữa các cổ đông?
góp thêm vốn có làm thay đổi tỉ lệ vốn giữa các cổ đông?

Xem thêm: Có mấy đợt góp vốn vào công ty TNHH 2 thành viên trở lên?

Giải quyết tranh chấp khi cổ đông không góp đủ vốn

Nếu xảy ra tranh chấp với khách hàng trong trường hợp cổ đông không góp đủ vốn vào doanh nghiệp thì sẽ xử lý như sau:

1. Tranh chấp trong thời hạn 90 ngày

Nếu tranh chấp giữa công ty và khách hàng phát sinh trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công ty thành lập và cũng là ngày cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua thì cổ đông chưa thanh toán hoặc chưa thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời hạn 90 ngày.

2. Tranh chấp sau thời hạn 90 ngày

Nếu tranh chấp phát sinh sau thời hạn 90 ngày kể từ ngày công ty thành lập. Thì cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Trong trường hợp này thì cổ đông không chịu trách nhiệm tài chính gì nếu không góp đủ vốn điều lệ.

Về phía Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị. Người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới về các thiệt hại. Phát sinh do không giám sát, đôn đốc thanh toán đủ, đúng hạn số cổ phần các cổ đông đã đăng ký mua và/hoặc không đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ đúng thời hạn quy định.

Dịch vụ thành lập công ty (doanh nghiệp) trọn gói từ A-Z nhanh nhất
Dịch vụ thành lập công ty (doanh nghiệp) trọn gói từ A-Z nhanh nhất

Trên đây là những quy định Vấn đề doanh nghiệp khi cổ đông không góp đủ vốn? Hy vọng qua những chia sẻ trên của Luật Việt Tín. Hy vọng doanh nghiệp dễ dàng thực hiện theo quy định đảm bảo quyền lợi ích chính đáng cho doanh nghiệp.

Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty trọn gói 100% – Uy tín, giá rẻ, nhanh chóng

Subscribe
Nhận thông báo
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận