Hỏi: giải thể doanh nghiệp phải đăng báo khi nào?

0
153

Hiện nay tôi đang làm thủ tục giải thể một công ty TNHH, khi tìm hiểu về quy định giải thể thì tại mục hai, khoản 3, Điều 158 Luật doanh nghiệp có quy định ” Đối với trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải đăng báo thì quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp”. Vậy xin hỏi quý luật sư, luật gia văn bản nào quy định cụ thể vấn đề này vậy ạ? Pháp luật quy định trường hợp nào phải đăng báo theo quy định này? Trong trường hợp Đăng báo điện tử là trang wed của Công ty có được không ạ. Rất mong các quý luật sư, luật gia ra tay hướng dẫn giúp. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Theo hướng dẫn tại Điều 40 Nghị định 102/2010 như sau:

Điều 40. Giải thể doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 157 của Luật Doanh nghiệp, bị thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư quy định tại Điều 68 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư hoặc bị Tòa án tuyên bố giải thể.

2. Trình tự, thủ tục giải thể, thanh lý tài sản doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại các khoản 1 đến khoản 4 Điều 158 của Luật Doanh nghiệp.

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc giải thể doanh nghiệp và thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý về đầu tư. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp quy định tại khoản 5 Điều 158 của Luật Doanh nghiệp bao gồm:

  • Quyết định giải thể hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố giải thể doanh nghiệp;
  • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
  • Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;
  • Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế;
  • Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu;
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

4. Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

5. Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo, những người quy định tại khoản 4 Điều này phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý về đầu tư.

6. Việc giải thể các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của các luật quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định này thực hiện theo quy định của pháp luật về chuyên ngành đó.

Việc bạn đăng báo trên các trang web phải có chức năng đăng ký bố cáo thành lập, thay đổi giải thể doanh nghiệp để các doanh nghiệp có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan biết việc công ty bạn giải thể, và công ty đối tác của bạn biết việc đó có quyền lợi hay nghĩa vụ gì mà công ty bạn chưa giải quyết, về các khoản nợ, hoặc nghĩa vụ tài chính khác thì có thể yêu cầu công ty bạn thực hiện việc thanh toán trên. Việc Đăng báo trên trang Web của công ty bạn chưa có Văn bản nào hướng dẫn cụ thể nhưng khi bạn làm thủ tục cán bộ sở kế hoạch đầu tư sẽ không chấp nhận việc đăng báo trên trang web của công ty bạn với lý do tôi đã tư vấn ở trên.

Hỏi: giải thể doanh nghiệp phải đăng báo khi nào?
Đánh giá bài viết

TƯ VẤN MIỄN PHÍ GỌI NGAY: 0945 292 808 – 0978 635 623

LUẬT VIỆT TÍN CỐ VẤN PHÁP LÝ TỐT NHẤT CỦA BẠN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here