Hồ sơ quyết toán thuế giải thể doanh nghiệp

Khi giải thể, doanh nghiệp phải thực hiện quyết toán các loại thuế với cơ quan thuế. Vậy hồ sơ quyết toán thuế giải thể doanh nghiệp yêu cầu những gì? 

Bài viết dưới đây Luật Việt Tín sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về hồ sơ quyết toán thuế theo quy định pháp luật hiện hành.

Quyết toán thuế giải thể doanh nghiệp 

Quyết toán thuế khi doanh nghiệp giải thể là thủ tục bắt buộc theo quy định pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, có một số trường hợp doanh nghiệp được miễn quyết toán thuế. Cụ thể:

  • Doanh nghiệp nộp thuế theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.
  • Doanh nghiệp có quá trình hoạt động từ sau khi thành lập đến thời điểm giải thể không phát sinh doanh thu hoặc chưa sử dụng hóa đơn.
  • Doanh nghiệp thuộc diện phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng đã hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế và đáp ứng đủ điều kiện miễn thuế theo quy định.

Doanh nghiệp khi giải thể phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân.

Thời hạn quyết toán thuế: 45 ngày kể từ ngày có quyết định giải thể công ty.

Hoàn thành các nghĩa vụ thuế khi giải thể doanh nghiệp

Xem thêm: Thủ tục giải thể công ty mới thành lập

Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm quyết toàn thuế thu nhập doanh nghiệp năm và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến thời điểm có quyết định về việc giải thể doanh nghiệp.

Doanh nghiệp quyết toán thuế giải thể cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm:

  • Tờ khai quyết toán thuế (Theo mẫu)
  • Báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính đến thời điểm có quyết định giải thể doanh nghiệp
  • Một số phụ lục sau đây:

+ Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

+ Phụ lục về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

+ Phụ lục thuế đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế

+ Phụ lục thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

+ Phụ lục báo cáo trích, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ (nếu có)

+ Phụ lục thông tin về giao dịch liên kết (nếu có)

+ Phụ lục tính nộp thuế của doanh nghiệp có các đơn vị sản xuất hạch toán phụ thuộc.

+ Trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư ở nước ngoài: phải bổ sung các tài liệu theo hướng dẫn của bộ tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân
Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Doanh nghiệp giải thể phải quyết toán thuế đối với số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ chậm nhất sau 45 ngày kể từ ngày giải thể. Doanh nghiệp cấp chứng từ khấu trừ thuế cho người lao động để thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Hồ sơ thực hiện thủ tục này bao gồm:

  • Tờ khai quyết toán thuế (theo mẫu)
  • Phụ lục nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
  • Bản chụp chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp, số thuế đã nộp ở nước ngoài.
Quyết toán thuế cho doanh nghiệp
Quyết toán thuế cho doanh nghiệp

Trên đây là thông tin cụ thể hồ sơ quyết toán thuế khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể. Mọi vướng mắc pháp lý trong quá trình giải thể doanh nghiệp vui lòng liên hệ luật Việt Tín để được hỗ trợ.

Xem thêm: Tư vấn thành lập công ty, hoàn thiện mọi thủ tục hồ sơ cho bạn

Subscribe
Nhận thông báo
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận